KRONIKA - HISTORIA DK ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ I DIECEZJI BYDGOSKIEJ W LATACH 1974 - 2018

opracowali: Jacek i Gabriela Andruszkiewicz

1974 rok - Rekolekcje Oazy Rodzin w Krościenku (pierwsze dla małżeństw odbyły się 1973 r.) w sierpniu z udziałem Eleonory i Romka Gwardzików (5 dzieci), Urszuli Korbolewskiej (wdowy) z dziećmi i Alicji Borskiej, wówczas stanu wolnego. Moderatorem był ks. Bogdan Przysucha. Ks. Franciszek Blachnicki wygłaszał bardzo ciekawe, bogate w treść konferencje. Tam też po raz pierwszy spotkali się z s. Jadwigą Skudro. Dzień wspólnoty odbył się na Błyszczu za Krościenkiem a Eucharystia w Tylmanowej. Dzień ten był przeżywany z ks. kardynałem Karolem Wojtyłą, ks. bp. Tadeuszem Błaszkiewiczem i ks Franciszkiem Blachnickim.

1975 rok – Kolejne rekolekcje z udziałem Eli i Romka, teraz w Dursztynie, po nich przy udziale s. Jadwigi Skudro jesienią tegoż roku powstał pierwszy krąg w archidiecezji gnieźnieńskiej w składzie: Teresa i Zygfryd Buzałowie, Gabriela i Ferdynand Szymczakowie, Eufemia i Roman Kończalowie i Urszula Korbolewska. Parą animatorską byli Eleonora i Roman Gwardzikowie a opiekunem tego kręgu był o. Czesław Chabielski.

Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, pod red. bp Bogdana Wojtusia, Gniezno 1998, s.112 - 132

Ruch Domowy Kościół (RDK), nazywany także Oaza Rodzin, stanowi małżeńsko-rodzinną formację świeckich działających w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół zawsze pozostaje otwarty na współpracę z innymi ruchami. Powstał z inicjatywy założyciela Ruchu Światło-Życie ks. prof. Franciszka Blachnickiego (przed kilku laty rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny), w ścisłej współpracy z siostrą Jadwiga Skudro RSCJ, która nieprzerwanie do dnia dzisiejszego towarzyszy temu dziełu.

Domowy Kościół, List do wspólnot rodzinnych, czerwiec 2019, nr 155, s.26-32.

Powstanie i historia DK na terenie diecezji bydgoskiej (powołanej do istnienia w 2004 r.) jest od roku 1974 ściśle związana przede wszystkim z dziejami archidiecezji gnieźnieńskiej. Do roku 1992 archidiecezja gnieźnieńska obejmowała m.in. teren Bydgoszczy (jednak bez największego osiedla bydgoskiego - Fordonu, należącego do utworzonej 749 lat wcześniej diecezji chełmińskiej), za to z dekanatem Toruń (m. in. z częścią tego miasta leżącą po lewej stronie Wisły.  Kiedy diecezja chełmińska przestala istnieć, Fordon został przyłączony do archidiecezji gnieźnieńskiej, a dekanat Toruń do nowo powstałej diecezji toruńskiej.