HISTORIA DK ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ I DIECEZJI BYDGOSKIEJ 1974-2018

KRONIKA - HISTORIA DK ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ I DIECEZJI BYDGOSKIEJ W LATACH 1974 - 2018

opracowali: Jacek i Gabriela Andruszkiewicz

1974 rok - Rekolekcje Oazy Rodzin w Krościenku (pierwsze dla małżeństw odbyły się 1973 r.) w sierpniu z udziałem Eleonory i Romka Gwardzików (5 dzieci), Urszuli Korbolewskiej (wdowy) z dziećmi i Alicji Borskiej, wówczas stanu wolnego. Moderatorem był ks. Bogdan Przysucha. Ks. Franciszek Blachnicki wygłaszał bardzo ciekawe, bogate w treść konferencje. Tam też po raz pierwszy spotkali się z s. Jadwigą Skudro. Dzień wspólnoty odbył się na Błyszczu za Krościenkiem a Eucharystia w Tylmanowej. Dzień ten był przeżywany z ks. kardynałem Karolem Wojtyłą, ks. bp. Tadeuszem Błaszkiewiczem i ks Franciszkiem Blachnickim.

1975 rok – Kolejne rekolekcje z udziałem Eli i Romka, teraz w Dursztynie, po nich przy udziale s. Jadwigi Skudro jesienią tegoż roku powstał pierwszy krąg w archidiecezji gnieźnieńskiej w składzie: Teresa i Zygfryd Buzałowie, Gabriela i Ferdynand Szymczakowie, Eufemia i Roman Kończalowie i Urszula Korbolewska. Parą animatorską byli Eleonora i Roman Gwardzikowie a opiekunem tego kręgu był o. Czesław Chabielski.

1976 rok - Wizyta ks. Franciszka Blachnickiego w Bydgoszczy. Ksiądz Franciszek chciał spotkać się z małżeństwami tworzącymi pierwsze kręgi i budującymi pierwsze struktury RDK w archidiecezji. Interesował się też przebiegiem formacji i zachęcał do dalszej pracy w budowania struktur RDK.

Pierwszy opłatek rodzin RDK archidiecezji gnieźnieńskiej z ks. Czesławem Chabielskim odbył się w Bydgoszczy w kościele pw. św. Andrzeja Boboli.

1977 rok
W kwietniu w rekolekcjach ORAR w Zakroczymiu uczestniczyły wraz z s. Jadwigą Skudro i s. Zofią Ziółkowską, małżeństwa z naszej archidiecezji. Rekolekcje te prowadził ks. Józef Dąbrowski.
W rekolekcjach letnich w Krościenku uczestniczyli w pierwszym turnusie, na Oazie I stopnia Kazia i Jurek Chmielewscy z dziećmi oraz Eufemia i Roman Kończalowie. Na drugim turnusie byli Terenia i Zygfryd Buzałowie z dziećmi oraz Elżbieta i Czesław Ligmanowie. Małżonkowie mieli okazję spotkać s. Jadwigę Skudro, która była najbliższym współpracownikiem ks. Blachnickiego. Po rekolekcjach powstał kolejny krąg.

1978 rok - Powstały kolejne dwa kręgi, odbyły się pierwsze rekolekcje Oaza I stopnia w Suchej na Pomorzu prowadzone przez o. Chabielskiego, w których uczestniczyło 7 rodzin oraz młodzież. Animatorami byli Ela i Romek Gwardzikowie. Rekolekcje odbywały się w bardzo spartańskich warunkach.

1979 r. - Pierwszy ORAR I stopnia zorganizowany całkowicie samodzielnie przez małżeństwa z RDK archidiecezji gnieźnieńskiej w Topólnie w dniach 28.04-2.05. Uczestniczyło w nim 54 osoby. Rekolekcje prowadził ks. Józef Dąbrowski z diecezji łódzkiej i s. Jadwiga Skudro. W czerwcu w Byszewie zorganizowano dzień wspólnoty. W grudniu w Topólnie odbył się ORAR, w którym udział wzięło 25 osób. Poprowadził ks. Zbigniew Domagalski, wspierali Go Ela i Romek Gwardzikowie oraz Terenia i Zygfryd Buzałowie

1980 r. - Ilość kręgów 11. W maju wizyta dwóch par małżeńskich z Francji z END (Equipe Notre Dame). Gościli ich Ela i Romek Gwardzikowie oraz Kazia i Jurek Chmielewscy.
W dniach od 1 -15 sierpnia odbyły się pierwsze rekolekcje II stopnia w Topolnie, uczestniczyło w nich 6 rodzin (21 osób) oraz młodzież. Prowadził je ks. Piotr Topolewski z diecezji chełmińskiej.

1981 - 1982 r. Posługę pary diecezjalnej podejmują oficjalnie Eleonora i Roman Gwardzikowie, nadal istnieje 11 kręgów (w Bydgoszczy, Wrześni oraz krąg łabiszyńsko - inowrocławski).
Od 1981 r. pełniącym obowiązki moderatora RDK był o. Czesław Chabielski SJ; w latach od 1983 – 1987 r. pełniącym obowiązki moderatora diecezjalnego DK był ks. Zbigniew Kopciński.

Wydarzenia: – wspólne wyjazdy z ks. Czesławem Krollem do sanktuariów maryjnych w Gietrzwałdzie, Licheniu i Byszewie na dni wspólnoty. Zorganizowano ORAR, który poprowadził ks. Józef Kutermak. Wzięły w nim udział s. Jadwiga Skudro i s. Zofia Zabłocka.

1983 r. - wyjazd małżeństw na ORAR do Zakroczymia. Odbywały się też rekolekcje formacyjne.

1984 r. - W diecezji jest 19 kręgów. Posługę pary diecezjalnej pełnią Eleonora i Roman Gwardzikowie, p.o. moderatora diecezjalnego jest ks. Zbigniew Kopciński.

Wydarzenia:
9.06 - odbył się dzień wspólnoty rodzin w Toruniu, w kościele pw. św. Józefa. Udział w nim wzięli ks. Czesław Kroll wraz z rodzinami z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz ks. Edmund Sikorski wraz z rodzinami z Torunia.
W sierpniu Ela i Romek oraz Terenia i Zygfryd Buzałowie pełnią posługę par animatorskich na rekolekcjach w Lubawie (diec. chełmińska).
16.09 - odbył się dzień wspólnoty rodzin w Gnieźnie.

1985 r. - w diecezji jest już 21 kręgów, p.o. moderatora diecezjalnego był ks. Zbigniew Kopciński, parą diecezjalną nadal są Ela i Romek Gwardzikowie.

Wydarzenia:
8-12.03 - sesja z parami z END w Topólnie, w której uczestniczyło 59 osób, rekolekcje prowadził ks. Czesław Kroll, s. Jadwiga Skudro i goście z Francji. Odbyło się też spotkanie z rodzinami RDK w Bydgoszczy w parafii pw. Miłosierdzia Bożego.
28.04 - wizyta pary amerykańskiej ze wspólnoty „Agape” - Betty i Boba z San Francisco – spotkanie w parafii pw. Miłosierdzia Bożego oraz u rodzin z Ruchu.
15-30.07 - Oaza Rodzin I stopnia przeżywana wspólnie z rodzinami z Moskwy i okolic w Pobiedziskach. Uczestniczyło w niej kilkanaście rodzin z dziećmi.

1986 r. - ks. Zbigniew Kopciński nadal jest pełniącym obowiązki moderatora diecezjalnego a Ela i Romek są parą diecezjalną, ilość kręgów w diecezji – 25.

Wydarzenia:
11 – 15.03 - w Laskowicach odbył się ORAR I i II stopnia. Uczestniczyło w nim 45 osób,
w sierpniu w Suchej na Pomorzu odbyła się Oaza II stopnia, w której udział wzięło poza młodzieżą 10 rodzin z Moskwy i okolic.
Jesienią była kolejna wizyta s. Jadwigi Skudro.

1987 r.- do października parą diecezjalną są Ela i Romek, a od października Kazia i Jurek Chmielewscy, p.o. moderatorem nadal jest ks. Zbyszek Kopciński. Ilość kręgów wzrosła do 27.

Wydarzenia: w marcu ORAR I i II stopnia w Laskowicach Pomorskich, w których uczestniczyło 107 osób,
1-15.07 – Oaza Rodzin I stopnia w Pobiedziskach. Prowadzili ks. Zbigniew Kopciński i s. Jadwiga. Uczestniczyło 9 rodzin,
13-15.11 – w parafii pw. św. Józefa w Bydgoszczy odbyła się ORAR 00, w którym uczestniczyło 45 osób.

1988 rok - do czerwca 1988 r. obowiązki moderatora RDK pełnił ks. Zbyszek Kopciński a od czerwca 1988 - czerwca 1989 ks. Andrzej Jaskuła - moderator RŚ-Ż - pełnił też obowiązki moderatora DK. W archidiecezji jest 31 kręgów.

Wydarzenia:
1-5.03 - ORAR I i II st. w Laskowicach, który poprowadził ks. Leszek Sobieralski i s. Jadwiga Skudro.
11.06 - Dzień Jedności RŚ-Ż - w Częstochowie – XV lecie ofiarowania RŚ-Ż Niepokalanej.
18.06 - X lecie istnienia ośrodka w Suchej na Pomorzu.
27.06 – 13.07 - OR I st w Pobiedziskach, której moderatorem był ks. Leszek Sobieralski. Udział wzięło 14 rodzin (49 osób).

1989 rok – od czerwca do września p.o. moderatora RDK był ks. Adam Walendowski, a od września na mocy dekretu ks. bpa Jana Czerniaka moderatorem RDK został ks. Piotr Wencel, parą diecezjalną Kazia i Jurek Chmielewscy, liczba kręgów wynosiła 35.

Wydarzenia:
24-26.02 - udział naszych par w KKO (Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych) w Niepokalanowie.
8-12.03 - ORAR I i II stopnia w Górce Klasztornej, który prowadził ks. Piotr Wencel (52 osoby).
16-31.08 - OR I st. w Wągrowcu, prowadzona przez ks. Edmunda Sikorskiego. Udział wzięło 11 rodzin (38 osób). Animatorami byli Ula i Kazik Popowie i Jurek Chmielewski.
24-26.11 - ORAR 0 st. w Bydgoszczy, w parafii pw. św. Józefa.

1990 rok - moderator ks. Piotr Wencel, para diecezjalna Kazia i Jurek Chmielewscy, ilość kręgów 40.

Wydarzenia:
19-23.03 - ORAR I i II st. w Laskowicach Pom. Prowadził ks. Adam Walendowski. Udział wzięło 55 osób.
29.06-14.07. - OR I st w Pobiedziskach. Udział wzięło 15 rodzin (49 osób). Rekolekcje prowadził ks. Piotr Wencel, para animatorska Kazia i Jurek Chmielewscy i para pomocnicza Ania i Wiesław Strelczukowie. Na tych rekolekcjach służyli też kl. Wojciech Rzeszowski i kl. Mieczysław Polak.
16-18.11 - ORAR 0 st. w Bydgoszczy, który poprowadził ks. Piotr Wencel. Udział w nim wzięło 45 osób.

1991 rok – moderatorem diecezjalnym jest ks. Piotr Wencel, parą diecezjalną do września są Kazia i Jurek Chmielewscy, a od września Irena i Wiesław Bekerowie. Ilość kręgów w diecezji 43, podzielonych na 12 małych rejonów.

Wydarzenia:
13-17.03 - ORAR I i II stopnia w Laskowicach, prowadził ks. Piotr Wencel.
5.04. - w ramach Dnia Wspólnoty Ruchu przeżywana była po raz pierwszy Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy Fordonie,
12-27.07 - w Gąsawie odbyły się rekolekcje OR I st., które prowadził ks. Antoni Balcerzak,
W tym samym terminie w Górce Klasztornej odbywała się OR II st. prowadzona przez ks. Piotra Wencla i s. Jadwigę Skudro,
8-11.11 - w Bydgoszczy w par. pw. św. Józefa odbyły się ORAR I i II st. prowadzone przez ks. Piotra Wencla.
1992 rok - moderatorem diecezjalnym jest ks. Piotr Wencel, parą diecezjalną do lutego - Irena i Wiesław Bekerowie, a od lutego posługę pary diecezjalnej podjęli Ewa i Janusz Nowaccy, ilość kręgów 49 podzielone na 4 rejony (pary rejonowe w tym czasie to I. Z. Lascy, M. W. Kamedułowie, T. S. Hejmanowie, T. K. Roszakowie). Było 49 kręgów z 11 łącznikami, które obejmowały trzy bydgoskie dekanaty i czwarty rejon poza Bydgoszczą z kręgami w Brzozie, Dziewierzewie, Gnieźnie, Inowrocławiu, Nakle, Nowej Wsi Wielkiej, Wrześni oraz krąg łabiszyńsko-żnińsko-bydgoski.

Wydarzenia:
w lutym 1 krąg przeżywał rekolekcje pogłębiające w Jarocinie z ks. Piotrem Wenclem oraz Ewą i Januszem Nowackimi a także Ireną Bekerową, 1 krąg w Opławcu z ks. Piotrem Wenclem oraz Ewą i Januszem Nowackimi.

W marcu jako nowo powołana para diecezjalna Ewa i Janusz Nowaccy (razem z Elą i Leszkiem Polakiewiczami z Torunia) prowadzili audycję dla małżeństw w Radiu Maryja .
25-29.03 - ORAR I i II st w Laskowicach, które prowadził ks. Piotr Wencel.
maj – wizyta pary z END z Francji, a także s. Jadwigi Skudro. Spotkanie Dominika, Anny Marii i ich doradcy duchowego Ojca Bernarda oraz Siostry Jadwigi i ks. Zbyszka Kopcińskiego odbyło się u Ewy i Janusza w mieszkaniu na ul. Karpackiej.
6-19.07 - OR I st. w Górce Klasztornej prowadził ks. Wojciech Rzeszowski. Uczestniczył diakon Mieczysław Polak i s. Urszulanka.
1-16.08 - OR I st. w Grucznie, którą prowadził ks. Jacek Felcyn.
1-16.08 - w Górce Klasztornej odbyły się rekolekcje OR II st., które prowadził ks. Piotr Wencel oraz Ela i Leszek Polakiewiczowie.

W grudniu w Krakowie u Księdza Franciszka Kołacza odbyło się Krajowe Spotkanie Opłatkowe, w którym udział wzięli ks. Piotr Wencel i para diecezjalna Ewa i Janusz Nowaccy.
W archidiecezji powołano diakonie: liturgiczno – muzyczną, za którą odpowiedzialnymi zostali Teresa i Zygfryd Buzałowie oraz Ania i Roman Kilanowscy; diakonię życia z odpowiedzialnymi Barbarą i Tadeuszem Lewandowskimi; diakonię oaz rekolekcyjnych z odpowiedzialnymi Kazią i Jurkiem Chmielewskimi; diakonię słowa z Małgosią i Kazimierzem Zadłużnymi.

1993 rok - moderatorem diecezjalnym jest ks. Piotr Wencel, parą diecezjalną Ewa i Janusz Nowaccy.

Wydarzenia:
24-28.03 - ORAR II st. i „Powrót do źródeł” w Laskowicach z s. Jadwigą Skudro i ks. Piotrem Wenclem.
maj – sesja w Bydgoszczy z parą światową END Mercedes i Alwaro Gomez z Hiszpanii i o. Olivierem OP. odpowiedzialnym za Ruch END.
22.05 - II Kongregacja Odpowiedzialnych archidiecezji gnieźnieńskiej w Bydgoszczy w Bazylice. Udział wzięło 40 osób w tym 5 kapłanów i 5 par z RDK.
12.06 - udział w Dniu Jedności RŚ-Ż w Częstochowie z okazji XX-lecia zawierzenia RŚ-Ż Niepokalanej.
W okresie letnim w terminie 16-31.07 – odbyły się rekolekcje OR II0 w Markowicach, które prowadził ks. Wojciech Rzeszowski, w Górce Klasztornej odbyła się OR I0 którą prowadził ks. Piotr Wencel z Ewą i Januszem Nowackimi. Rekolekcje odwiedził ks. Arcybiskup Henryk Muszyński.. Ponadto w Szubinie odbył się ORAR II st., który prowadził ks. Piotr Wencel z Ewą i Januszem Nowackimi.
Krościenko – OR II st. prowadził ks. Piotr Wencel z diakonią muzyczną z Bydgoszczy na czele z Grażyną Wachowiak.
W grudniu Ewa i Janusz Nowaccy z ks. Piotrem Wenclem uczestniczyli w corocznym spotkaniu opłatkowym par odpowiedzialnych w par. św. Józefa, w Krakowie na Podgórzu u ks. Franciszka Kołacza.

1994 rok - moderatorem diecezjalnym jest ks. Piotr Wencel, parą diecezjalną Ewa i Janusz Nowaccy.

Wydarzenia:
Ewa i Janusz Nowaccy by dobrze poprowadzić swą diakonię jako para diecezjalna wzięli udział ORDJ w Krościenku. Razem z nimi byli ks. Piotr Wencel oraz Danusia Mielecka i Jacek Czerniak – młodzież formująca się w RŚ-Ż.
W naszej diecezji zorganizowano diakonię wychowawczą, dla której program przygotowali i śródroczną formację prowadzą Halina i Przemysław Gorzelakowie (psycholodzy) małżonkowie RDK.
W związku ze wzrostem kosztów rekolekcyjnych powołano Stowarzyszenie Rodzin „Nowy Człowiek”. Zadanie - gromadzenie środków finansowych, by zmniejszyć koszty rekolekcji.
18.06 - w ośrodku oazowym w Suchej obchodzono uroczyście XX-lecie RŚ-Ż archidiecezji gnieźnieńskiej; odbywały się rekolekcje śródroczne : ORARY 0, I, II stopnia w różnych parafiach i w Górce Klasztornej oraz Msze ewangelizacyjne ze świadectwami. Odbywały się kwartalne spotkania animatorów w Bydgoszczy.
8-23.07 – OR I st. w Górce Klasztornej prowadził ks. Piotr Kotowski; rekolekcje odwiedził ks. bp Bogdan Wojtuś.
27.07-7.08 - OR II st. w Górce Klasztornej prowadził ks. Piotr Wencel.
12-28.08 - OR I st w Górce Klasztornej prowadził ks. Mieczysław Polak.
3.11 - w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej odbyło się spotkanie animatorów RDK z ks. biskupem Bogdanem Wojtusiem. Pary rejonowe szczegółowo opowiadały o swych dokonaniach, o wielu nowych inicjatywach. Gość cieszył się z diakonijności małżeństw nie tylko wewnątrz RDK, ale i na zewnątrz poprzez włączanie się małżonków w życie całej wspólnoty Kościoła. Podczas homilii podzielił się radosną wiadomością, że biskupi polscy wyrazili zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego.
10-13.11 - odbyły się rekolekcje KWC, które poprowadziła p. Stanisława Orzeł, członkini INMK (jedna z pierwszych współpracownic ks. Franciszka Blachnickiego). Zgłoszenia przyjmowali M.M. Kamedułowie odpowiedzialni za KWC w archidiecezji gnieźnieńskiej.
2.10 - wyszedł „0” numer Rodzinki, który miał być kwartalnikiem integrującym Wspólnotę, jeszcze bez nazwy. W grudniu wyszedł numer „1”, autorami nazwy „Rodzinka” są Kazia i Jurek Chmielewscy. Składu i druku podjął się brat Ewy Nowackiej - Ryszard Smarzyk.
Pierwszy Bezalkoholowy Sylwestrowy Bal w Szubinie odbył się w auli Zakładu Poprawczego, a o północy w zorganizowanej w świetlicy tegoż Zakładu ks. Piotr Wencel odprawił Mszę św. W kolejnych latach bale odbywały się w salce parafialnej przy kościele pw. św. Marcina, gdzie „przygarnął” nas gościnny ks. Jan Kątny, proboszcz tejże parafii. Msze św. o północy zawsze sprawował ks. Piotr Wencel. Bezalkoholowe bale sylwestrowe odbywały się też w Dziewierzewie i Bydgoszczy.

1995 rok - moderatorem diecezjalnym jest ks. Piotr Wencel, parą diecezjalną Ewa i Janusz Nowaccy.
Istnieje krąg diecezjalny w skład którego weszły małżeństwa: Ewa i Janusz Nowaccy – para diecezjalna, pary rejonowe: Barbara i Tadeusz Lewandowscy, Dorota i Zbigniew Płachta, Ewa i Marian Kałamaja, Halina i Bogdan Turkoszowie, Zosia i Leszek Trzeszczyńscy i Elżbieta i Marek Kubiakowie. Istnieje też krąg diakonijny w skład którego weszli przedstawiciele poszczególnych diakonii: diakonia finansowa - Danuta i Kazimierz Kamińscy, diakonia KWC - Monika i Mieczysław Kameduła, diakonia modlitwy i „Nowy Człowiek” - Kazimiera i Jerzy Chmielewscy, diakonia muzyczna – Joanna i Marek Dłuscy, diakonia organizacji rekolekcji - Teresa i Adam Mądrzak, diakonia słowa – Małgorzata i Kazimierz Zadłużni, diakonia życia – Teresa i Zygfryd Buzałowie.

Wydarzenia:
4 -8.01 - w rekolekcjach Diakonii Jedności w Krościenku uczestniczyli Ewa i Janusz Nowaccy z ks. Piotrem Wenclem. Rekolekcje prowadził ks. Marek Boruc.
13.02 - spotkanie KWC w par. Zmartwychwstania Pańskiego.
10-12.02 - w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników dzięki życzliwości ks. Biniaka odbyły się rekolekcje „Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie”, które prowadził ks. Piotr Kotowski.
12.03 - w salce o. Jezuitów odbyło się spotkanie RDK z ks. Henrykiem Bolczykiem, który w dniach od 13–16.03 prowadził rekolekcje ewangelizacyjne w parafii o. Jezuitów.
2.04 - Droga Krzyżowa w par. MBKM w Bydgoszczy Fordonie.
20-23.04 - w Górce Klasztornej - rekolekcje tematyczne „Powrót do źródeł” prowadziła s. Jadwiga Skudro wraz z ks. Piotrem Wenclem. Odbywają się ponadto formacyjne rekolekcje letnie i śródroczne w Gnieźnie, Górce Klasztornej i Inowrocławiu.
Ks. biskup Bogdan Wojtuś zainicjował Święto Rodziny. W dniu 6.05. święto to zgromadziło liderów z 17 ruchów i stowarzyszeń dla omówienia dróg współpracy. W dniu 7.05 – odbyła się Msza św. w parafii pw. bł. Jadwigi a po niej festyn na pobliskim stadionie.
11.05 - III Kongregacja Odpowiedzialnych RŚ-Ż archidiecezji gnieźnieńskiej w parafii pw. św. Wincentego a Paulo. W obradach uczestniczył ks. Henryk Bolczyk. Głównym tematem była refleksja nad projektem statutu RŚ-Ż.
12.06 - Msza św KWC w par. Zmartwychwstania Pańskiego.
W lipcu na działce Ewy i Janusza Nowackich w Smukale odbył się dzień skupienia młodzieży RŚ-Ż ze wspólnoty oo. Jezuitów pod kierownictwem Ojca Lemiesza i Ewy i Janusza .
15-22.07 – w Gnieźnie odbyły się rekolekcje OR II st., które poprowadził ks. Piotr Kotowski z Kazią oraz Jurkiem Chmielewskimi. Rekolekcje te odwiedził ks. arcybiskup Henryk Muszyński, nawiązując przyjazne relacje z uczestnikami.
16-20.08 - Po raz pierwszy przeprowadzono rekolekcje „Dialog małżeński” poprowadzone przez Barbarę i Jana Chyżych z Gdyni (ówczesną parę filialną) przy współudziale Ewy i Janusza Nowackich i ks. Piotra Wencla.

W każdy drugi poniedziałek miesiąca w par. Zmartwychwstania Pańskiego Msze KWC odprawia ks. Zbigniew Kopciński, po nich jest też adoracja Najświętszego Sakramentu a następnie spotkanie połączone z agapą. Pojawiają się informacje o zabawach bezalkoholowych odbywających się w różnych miejscach archidiecezji. Odbywają się także spotkania i Msze diakonii modlitwy, diakonii liturgicznej, w intencji obrony dziecka poczętego (w każdą pierwszą środę miesiąca w farze). Ponadto systematycznie odbywają się spotkania diakonii wychowawczej, animatorów muzycznych.
W październiku 1995 w archidiecezji jest 80 kręgów, a w roku pracy 94/95 rekolekcje przeżyło 596 osób dorosłych

1996 rok – zmiana pary diecezjalnej. Nową parą diecezjalną zostali Małgorzata i Kazimierz Zadłużni, której błogosławieństwo do posługi udzielono uroczyście we wrześniu w Częstochowie, podczas dorocznego podsumowania RDK.
W diecezji jest 98 kręgów, 8 rejonów (pięć dekanatów bydgoskich, Inowrocław, Szubin, Gniezno), 16 łączników. Istnieje też 10 par diakonijnych. Moderatorem diecezjalnym nadal jest ks. Piotr Wencel. Ks. Piotr Wencel został też moderatorem RŚ-Ż filii pelplińskiej, w skład której wchodzą archidiecezje: gdańska i gnieźnieńska, diecezje: elbląska, pelplińska i toruńska.
Wydarzenia:
20.01 - w Bydgoszczy są z wykładami Ewa i Lech Kowalewscy (wiedza ogromna – frekwencja mała – 3 spotkania, udział w sumie 120 osób).
23.10 - uczestnicy RDK z ks. Piotrem Wenclem wzięli udział w Ogólnopolskiej Manifestacji w Warszawie, która odbywała się pod hasłem „ŻYCIE TAK, ABORCJA NIE”.
Z inicjatywy pary diecezjalnej i moderatora diecezjalnego powstała „Szkoła animatora”. W skład kolegium na czele, którego stanęli Ewa i Janusz Nowaccy – główni odpowiedzialni, weszli Ela i Romek Gwardzikowie, Terenia i Kazik Roszakowie, Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie.
Msze KWC celebrowane przez ks. Zbyszka Kopcińskiego odbywają się systematycznie w pierwszą sobotę miesiąca w par. Zmartwychwstania Pańskiego.
11.05. - odbyła się III Kongregacja Odpowiedzialnych RŚ-Ż Archidiecezji Gnieźnieńskiej w bazylice św. Wincentego a Paulo, celem którego było zapoznanie z Statutem Stowarzyszenia „Diakonia RŚ-Ż. W spotkaniach tych wziął udział ks. Henryk Bolczyk moderator generalny RŚ-Ż.
Odbywały się rekolekcje letnie i śródroczne:
w Górce Klasztornej:
30.04 – 4.05 -ORAR I st., prowadził ks. Piotr Kotowski,
28.07 – 13.08 – OR I st, prowadził ks. Edmund Sikorski,
14.08 – 18.08 – Dialog Małżeński, prowadził ks. Piotr Wencel,
19.08. - 25.08 – ORAR II st., prowadził ks. Piotr Wencel z s. Jadwigą Skudro,
w Gnieźnie na Dalkach w terminie od 15.07 – 30.07 - OR III st poprowadził ks. Piotr Kotowski z Kazią i Jurkiem Chmielewskimi.
W grudniu redakcją „Rodzinki” zajęli się Kasia i Stojgniew Paluszewscy. Zamierzają wydawać Rodzinkę jako miesięcznik.
8.12 - grudnia zmarł nagle Marian Kałamaja. Wraz z żoną Elą formowali się w RDK 10 lat. Marian był człowiekiem otwartym, życzliwym, uczynnym, bardzo pracowitym, solidnym, czasem wymagającym i stanowczym, a przy tym tryskającym humorem.
W grudniu też Pan powołał do siebie Marka Fishera, męża i ojca trójki dzieci (trzecie jeszcze pod sercem Ewy). Pogrzeb odbył się 24 grudnia.

1997 rok – para diecezjalna Małgorzata i Kazimierz Zadłużni, moderator diecezjalny ks. Piotr Wencel

Wydarzenia:
5.01 - w Kinoteatrze przy ul. Dwernickiego w Bydgoszczy odbyła się I Bydgoska Gala pod hasłem „ Dziś Ty bądź Świętym Mikołajem”.
10-12.01 – para diecezjalna Małgorzata i Kazimierz Zadłużni wraz z ks. moderatorem RDK oraz Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie wzięli udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Opłatkowym w Krakowie w parafii św. Józefa, której proboszczem był ks. Franciszek Kołacz, moderator krajowy RDK. Spotkanie odbywało się w „Kamieniołomach”.
24-26.01 - w Szkole Podstawowej nr 25 odbyły się rekolekcje „Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej’, które prowadził ks. Piotr Kotowski przy współudziale Hanny Szczęsnej i Aleksandry Cichosz.
24.01 – Powierzono posługę prowadzenia kroniki RDK Elżbiecie Kałamaja.
31.01-2.02 - w tejże szkole rekolekcje pt. „Liturgia źródłem i szczytem”z ks. Andrzejem Grzelakiem i Wojciechem Kosmowskim.
9.02 - delegacja z naszej diecezji udała się do Warszawy na uroczystość 50-lecia ślubów zakonnych siostry Jadwigi Skudro. W skład delegacji weszli Eleonora i Roman Gwardzikowie, Aleksander Grzybek, ks. Zbigniew Kopciński, ks. Piotr Wencel. W prezencie zawieźli oprawioną laurkę namalowaną przez p. Henryka Wojtasa z Szubina.
14-16.02 - rekolekcje st. „0” na Osowej Górze, które poprowadzili ks. Piotr Wencel razem z ks. Piotrem Buczkowskim. Małżonkowie przeżyli Mszę ze wspólnotą osób specjalnej troski, którą ks. Piotr Buczkowski nazwał osobami specjalnej miłości, co uczestnicy bardzo mocno przeżyli.
16.03 - w czasie dnia wspólnoty podczas Mszy św., której po raz kolejny przewodniczył ks. bp Bogdan Wojtuś, małżonkowie RDK i młodzież RŚ-Ż uroczyście podjęli się modlitewnej opieki nad konkretnym wylosowanym kapłanem z naszej archidiecezji i przyrzekli wspierać go modlitewnie do końca życia swego lub tegoż księdza.
23-24.04 - wizyta s. Jadwigi w Bydgoszczy. Siostra wygłosiła konferencję o „Namiocie spotkania” w par. MBKM oraz o duchowości małżeńskiej w par. pw. Świętej Trójcy. Siostra jest „chodzącą historią naszego Ruchu, któremu służy już 24 lata.
30.04 -4.05 - na Piaskach w Bydgoszczy odbył się ORAR I st.
8.06 - wyjazd rodzin do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

W okresie letnim w Brzostowie odbyły się dwa turnusy OR I st. i jeden turnus II st. oraz „Dialog Małżeński”. W Górce Klasztornej przeprowadzono ORAR II st oraz „Dialog Małżeński”. Piętnastodniowe rekolekcje w okresie letnim w Brzostowie prowadził ks. Przemysław Franek i ks. Krzysztof Wiśniewski oraz ks. Edmund Sikorski.
8.09 - czuwanie modlitewne RŚ-Ż w Farze w Bydgoszczy.
13-14.09 - pielgrzymka KWC do Niepokalanowa z ks. Zbyszkiem Kopcińskim.
20.09 - DWDD w katedrze gnieźnieńskiej, ks. bp Bogdan Wojtuś poświęcił kopię ikony Świętej Rodziny, która rozpoczęła swoją wędrówkę po archidiecezji od rejonu pałucko -krajeńskiego, od parafii w Dziewierzewie, odwiedzała rodziny RDK w całym rejonie by 4 grudnia powędrować do rejonu gnieźnieńskiego, a następnie do kolejnych rejonów bydgoskich.
7-11.11 - rekolekcje „Dialog - Ewangelizować Płciowość”, które przygotowali ks. Piotr Wencel, Teresa i Zygfryd Buzałowie oraz Grażyna i Tadeusz Frymarkowie. Odbyły się na Piaskach w Bydgoszczy.
21-23.11 - ORAR 0 st. w Żninie prowadzili ks. Sławomir Rydz i ks. Piotr Wencel.
8.12 - z okazji święta RŚ-Ż Msza św. w kościele o. Jezuitów, którą sprawował ks. bp Bogdan Wojtuś.

Tadeusz Lewandowski, uczestnik Domowego Kościoła został wybrany posłem Sejmu RP.
Diakonia KWC wyznaczyła rejony do posługi liturgicznej w kolejnych miesiącach na Mszy św. KWC, która odprawiana jest w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Po każdej Mszy św. jest Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza (Rodzinka 6/97 z 25.11.97)

1998 rok– para diecezjalna Małgorzata i Kazimierz Zadłużni, moderator diecezjalny ks. Piotr Wencel

Wydarzenia:
Rekolekcje letnie w Brzostowie: OR I st., dwa turnusy OR II st.
Rekolekcje letnie w Górce Klasztornej: OR I st., Dialog małżeński, Dialog tematyczny „Modlitwa”.W związku z dużym zapotrzebowaniem uczestników DK ks. Piotr Wencel z Teresą i Zygfrydem Buzałami oraz Grażyną i Tadeuszem Frymarkami przygotowali i prowadzili w Górce Klasztornej dialog tematyczny „Ewangelizować płciowość”.
Odbywały się rekolekcje śródroczne: ORAR I st. w Górce Klasztornej oraz rekolekcje ORAR II stopnia w domu rekolekcyjnym na Piaskach, w Farze bydgoskiej rekolekcje 0 st.
Piętnastodniowe rekolekcje w okresie letnim prowadził ks. Przemysław Franek i ks. Krzysztof Wiśniewski, ks. Piotr Wencel, ks. Edmund Sikorski.
Rekolekcje krótkie od trzydniowych do ośmiodniowych oraz śródroczne poza wcześniej wymienionymi kapłanami do 1998 roku włącznie prowadzili m.in.: ks. Jan Andrzejczak, ks. Piotr Buczkowski, ks. Maciej Czerwiński, ks. Andrzej Jaskuła, ks. Czesław Kroll, o. Andrzej Lemiesz SJ, ks. Józef Orchowski, ks. Adam Walendowski.
7-8.01 - udział w ogólnopolskim spotkaniu opłatkowym pary diecezjalnej Małgosi i Kazia Zadłużnych, Gabrysi i Jacka Andruszkiewiczów oraz moderatora diecezjalnego ks. Piotra Wencla. Na spotkaniu zaproponowano post i modlitwę w dniu 27 każdego miesiąca w intencji wszystkich trudnych spraw RDK (27 to dzień śmierci naszego Założyciela).
10.01 – odszedł do Pana Roman Dziewiętkowski uczestnik RDK z kręgu przy parafii pw. św. Łukasza.
13-14.02 - odwiedziny rodzin dotkniętych powodzią i dostarczenie pomocy zebranej w rejonach naszej archidiecezji na ten cel.
13.03 - odszedł do Pana Zygmunt Laski, uczestniczący wraz z żoną w RDK przez 11 lat. Wspólnie z żoną posługiwali. we wspólnocie. Pełnili rolę animatorów, pary rejonowej, łącznikowej.
22 03 – Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy Fordonie.
28.03 – Pierwsza pielgrzymka ogólnopolska RDK do Kalisza z czuwaniem nocnym i oddaniem Ruchu pod opiekę świętemu Józefowi. Spotkanie zaczęło się w katedrze kaliskiej, gdzie przywitał nas ks. bp Stanisław Napierała. Z katedry uroczyście przemaszerowaliśmy prowadzeni przez ks. kustosza do bazyliki pw. św. Józefa.
Udział w tym czuwaniu wzięła s. Jadwiga, ks. Stefan Patryas – pierwszy moderator krajowy RDK i ks. Franciszek Kołacz – aktualny moderator RDK. Z naszej archidiecezji udział wziął moderator diecezjalny z drugim kapłanem z naszej archidiecezji i około 50 uczestników Ruchu.
Świadectwem życia dzielili się: ks. Stefan Patryas, s. Jadwiga i Ela z Romkiem Gwardzikowie.
W ciągu roku odbywały się kolejne spotkania szkoły animatora, była też możliwość podejmowania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w różnych parafiach. Świadectwem o podjęciu Duchowej Adopcji dzielili się Terenia i Zygfryd Buzałowie, odpowiedzialni za diakonię życia w archidiecezji. Dojrzewał projekt powstania w Bydgoszczy Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego.
22.03 - Droga Krzyżowa w Fordonie w Dolinie Śmierci, gdzie modliliśmy się w szczególny sposób w intencji dzieci nienarodzonych, których życie jest zagrożone.
19–20.06 - W ramach diecezjalnego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, który odbywał się w Bydgoszczy, rodziny DK miały swoje całodzienne spotkanie w parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników, gdzie była możliwość wysłuchania wykładów ks. Zbigniewa Zabiszaka, p. dr Anny Gasiul i pp. Ewy i Lecha Kowalewskich. Mszy św. przewodniczył ks. bp Bogdan Wojtuś.
11.07 – zginął śmiercią tragiczną Leszek Strelczuk (ur. 24.12.1965 r., ojciec trójki dzieci), wraz z żoną Dorotą formowali się w kręgu RDK pilotowanym w Brzozie przez Terenię i Jurka Siwków.
Na COM do Krościenka w roku 25 – lecia zawierzenia Ruchu Niepokalanej pojechało 8 osób. We wrześniu rozpoczął działalność Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy im Jana Pawła II, którego kierownikiem w ramach wolontariatu został Jacek Andruszkiewicz a asystentem kościelnym ks. Piotr Wencel.
20.09 - podsumowanie pracy RDK odbyło się w Olsztynie koło Częstochowy. Nastąpiła zmiana pary krajowej RDK. Posługę zakończyli Zosia i Genek Bednarzowie a podjęli Hania i Jurek Matuszkowie. Ks. Franciszek Kołacz został poproszony o dalszą opiekę nad RDK. W spotkaniu tym wzięli udział Ewa i Olek Kulpińscy, Małgosia i Kazik Zadłużni wraz z moderatorem diecezjalnym ks. Piotrem Wenclem. W „Liście do wspólnot rodzinnych” nr 78 z 1999 r oraz w Rodzince 1/2001 zamieszczone jest „Słowo ustępującej pary krajowej” Zofii i Eugeniusza Bednarzów, w którym opisują trudną drogę swej posługi, a także udział ks. Mariana Kaszowskiego ówczesnego moderatora RDK. Po Jego rezygnacji i uzyskaniu zgody od ks. kardynała Franciszka Macharskiego po rozmowach z ks. biskupem Gerardem Bernackim w obecności ks. Henryka Bolczyka moderatora generalnego RŚ-Ż, ks. Franciszek Kołacz otrzymał i przyjął nominację na moderatora RDK.
Na podsumowaniu RDK we wrześniu, Ewa i Janusz Nowaccy zostali wybrani parą filialną filii pelplińskiej, jako jedna z 10 par Kręgu Centralnego.
10.10 - w katedrze gnieźnieńskiej odbyła się uroczystość 10 – lecia sakry biskupiej ks. Bogdana Wojtusia, na którą to uroczystość zaprosił ks. biskup wszystkie rodziny RDK podczas swej obecności na kręgu diecezjalnym w kwietniu b.r. Z racji tego jubileuszu została wydana książka pt. „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, w której część pt. „Ruchy pomocą w realizacji powołania małżeńskiego w Kościele i świecie” dotyczącą ruchów rodzinnych w diecezji przygotował ks. Piotr Wencel wraz z przedstawicielami ruchów rodzinnych.

1999 rok - posługę pary diecezjalnej podejmują we wrześniu w Olsztynie k. Częstochowy Bożena i Andrzej Barylscy. Moderatorem RDK nadal jest ks. Piotr Wencel.

Wydarzenia:
15-17.01 - krajowe spotkanie opłatkowe w Krakowie u ks. Kołacza. Udział wzięły pary z Ukrainy i Białorusi oraz ks. Marek z Białorusi i ks. Wiktor z Ukrainy. Naszą diecezję reprezentowali: Małgosia Zadłużna, Bożena i Andrzej Barylscy i ks. Piotr Wencel. W dzieleniu opłatkiem uczestniczył ks. bp Kazimierz Nycz (biskup pomocniczy krakowski).
29.01 - na spotkaniu kręgu diecezjalnego Kazia i Jurek Chmielewscy przekazali posługę diakonii modlitewnej Ani i Patrykowi Stranzom.
W styczniu odbyła się II Bydgoska Gala Noworoczna, odbyły się trzy przedstawienia.
3-6.02 – rekolekcje „0” stopnia i pogłębiające w Inowrocławiu z ks. Piotrem Wenclem.
11-14.02 - rekolekcje ORAR II na Piaskach z s. Jadwigą Skudro prowadził ks. Piotr Wencel.
23.02 - w parafii Matki Bożej z Góry Karmel rozpoczęło się Seminarium Odnowy w Duchu Świętym dla Małżonków, które prowadzi ks. Przemysław Franek. Spotkania odbywają się raz w tygodniu we wtorki.
14.03 - jak co roku Droga Krzyżowa w Fordonie jest poprzedzona Mszą św. w kościele pw. MBKM.
W połowie marca o. Karol Meissner benedyktyn głosił rekolekcje w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Małżonkowie RDK byli zaproszeni do udziału w tych spotkaniach.
Od marca Msze św. KWC odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w górnym kościele, po każdej Mszy św. spotkanie modlitewne w dolnym kościele.
27.03 – wraz z ks. Piotrem Wenclem wzięliśmy udział w krajowej pielgrzymce RDK do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
9.04-11.04 – w parafii św. Antoniego odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne.
30.04-3.05 – w Dziewierzewie odbyły się rekolekcje Dialog Małżeński. Poprowadził je ks. Piotr Wencel. Małżonkowie mieli możliwość zamieszkania u rodzin w Dziewierzewie, Kcyni i Szubinie.
7.06 - wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Bydgoszczy. Dzięki staraniom ks. Piotra Wencla - Jacek Andruszkiewicz otrzymał Komunię św. z rąk Jana Pawła II, jako jedna z 30 osób świeckich.(wspomnienie tego wydarzenia w Rodzince 4/99 z 13.08.) W tym spotkaniu brała udział para krajowa RDK Hania i Jerzy Matuszkowie.
Rekolekcje letnie w Górce Klasztornej rozpoczęto dialogiem Ewangelizować płciowość”, ponadto odbyły się dwie tury OR I st., a na zakończenie okresu letniego odbyły się rekolekcje Pismo Święte”. Została też zorganizowana OR II st w Ciężkowicach k. Tarnowa.
6.07 – po krótkiej lecz ciężkiej chorobie odszedł do Pana Romek Mikczyński z kręgu przy parafii św. Mateusza.
13.08 – zmarł Marcin, syn Hali i Przemka Gorzelaków. Powołał Go Pan w wieku 10 lat, po długich zmaganiach z ciężką chorobą. Zadziwieniem była Jego postawa zaufania Bogu w największym cierpieniu do ostatniego momentu.
5.09 - powołał Pan - Annę Hammermeister z kręgu przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie, osobę niezwykle życzliwą, służącą bliźnim na różne sposoby w sposób wyjątkowo cichy i pokorny.
20.09 - odszedł do Pana Stefan Wentland. Został powołany nagle, ku zaskoczeniu wielu. Był człowiekiem radosnym, łagodnym i otwartym na innych.
10-15.11 - w domu rekolekcyjnym na bydgoskich Piaskach rekolekcje tematyczne Ewangelizować Płciowość prowadzili: ks. Piotr Wencel, Teresa i Zygfryd Buzałowie oraz Grażyna i Tadeusz Frymarkowie.
11.11 - w wieku 51 lat został powołany do Pana - Henryk Nawrocki z kręgu RDK przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pan powołał Go gdy jechał wraz z żoną Ewą odwiedzić syna Macieja alumna II roku do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.
26-28.11 - rekolekcje „O cnocie miłości” w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP poprowadził o. Andrzej Dajer.
10-12.12 - w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Bydgoszczy Rekolekcje 0 st. prowadzili: ks. Piotr Wencel i Bożena i Andrzej Barylscy.
28-31.12 – w Górce Klasztornej ORAR II st prowadziła s. Jadwiga wraz z ks. Piotrem Wenclem, a po zakończeniu rekolekcji odbył się bezalkoholowy bal sylwestrowy, który był wprowadzeniem w 2000 rok..

2000 rok - parą diecezjalną są Bożena i Andrzej Barylscy, a ks. Piotr Wencel moderatorem RDK.
Wydarzenia:
Numer „Rodzinki” 1/2000 to ostatni numer zredagowany przez Kasię i Stojgniewa. Osiem kolejnych numerów zredagowali razem z Maciejem Tobijańskim Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie, starając się by „Rodzinka” była miesięcznikiem.
1.04. - przewiezienie zwłok ks. Franciszka Blachnickiego z Carlsbergu do Krościenka i złożenie w dolnym kościele pw. Dobrego Pasterza. W tej uroczystości wzięły udział rodziny z naszej archidiecezji, m.in. Małgosia i Kazik Zadłużni oraz Terenia i Zygfryd Buzałowie.
W Bydgoszczy w parafii MB Fatimskiej w dniach 26-27 oraz w Szubinie w dniach 4-5 marca z inicjatywy Ruchu Obrony Życia Nienarodzonych - Paweł Niedźwiecki z RDK w Piszu głosił orędzie Obrony Życia Nienarodzonych. Podarował też tym parafiom kopię obrazu Matki Boskiej z Guadalupe. Po uroczystościach podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Kopię obrazu która została ofiarowana parafii w Szubinie zawieszono w kaplicy szpitalnej.
8.04 - III Pielgrzymka Rodzin DK do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Jest to jeden z kościołów, w którym w Roku Jubileuszowym można uzyskać odpust zupełny. Eucharystii przewodniczył ks. bp Stanisław Napierała w koncelebrze z 27 kapłanami. U św. Józefa przebywaliśmy razem z ks. biskupem Napierałą aż do Apelu o 21.00. Ksiądz biskup bardzo radował się tak liczną obecnością rodzin na tej pielgrzymce.
1.05 – piesza pielgrzymka do pierańskiego sanktuarium matki Bożej Łaskawej – Królowej Kujaw. Pielgrzymce przewodził Stasiu Nijak a organizacyjnie wspierali go Ania i Grzegorz Lekanowie oraz Kazik Roszak i Leszek Trzeszczyński. Do pielgrzymów dotarł moderator RDK z Inowrocławia ks. Antoni Balcerzak.
11.06 – odszedł do Pana w wieku 61 lat Waldek Strachanowski uczestnik kręgu RDK w Rogowie. Swoją formację w Ruchu wraz z żoną Alą podjęli w 35 roku pożycia małżeńskiego. Od 1994 aktywnie włączyli się w udział w rekolekcjach i służbę na różnych szczeblach w rejonie.
30.06 - z inicjatywy diakonii modlitwy 50 osób uczestników RDK po Mszy św. w kościele pw. św. Mateusza zawierzyło swoje rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
27-31.07 – w Górce Klasztornej rekolekcje wprowadzające w duchowość małżeńską i ORAR I st. prowadzili: ks. Piotr Wencel oraz Bożena i Andrzej Barylscy.
01-16.08 – w Górce Klasztornej OR I st. prowadzili: ks. Marek Radowski oraz Gabriela i Piotr Rozworowscy,
16.08-22.08 – w Górce Klasztornej rekolekcje „”Ewangelizować Płciowość” poprowadził ks. Piotr Wencel z Terenią i Zygfrydem Buzałami i oraz Grażyna i Tadeusz Frymarkowie.
22-27.08 - w Górce Klasztornej odbyły się rekolekcje tematyczne: „OTWARTA KSIĘGA ŻYCIA W NASZYM DOMU”, kapłan prowadzący ks. Michał Adamczyk z Krystyną i Adamem Gajewskimi.
30.06-14.07 – W Ciężkowicach k/Tarnowa odbyła się OR II stopnia, której moderatorem był ks. Artur Janowicz z parą odpowiedzialną Dorotą i Zbyszkiem Płachtami,
25-27.08 - w Bydgoszczy odbyło się Krajowe Podsumowanie Roku Pracy RDK z udziałem ks. Franciszka Kołacza, s. Jadwigi i pary krajowej Hanny i Jerzego Matuszków oraz kapłana i pary małżeńskiej z Ukrainy. Ogromny wysiłek nie tylko logistyczny przy organizacji tego spotkania podjęła para diecezjalna Bożena i Andrzej Barylscy przy pomocy uczestników RDK. Na uczestnikach szczególne wrażenie wywarła konferencja ks. Adama Włodarczyka , który przybliżając osobę ks. Franciszka Blachnickiego opowiedział o różnych szczegółach dotyczących osoby naszego Założyciela mówił o faktach z jego życia, których dotychczas nie znano z literatury (ks. Adam przebywał w Rzymie, gdzie pisał pracę doktorską i jednocześnie współpracował przy procesie kanonizacyjnym ks. Franciszka). Małżeństwa z Bydgoszczy służyły na samym spotkaniu lub przyjmowały na nocleg rodziny z całego kraju.
14-27.09 – Bożena i Andrzej Barylscy wzięli udział w IX Międzynarodowym Kongresie Equipe Notre Dame w Santiago de Compostella. Przeżyli rekolekcje w drodze z ks. Franciszkiem Kołaczem. Trasa wiodła przez Kraków-Weronę-Turyn-La Salette, Santiago de Compostela-Lourdes-Carcassonne-Jezioro Genewskie-Kraków.
23.09 - został powołany do Pana - Rościsław (Sławek) Strelczuk w 67 roku życia ziemskiego. W pogrzebie, który odbył się w Brzozie Bydgoskiej wzięli udział ks. Czesław Chabielski i ks. Piotr Wencel oraz licznie zgromadzone rodziny ze Żnina, Łabiszyna, Szubina i Bydgoszczy.
28.09 - zmarł Ryszard Szychowski, który wraz z żoną Anielą był uczestnikiem kręgu przy parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Fordonie.
14-15.10 - w Rzymie odbywało się III Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym. Z naszej archidiecezji wyjechało około 100 osób dwoma autobusami. Wśród kapłanów byli ks. Piotr Wencel, ks. Zbigniew Zabiszak, ks. Henryk Kaszyński oraz kleryk Darek z Poznania.
W Gnieźnie obradował III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wśród 96 osób świeckich udział wzięło 13 osób z RDK: Ewa i Janusz Nowaccy, Ewa Stępień i Tomasz Latos, Włodek Arciszewski i Zenek Racinowski z Bydgoszczy, Ola i Władek Ciesielscy i Marysia Konieczna z Gniezna, Wiesia i Romek Kozakowscy z Rogowa oraz Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie z Szubina.
8.12 – modliliśmy się w konkatedrze z okazji święta RŚ-Ż powierzając wraz z młodzieżą wszystkie trudne sprawy Matce Bożej.
W Roku Jubileuszowym RDK w naszej archidiecezji osiągnął liczbę 100 kręgów.

2001 rok - parą diecezjalną są Bożena i Andrzej Barylscy, a ks. Piotr Wencel moderatorem RDK.
Wydarzenia:
Od stycznia w składzie „Rodzinki” pomagają Wojciech i Piotr Andruszkiewiczowie, redakcją i wydrukiem nadal zajmują się Gabrysia i Jacek.
28.12-11.01 - dwie pary małżeńskie: Halina i Bogdan Turkoszowie i Regina i Marek Piątkowscy prowadzili rekolekcje OR II st. na Ukrainie. Przez pierwsze dni nie było kapłana. Przyjechał trzeciego dnia z najbliższej parafii (100 km) i od tego dnia przyjeżdżał codziennie.
12-14.01 - spotkanie opłatkowe w Krakowie i rozwiązanie się kręgu centralnego.
2.02 – 4.02 w parafii Matki Bożej Fatimskiej odbyły się „Szkoła animatora” oraz rekolekcje st. 0, które prowadził ks. Piotr Wencel.
14.02 - Pierwszy Dekret o następującej treści:
„Z dniem dzisiejszym powołuję Bożenę i Andrzeja Barylskich zamieszkałych w Bydgoszczy przy ul. Czarna Droga 5/6, z parafii pw. św. Wojciecha na parę diecezjalną Ruchu Domowy Kościół Archidiecezji Gnieźnieńskiej na okres trzech lat z możliwością przedłużenia o kolejne trzy lata.
Jednocześnie potwierdzam, że ks. Piotr Wencel – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin jest opiekunem duchowym kręgów – Diecezjalnym Moderatorem Ruchu Domowy Kościół. Podtrzymuję też zasadę, że ustępująca para diecezjalna przedstawia kandydatów na parę diecezjalną.
Na gorliwą i owocną pracę formacyjną wśród rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej z serca błogosławię.
ks. bp Bogdan Wojtuś Wikariusz Generalny”.
2.03 - spotkanie par diecezjalnych w Częstochowie – Anna i Jacek Nowakowie p.o. pary krajowej.
31.03 - IV Pielgrzymka Rodzin DK do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W spotkaniu uczestniczyło 1200-1300 osób z całej Polski, w tym siostra Jadwiga Skudro, Ania i Jacek Nowakowie, p.o. pary krajowej DK, ks. Stanisław Czenczek, p.o. moderatora krajowego DK. Udział wzięły też obie poprzednie pary krajowe Ruchu – Zosia i Genek Bednarzowie oraz Hania i Jerzy Matuszkowie. Eucharystii koncelebrowanej przez 16 kapłanów przewodniczył ks. bp Stanisław Napierała, ordynariusz kaliski.
1.04 – w kościele Matki Bożej Królowej Męczenników we Fordonie odbyła się Msza św. w koncelebrze z ks. Markiem Siwką i ks. Piotrem Wenclem z udziałem wszystkich gałęzi RŚ-Ż a po niej Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci.
1.05 – odbyła się tradycyjna już piesza pielgrzymka rodzin z rejonu inowrocławskiego w liczbie 54 osób. Udział w niej wzięła para diecezjalna Bożena i Andrzej Barylscy. Do Pierania dotarła autobusem grupa pielgrzymów z ks. Adamem Walendowskim i niezawodnym ks. kanonikiem Antonim Balcerzakiem.
23.06-08.07 - w Brzostowie OR I0 prowadzili: ks. Tomasz Krawczyk oraz Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie.
08-24.07 - w Brzostowie OR II0 prowadzili: ks. Grzegorz Wiciński oraz Bożena i Andrzej Barylscy.
22-30.07 - w Górce Klasztornej odbyły się rekolekcje tematyczne „PISMO ŚWIĘTE”; kapłan prowadzący ks. Artur Janowicz, para moderatorska Magdalena i Piotr Waligórscy.
05-12.08 - w Górce Klasztornej ORAR I st. z elementami wychowania dzieci prowadzili: ks. Piotr Wencel, małżonkowie Hala i Przemek Gorzelak oraz Dorota i Zbigniew Płachta.
12-19.08 - w Górce Klasztornej rekolekcje tematyczne „Ewangelizować płciowość” prowadzili: ks. Piotr Wencel oraz Grażyna i Tadeusz Frymark.
25-26.08 – podsumowanie kolejnego roku pracy DK odbyło się w Sikorzu z udziałem 35 par diecezjalnych i kilkunastu księży moderatorów. Naszą diecezję reprezentowali Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie bez prawa głosu w wyborze pary krajowej. W wyborach udział wzięło 29 osób – członków Stowarzyszenia RŚ-Ż spośród 78 osób tworzących grono par diecezjalnych.
16.09 - w kościele pw. św. Mateusza w Bydgoszczy - Fordonie odbyło się uroczyste spotkanie porekolekcyjne DK archidiecezji gnieźnieńskiej połączone z obchodami Jubileuszy Małżeńskich. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Bogdan Wojtuś. Ogromny trud w organizację tego spotkania, zwłaszcza agapy po Mszy św. włożyli Renia i Marek Piątkowscy.
22-23.09 - w Pielgrzymce Rodzin na Jasną Górę uczestniczyły rodziny DK z ks. Tomaszem Krawczykiem, który wraz z ks. Jabłońskim wziął udział w koncelebrowanej Mszy św pod przewodnictwem bp Stanisława Stefanka przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.
Bożena i Andrzej Barylscy, Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie spotkali się z parą krajową Anią i Jackiem Nowakami by wymienić poglądy na temat aktualnej sytuacji i dalszych losów DK. Ten sam temat poruszali kapłani na spotkaniu z bp Stefankiem przewodniczącym Komisji Rodzin KEP.
21.11 – w parafii Matki Boskiej Fatimskiej odbyły się rekolekcje tematyczne organizowane przez diakonię modlitwy „Owoce wytrwałej modlitwy dzisiaj” Poprowadził je ks. Zenon Gąsiorowski.

2002 rok - Parą diecezjalną są Bożena i Andrzej Barylscy a moderatorem diecezjalnym ks. Piotr Wencel.
Wydarzenia
30.12-1.01 - odbył się II Sylwestrowy Bal w Górce Klasztornej. Organizatorami były małżeństwa: Iza i Konrad Malińscy, Renia i Marek Piątkowscy oraz Sławka i Sławek Dzwoniarscy. Udział w balu wzięło 40 małżeństw, 40 dzieci w Eucharystię koncelebrowało dwóch kapłanów ks. Piotr Wencel i ks. Grzegorz Wiciński.
30.01-3.02 - w Bydgoszczy odbyły się rekolekcje ORAR II st. z s. Jadwigą w parafii św. Mateusza gdzie gościnnie przyjął wspólnotę ks. Edmund Sikorski, a honory domu czynili Renia i Marek Piątkowscy. W rekolekcjach wzięło udział 38 małżeństw. Uczestników duchowo wspierał ks. Piotr Wencel.
5.01 - w Toruniu odbyło się spotkanie par diecezjalnych DK filii pelplińskiej z moderatorem krajowym DK i parą krajową Anią i Jackiem Nowakami.
19-20.01 - w krajowym spotkaniu opłatkowym DK uczestniczył ks. bp Jan Wątroba.
W styczniu obradowała Rada Duszpasterska archidiecezji gnieźnieńskiej na temat programu duszpasterskiego na bieżący rok. DK reprezentowali Ewa i Janusz Nowaccy.
9.02 - w Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich z udziałem ks. bpa Bogdana Wojtusia i o. Adama Szulca – przewodniczącego Rady Ogólnopolskiej. DK reprezentowali Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie, a RŚ-Ż reprezentowała Danka Mielecka. Zostali razem włączeni do zespołu opracowującego problem bezrobocia.
Z ankiet nadesłanych przez księży proboszczów wynika, że w naszej archidiecezji jest 820 członków DK, w gałęzi młodzieżowej RŚ-Ż jest 912 uczestników.
3.03 – wraz z całym Ruchem Światło-Życie w kościele Matki Boskiej Królowej Męczenników przeżywaliśmy Eucharystię a po niej Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci.
17.03 - zmarł Władysław Błaszak, który wraz z żoną Ireną formował się i służył w kręgu RDK we Wrześni.
25.03 - Pan powołał do siebie po 4 dniowej chorobie Oleńkę Chałubek w wieku 2 lat i 3 miesięcy, córkę Eli i Krzysztofa Chałubek. Było to najtrudniejsze TAK w ich życiu.
6.04 - odbyła się V jubileuszowa pielgrzymka do Kalisza, w której uczestniczyło około 1,5 tysięczna rzesza pielgrzymów z całej Polski. Eucharystię pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Napierały koncelebrowało 32 kapłanów. Wraz z naszym moderatorem diecezjalnym udział w tej pielgrzymce wziął ks. Artur Janowicz. Był też moderator generalny ks. Roman Litwińczuk. Umożliwiono nam też zwiedzenie sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w kościele oo. Jezuitów, gdzie znajduje się bardzo ciekawy obraz Jezusa Miłosiernego tzw. „drugi pierwowzór” namalowany w 1954 r. wg wskazówek ks. M. Sopoćki, powiernika s. Faustyny.
1.05 – odbyła się jedenasta już pielgrzymka piesza z Inowrocławia do Pierania – uczestnicy wyjeżdżają z Inowrocławia autobusem a ostatnie 7 km wśród pól i lasów przemierzają pieszo.
15.06 – kolejne spotkanie z o. Możdżeniem.
9-13.07 – w Górce Klasztornej „Dialog małżeński”, prowadził ks. Artur Janowicz z parą rejonową z Gniezna Marzeną i Markiem Kubiakami. Wizytę złożył moderator krajowy DK ks. Jan Mikulski.
13-28.07 – w Górce Klasztornej OR I st. prowadził ks. Sławomir Rachwalski oraz Katarzyna i Tomasz Kubiś.
28.07-03.08 – w Górce Klasztornej ORAR II st. z siostrą Jadwigą Skudro prowadził ks. Grzegorz Wiciński oraz Regina i Marek Piątkowscy.
03-10.08 – w Górce Klasztornej rekolekcje tematyczne „Ewangelizować płciowość” prowadził ks. Piotr Wencel oraz Grażyna i Tadeusz Frymark.
10-17.08 - w Górce Klasztornej ORAR I st. połączony z elementami duchowości małżeńskiej prowadził ks. Piotr Wencel oraz Danuta i Tomasz Dzikowscy.
17-25.08 – w Górce KL. odbyły się rekolekcje tematyczne Zobowiązania RDK w świetle błogosławieństw, które prowadził ks. Stanisław Pohl oraz Zosia i Leszek Trzeszczyńscy
18-28.07 – w Brzostowie OR II st. prowadził ks. Tomasz Krawczyk oraz Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie.
18.08 - DK archidiecezji gnieźnieńskiej wziął udział w spotkaniu z Ojcem Świętym na Błoniach w Krakowie.
24-25.08 – DK archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczył w nocnym czuwaniu dziękczynnym na Jasnej Górze za IX pielgrzymkę Ojca Świętego do Ojczyzny. Czuwanie poświęcone też było krzewieniu kultu Chrystusa Króla. Mszy św. o północy przewodniczył paulin o. Zachariasz Jabłoński. Jednym z koncelebransów był ks. Piotr Wencel. Czuwanie nocne prowadzili przedstawiciele grup modlitewnych i ruchów katolickich z całej Polski, m.in. I część różańca (tajemnice radosne prowadziła Madzia Buczek, rozważania II stacji Drogi Krzyżowej poprowadzili Bożena i Andrzej Barylscy, a półgodzinne rozważanie dziękczynne za pielgrzymkę Jana Pawła II o godzinie 2 w nocy poprowadzili Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie przy muzycznej animacji Piotra Górskiego (tekst rozważania w Rodzince nr 8/2002 z 2.09.). Czuwanie o godz. 5.00 nad ranem zakończył ks. Piotr Wencel błogosławiąc uczestników Najświętszym Sakramentem.
13-15.09 - w ogólnopolskim spotkaniu DK uczestniczył ks. bp Zygmunt Kiernikowski, głosząc bardzo ciekawą konferencję.18
20-22.09 – rodziny RDK udały się na pielgrzymkę rodzin na Jasną Górę. W obradach diecezjalnych duszpasterzy rodzin, które poprzedziły spotkanie pielgrzymkowe uczestniczyli ks. Franciszek Jabłoński, ks. Piotr Wencel, doradczynie poradnictwa rodzinnego Grażyna Frymark i Maria Konieczna. W trakcie pielgrzymki uczestnicy odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Pielgrzymka zakończyła się zawierzeniem rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej. Pielgrzymom z Bydgoszczy, Szubina i Inowrocławia towarzyszył ks. Grzegorz Wiciński,, z Gniezna – ks. Jan Kasprowicz, z Markowic – o. Andrzej Doniec, ze Żnina – ks. Sławomir Rydz.
Ks. abp Henryk Muszyński powołał na trzyletnią kadencję Archidiecezjalną Radę Duszpasterską. W skład rady spośród 13 świeckich członków powołał 4 osoby z DK: Ewę i Janusza Nowackich, Grażynę Frymark (pełniącą od roku funkcję diecezjalnej doradczyni katolickiego poradnictwa rodzinnego) i Jacka Andruszkiewicza.
6.10 -Na diecezjalnym porekolekcyjnym dniu wspólnoty w parafii św. Mateusza w Bydgoszczy Fordonie wzięło udział około 300 osób. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił moderator diecezjalny DK ks. Piotr Wencel, koncelebrowali ks. Tomasz Krawczyk i ks. Sławomir Rachwalski, moderatorzy rejonowi z Gniezna. Posługę w konfesjonale pełnił gospodarz miejsca ks. Edmund Sikorski. Posługę diakonii modlitwy podjęli Grażyna i Wojtek Jóźwiccy. Ani i Patrickowi podziękowano serdecznie za ich ofiarną posługę w diakonii modlitwy.
7.12 - w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo obchodziliśmy Patronalne Święto RŚ-Ż. Rozpoczęło się odśpiewaniem akatystu – przepięknego nabożeństwa o Matce Boskiej. W czasie Eucharystii wysłuchaliśmy homilii o Matce Bożej jako naszym wzorze w podążaniu do Boga, wygłoszonej przez ks. Marka Siwkę moderatora diecezjalnego RŚ-Ż.
2-5.12 - rekolekcje ewangelizacyjne na Osowej Górze w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego poprowadził ks. Jan Mikulski, moderator krajowy DK. Wziął też udział w spotkaniu kręgu diecezjalnego i diakonijnego. Spotykał się ponadto z parą diecezjalną Bożeną i Andrzejem Barylskimi, ks. Piotrem Wenclem. Odwiedził też redakcję Rodzinki.
25.12 – Pan powołał do siebie ks. prałata Zygmunta Trybowskiego pierwszego proboszcza parafii pw. MB Królowej Męczenników, kapłana „wielkiego serca”; taki napis był na wiązance DK, a wzruszającą mowę pożegnalną wygłosił Edek Niedbalski.
Zakończył się pięcioletni okres peregrynacji Ikony Świętej Rodziny w RDK Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Był to święty czas obfitości Łaski Bożej dla naszych małżeństw i rodzin.

2003 rok-Parą diecezjalną są Bożena i Andrzej Barylscy a moderatorem diecezjalnym ks. Piotr Wencel.
Wydarzenia:
Tradycją już stało się, że w poszczególnych rejonach DK na początku stycznia odbywają się spotkania opłatkowe. W b.r. na szczególną uwagę zasługuje spotkanie opłatkowe w parafii MB Fatimskiej. Dzięki gościnności ks. prałata Józefa Orchowskiego oraz uczynności braci i sióstr z rejonu IV z Marysią i Rysiem Lebiodami na czele i z inicjatywy Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego im. Jana Pawła II w salce parafialnej rodziny DK spotkały się z dziećmi z Domu Dziecka w Jaksicach.
18-19.01 – w ogólnopolskim spotkaniu opłatkowym DK uczestniczył ks. bp Wiktor Skworc. Udział w tym spotkaniu wzięły pary diecezjalne z kraju i Wiednia. Naszą diecezję reprezentowali ks. Piotr Wencel, para diecezjalna Bożena i Andrzej Barylscy i redakcja „Rodzinki”. W czasie agapy po raz pierwszy siostra Jadwiga Skudro i Jacek Andruszkiewicz podjęli taniec w rytm śpiewanych kolęd. Na wszystkich kolejnych spotkaniach taniec siostry z Jackiem był już obowiązkowy. Siostra nazywała Jacka „swoim tancerzem”.
7-9.02 – rekolekcje ewangelizacyjne w Kruszwicy, które wraz z siostrą Jadwigą Skudro i z ks. prałatem Stanisławem Pohlem, proboszczem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. poprowadzili Danka i Krzysztof Świtajowie .
14-16.02 - Renia i Marek Piątkowscy z ks. Piotrem Wenclem poprowadzili w Szubinie rekolekcje st. 0 i pogłębiające.
21-23.02 - w rejonie IV w domu parafialnym parafii pw. MB Fatimskiej odbyły się rekolekcje tematyczne „ Tajemnice Światła światłem dla rodziny”, które głosił ks. Krzysztof Panasiuk.
12.03 - od tego dnia Msza św. KWC odbywa się u oo. Jezuitów w każdą drugą środę miesiąca. Wcześniej regularnie co miesiąc odbywała się w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego.
23.03 - Droga Krzyżowa prowadzona przez DK w Dolinie Śmierci w Fordonie,poprzedzona Mszą św. w kościele M. B. Królowej Męczenników.
5. 04 - VI pielgrzymka do Kalisza, w której z naszej diecezji udział wzięło kilkanaście osób z Bydgoszczy, z rejonu inowrocławskiego i pałucko – krajeńskiego. W trakcie tej pielgrzymki wybrano Gabrysię i Jacka Andruszkiewiczów na parę filialną filii pelplińskiej. Dokonano tego po uzyskaniu pisemnej zgody ks. biskupa Wiktora Skworca - delegata KEP ds RŚ-Ż na ten wybór przez pary diecezjalne. Kalisz żegnał nas zamiecią śnieżną.
8.04 - Ojciec Święty JP II mianował ks. dr Wojciecha Polaka, rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie (moderatora jednego z kręgów DK) biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Sakry biskupiej w dniu 4 maja udzielił abp Henryk Muszyński.
30.04-4.05 - w Kruszynie gm. Sicienko rekolekcje o Zobowiązaniach i rekolekcje st 0, które poprowadzili s. Jadwiga Skudro i ks. Piotr Wencel. Rekolekcjonistów odwiedził ks. bp Henryk Muszyński, ordynariusz gnieźnieński.
5.06 - odszedł do Pana w wieku 56 lat Kazimierz Kropiński, który razem z żoną Krysią należał do kręgu DK przy parafii MB z Góry Karmel. W czasie swojej choroby w najtrudniejszym jej czasie wraz z żoną czytali Księgę Hioba.
6-8.06 – po raz 30 w Krościenku COM. W spotkaniu tym wziął udział biskup z Zambii.
08-13.07 – w Górce Klasztornej rekolekcje tematyczne „Ewangelizować płciowość” prowadził ks. Piotr Wencel oraz Grażyna i Tadeusz Frymark.
13-19.07 – w Górce Klasztornej ORAR I0 prowadził ks. Marek Radowski oraz Dorota i Zbigniew Płachta.
19-25.07 - w Górce Klasztornej rekolekcje BIBLIJNE prowadził ks. Maciej Tyckun oraz Halina i Bogdan Turkoszowie.
25-31.07 - w Górce Klasztornej rekolekcje tematyczne „Dialog małżeński” prowadził ks. Tomasz Krawczyk oraz Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie.
01-16.08 – w Górce Klasztornej OR I0 prowadził ks. Artur Janowicz oraz Justyna i Jerzy Rypolc.
16.08-24.08 – w Górce Klasztornej rekolekcje tematyczne „Zobowiązania RDK w świetle 8 - błogosławieństw prowadził ks. Stanisław Pohl oraz Danuta i Wojciech Trzeszczyńscy.
11-27.07 – w Sobieszewie OR II0 prowadził ks. Grzegorz Wiciński oraz Bożena i Andrzej Barylscy
14.09 - w dniu wspólnoty RDK archidiecezji gnieźnieńskiej wzięło udział prawie 500 osób. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. bp Wojciech Polak, który nadal jest opiekunem jednego kręgu w Gnieźnie. Trzy pary diakonijne zdały posługę przekazując ją kolejnym parom: Monika i Mieciu Kameduła – Beacie i Jackowi Czerniakom (diakonia KWC), Danka i Kazik Kamińscy – Małgosi i Januszowi Zamorskim (diakonia skarbu), Kasia i Jacek Bruszkowscy – Ewie i Piotrowi Górskim (diakonia muzyczna).
W trakcie ogólnopolskiego spotkania DK w Łodzi w trakcie prac nad zmianami w Zasadach wyłoniono 10 osobową grupę do dalszego opracowywania propozycji zmian w Zasadach. W składzie tej komisji złożonej z przedstawicieli kręgu centralnego i poszczególnych filii działał Jacek Andruszkiewicz.
19-21.09 – w Żninie rekolekcje nt. „Zobowiązania szansą świętości dla rodzin” poprowadziła s. Jadwiga Skudro z ks. Piotrem Wenclem i ks. Jackiem Pawlakiem.
27-28.09 – odbyła się pielgrzymka rodzin na Jasną Górę. Naszą archidiecezję reprezentowali kapłani: Piotr Wencel, Franciszek Jabłoński, o. Aleksander Doniec oraz Grażyna Frymark i Maria konieczna, ponadto liczna grupa małżeństw z DK. Z rodzinami pielgrzymowali księża:Leonard Kowalczyk, Tomasz Krawczyki i Piotr Halczuk. W tym roku w trakcie głównej Mszy św. na wałach przyrzeczenia małżeńskie odnawiali : Maria i Stanisław Konieczni, Bożena i Andrzej Barylscy i Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie.
17-20.11 – w parafii Zmartwychwstania Pańskiego odbyły się rekolekcje dla małżeństw sakramentalnych, które prowadził moderator krajowy DK – ks. Jan Mikulski.
4-7.12 – w Markowicach k/Inowrocławia w Sanktuarium Królowej Miłości odbyły się rekolekcje ORAR II st.
7.12 - Ośrodek Adopcyjny im Jana Pawła II obchodził 5 rocznicę powstania. Ks. Wojciech Przybyła, dyrektor bydgoskiej Caritas nagrodził założycieli oraz małżeństwa, które z wielkim poświęceniem opiekują się noworodkami do momentu aż rodzice biologiczni wyrażą przed sądem zgodę na adopcję. Wśród wyróżnionych rodzin są też rodziny z DK a mianowicie Kasia i Stojgniew Paluszewscy, Jola i Jacek Gwardzikowie, Ania i Andrzej Tomczakowie, Aldona i Krzysztof Łuźniakowie, Halina i Bogdan Turkoszowie, Joanna i Mariusz Piskorscy.
8.12 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to święto patronalne RŚ-Ż. Obchodzimy 30 lecie aktu oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła. Mszę św. pod przewodnictwem ks. biskupa Wojciecha Polaka przeżywaliśmy w parafii oo. Jezuitów. Po Mszy św. Akatyst.
Sylwestrowy bal bezalkoholowy po raz pierwszy w Fordonie w szkole w pobliżu kościoła pw. św. Mateusza.

2004 rok - Parą diecezjalną są Bożena i Andrzej Barylscy, a moderatorem diecezjalnym ks. Piotr Wencel.
Wydarzenia:
14.01 - odeszła do Pana Marysia Mainka lat 42, żona Jurka i matka trzech synów, córka Ewy i Olka Kulpińskich. W kręgu w Brzozie formowali się krótko po ślubie. Marysia była osobą cichą, skromną. Jej serdeczny i ciepły uśmiech działał kojąco na wszystkich.
17.01 - w wieku prawie 70 lat, po długotrwałych, ciężkich i wielorakich cierpieniach zmarł Stanisław Hammermeister, który wraz z nieodżałowanej pamięci żoną Hanią formował się w kręgu przy par. św. Andrzeja Boboli w Szubinie. Ich dom był miejscem, gdzie na pomoc, miłość i dobro mogli zawsze liczyć wszyscy będący w potrzebie i utrapieniu.
17-18.01 - Jubileuszowe ogólnopolskie spotkanie opłatkowe w Olsztynie k. Częstochowy, w którym wzięli udział Eleonora i Roman Gwardzikowie przywiezieni przez ks. Piotra Wencla, którzy opowiedzieli co Pan zdziałał w ich małżeństwie i rodzinie od czasu przeżycia pierwszych rekolekcji. Spotkanie stanowiło kolejny etap w świętowaniu Jubileuszu Oaz Rodzin oraz 30-lecie rocznicy Aktu Zawierzenia RŚ-Ż Niepokalanej, Matce Kościoła. Aktualnie w Polsce jest ponad 2400 kręgów, w których formację duchową przeżywa 20000 osób. DK rozwija się także w innych krajach: Ukraina, Białoruś, Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy, USA, Kanada.
22.02 - w uroczystości 20-lecia DK w naszej diecezji zarówno we Mszy św. jak i w agapie wziął udział ks. bp. Wojciech Polak.
24.02 – Ojciec Święty ogłosił powstanie diecezji bydgoskiej, a 28.03. odbył się ingres księdza biskupa Jana Tyrawy do Katedry w Bydgoszczy.
Rodzinka nr 3/2004 była ostatnią docierającą do archidiecezji gnieźnieńskiej sprzed wyłonienia się diecezji bydgoskiej. W tym miejscu należy się podziękowanie ks. biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi za Jego wsparcie i życzliwość wobec naszych wspólnot. To dzięki Jego obecności i trosce Domowy Kościół w naszej diecezji w ostatnich latach nie tylko nie uległ podziałowi, ale wzmocnił się. To dzięki ks. biskupowi wytrwale upominaliśmy się o właściwe rozumienie duchowości małżeńskiej przez cały RŚ-Ż. Dzięki ks. biskupowi byliśmy wytrwali i doprowadziliśmy do bardzo dobrych zmian w propozycjach Statutu Stowarzyszenia RŚ-Ż i Zasadach DK.
21.03 – po Mszy św. w kościele MB Królowej Męczenników cały RŚ-Ż jak co roku uczestniczył w Drodze Krzyżowej w Dolinie Śmierci.
27.03 - VI już pielgrzymka rodzin do św. Józefa w Kaliszu. Obecność około 1500 osób na tym spotkaniu wywarła ogromne wrażenie na tych, którzy tam pojechali po raz pierwszy. Pielgrzymom z diecezji bydgoskiej towarzyszył jak zawsze od pierwszej pielgrzymki ksiądz moderator diecezjalny.
12-13.06 - w Częstochowie świętowano 50-lecie RŚ-Ż, 30-lecie DK i 25-lecie KWC. Na tą pielgrzymkę jechaliśmy indywidualnie w kilkanaście osób, gdyż za mała liczba chętnych zmusiła organizatorów wyjazdu do rezygnacji z autobusu. Głos do przybyłych i pozdrowienia przekazywali bp Wiktor Skworc, abp Ryłko, który odczytał pozdrowienia od papieża Jana Pawła II. Wystąpił też o. A. Szulc, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń, przedstawiciele Equipe Notre Dame w Polsce, przedstawiciele dwóch ekumenicznych wspólnot protestanckich w Niemczech, ksiądz z Brazylii. Aplauz wywołał ks. Florian Cieniuch (pochodzi z Szubina) – wikariusz generalny diecezji Punto Fijo, który powiedział, że zamierza założyć Domowy Kościół w Wenezueli. Z entuzjazmem przyjęto delegację z Ukrainy i ich świadectwo. Tam powstały kręgi DK z inicjatywy ks. Jarka Gąsiorka, rodem z diecezji włocławskiej (jest bratem Eli Lang z Dziewierzewa). Pielgrzymi wystosowali list jedności do Ojca Świętego.
Ś.p. Barbara i Krzysztof Hoppe z córką Elizą z par. św. Maksymiliana Kolbego zginęli w wypadku samochodowym. W Domowym Kościele formowali się 7,5 roku a w małżeństwie sakramentalnym 8 lat.
12.06 - Odpowiedzialni za KWC naszej diecezji Beata i Jacek Czerniak wzięli udział w Kongresie KWC na Jasnej Górze, co bardzo ciekawie opisali w Rodzince 6/2004. Msza św. KWC odbywa się w każdą drugą środę miesiąca w kościele oo. Jezuitów o godz 18.00, po niej modlitwa w intencji osób uzależnionych.
25.06-11.07 – w Mikoszewie OR II0 prowadził ks. Przemysław Franek oraz Wisława i Bogdan Szydłowscy.
16.07-01.08 – w Górce Klasztornej OR I st. prowadził ks. Sławomir Rachwalski oraz Regina i Marek Piątkowscy.
01-08.08 – w Górce Klasztornej ORAR I st. i rekolekcje wprowadzające w duchowość małżeńską prowadził ks. Piotr Wencel oraz Dorota i Zbigniew Płachta.
08-14.08 – w Górce Klasztornej rekolekcje BIBLIJNE prowadził ks. Maciej Tyckun oraz para moderatorska Halina i Bogdan Turkoszowie.
14-20.08 – w Górce Klasztornej ORAR II st. prowadzili ks. Artur Janowicz, s. Jadwiga Skudro oraz Bożena i Andrzej Barylscy.
20-26.08 – w Górce Klasztornej rekolekcje tematyczne „Namiot spotkania” prowadził ks. Dariusz Białkowski z s. Jadwigą Skudro oraz Ewa i Józef Karwowscy.
5.09 - w ramach uroczystości odpustowych Matki Bożej Pięknej Miłości, DK wraz z ruchami rodzinnymi, obrońcami życia, poradnictwem rodzinnym i pracownikami Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego uczestniczył we Mszy św. w katedrze pod przewodnictwem ks. Piotra Wencla.
10-12.09 – w ogólnopolskim podsumowaniu rocznej pracy formacyjnej, które w tym roku odbyło się w Radomiu, z naszej diecezji uczestniczyli: moderator diecezjalny ks. Piotr Wencel, para diecezjalna Bożena i Andrzej Barylscy i para filialna Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie. Zgodnie z nowymi Zasadami DK poprzez głosowanie przedłużono kadencję pary krajowej Ani i Jackowi Nowakom o dwa lata.
19.09 - odbył się dzień wspólnoty DK diecezji bydgoskiej w par. pw. św. Mateusza , w którym z radością witaliśmy ks. biskupa Jana Tyrawę, który udzielił specjalnego błogosławieństwa małżonkom obchodzącym okrągłe rocznice Sakramentu Małżeństwa, małżonkom trwającym w Ruchu ponad 20 lat oraz przejmującym posługi: diakonii organizacji rekolekcji Irenie i Tomaszowi Fiszerom od Reni i Marka Piątkowskich, diakonii słowa Alicji i Jerzemu Sobczyńskim od Tereni i Jurka Siwków.
25-26.09 - odbyła się doroczna pielgrzymka Duszpasterstwa Rodzin. Nasi przedstawiciele Bożena i Andrzej Barylscy, Ewa i Józef Karwowscy, Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie, pod wodzą ks. Piotra poprowadzili Drogę Krzyżową na Wałach.
29.09 - krąg diecezjalny wraz z kręgiem diakonijnym obradował nad uporządkowaniem struktury organizacyjnej DK w nowo powstałej diecezji.
8.10 - z okazji Dnia Papieskiego RŚ-Ż spotkał się na uroczystej Mszy św. w katedrze gdzie głównym celebransem był ks. Piotr Wencel a koncelebrowali ks. kanclerz Lech Bilicki i o. Mieczysław Łusiak. Następnego dnia pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Tyrawy ulicami Bydgoszczy przeszła procesja różańcowa. Rozważania tajemnic prowadzili uczestnicy DK.
22.10 - ks. Stanisław Budzik, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej został mianowany delegatem KEP na 5 lat, w miejsce biskupa Wiktora Skworca.
Po raz drugi w Fordońskiej szkole przy par. św. Mateusza zorganizowano bal sylwestrowy. Zespół organizacyjny to: Bożena Andrzej Barylscy, Sława Sławek Dzwoniarscy Iza Konrad Malińscy, Renia Marek Piątkowscy i Małgosia Bogdan Felczakowie. Mszę św. o północy w budynku szkolnym odprawił ks. Piotr Wencel.

2005 rok Parą diecezjalną są Bożena i Andrzej Barylscy a moderatorem diecezjalnym ks. Piotr Wencel.
Wydarzenia:
15-16.01 – spotkanie opłatkowe DK w Częstochowie, w którym z naszej diecezji udział wzięli ks. Piotr Wencel, Bożena i Andrzej Barylscy oraz Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie. Pielęgnowanie charyzmatu spotkania jest jednym z podstawowych charyzmatów RŚ-Ż.
23.01 w Szubinie miało miejsce spotkanie opłatkowe rejonu krajeńsko – pałuckiego, w którym wzięli udział ks. Maciej Andrzejewski i niezawodny ciągle młody duchem ks. Jan Kątny.
28.01–2.02 - Pierwsza w naszej diecezji „Sesja o pilotowaniu kręgów” prowadzona przez ks. Piotra Wencla, Elżbietę Kozyrę - panią z INMK, służącą w Sekretariacie DK w Krościenku na ul. Jagiellońskiej 100. Wspierali Ją Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie.
Msze KWC odbywają się nadal w każdą drugą środę miesiąca u oo. Jezuitów na Pl. Kościeleckich.
2-6.02 – w Górce Klasztornej rekolekcje tematyczne „Dialog małżeński” prowadził ks. Dariusz Białkowski oraz para moderatorska Justyna i Jerzy Rypolc.
6-12.02 – w Górce Klasztornej rekolekcje tematyczne „Zobowiązania” prowadzą: ks. Damian Pawlikowski i s. Jadwiga Skudro oraz Bożena i Andrzej Barylscy.
5.03-w 18 rocznicę śmierci założyciela RŚ-Ż w parafii św. Mateusza odbyła się Msza św. o beatyfikację ks. Franciszka. Po Mszy św. ks. prałat Edmund Sikorski dokonał poświęcenia salki im. ks. Franciszka Blachnickiego w parafii pw. św. Mateusza w Fordonie i oddał ją pod opiekę DK.
13.03 – w Bydgoszczy Fordonie odbyła się Msza św., w której uczestniczyli członkowie całego RŚ-Ż. Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Wencel a w koncelebrze był ks. Ryszard Nowak odpowiedzialny za diakonię modlitwy RŚ-Ż. Po Eucharystii zarówno rodziny jaki młodzież z całej diecezji pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Danowskiego wzięli udział w Drodze Krzyżowej w Dolinie Śmierci.
17.03 - zmarł Romuald Kozakowski, który wraz z żoną Wiesławą formował się w kręgu DK w Rogowie od 1993 roku. Był bardzo cichy, skromny, rozmodlony. Dom Romka i Wiesi był dla wszystkich oazą serdeczności w wędrówkach do Gniezna.
26.03 - Pan powołał do siebie Aleksandra Chruścickiego „Olka” w 59 roku życia. Swoją formację w DK wraz z żoną Janką rozpoczął w kręgu przy parafii MB Fatimskiej, gdzie dał się poznać jako człowiek uczynny, zawsze chętnie służył radą i pomocą oraz swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie inaczej było gdy małżonkowie przeprowadzili się na Prądy, gdzie powstała parafia pw. Bł. Michała Kozala. Tam w krótkim czasie zorganizowali pierwszy krąg DK, pomagali przy powstaniu dwóch następnych.
2.04 - śmierć Jana Pawła II. „Jezus rzekł: Pójdź za mną – i On poszedł (por. Mt 9,9)
3.04 – Maria Zaworska odeszła do Pana, dwie i pół godziny po śmierci Jana Pawła II. Formowała się wraz z mężem ponad dwadzieścia lat w kręgu DK przy par. MB Fatimskiej. „Spełnił się Twój proroczy sen, w którym nasz papież wziął Cię za rękę i poprowadził tam gdzie nie ma zmartwień ani bólu” (Teresa i Stefan Hejmanowie).
16.04 - VIII pielgrzymka DK do Kalisza odbyła się pod hasłem: „Niech nasze życie będzie drogą światła”. Zgromadziła ona największą liczbę uczestników, było ich ponad 1800 ze wszystkich polskich diecezji.
29.04-2.05 – w Chełmnie odbyły się rekolekcje tematyczne „Dialog małżeński” prowadzony przez ks. Marka Borowskiego oraz Wiesi i Wiesia Kulów.
13-15.05 - Regina i Marek Piątkowscy po raz pierwszy na COM w Krościenku. Był to przyjazd sentymentalny, bo przed 9 laty przeżywali tam rekolekcje OR I st. Było to dla nich, jak wspominają, doświadczenie Żywego Kościoła. Na tymże spotkaniu ks. bp Budzik ogłosił że , że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła „Lekcjonarz Oaz Rekolekcyjnych”. Jest to pierwsza księga liturgiczna w RŚ-Ż zatwierdzona dokumentem tak wysokiej rangi, a nasz Ruch pierwszym w Polsce, który taki Lekcjonarz otrzymał.
01-07.08 – w Górce Klasztornej ORAR I st. prowadził ks. Piotr Wencel i para moderatorska Elżbieta i Krzysztof Cerkascy.
7-12.08 – w Górce Klasztornej ORAR II st prowadził ks. Piotr Wencel oraz Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie.
12-18.08 – w Górce Klasztornej rekolekcje tematyczne „Dialog małżeński” prowadził ks. Dariusz Białkowski oraz Regina i Marek Piątkowscy.
18-24.08 - w Górce Klasztornej odbyły się rekolekcje „Biblijne”, które prowadził ks. Maciej Tyckun, a parą odpowiedzialną byli Bożena i Andrzej Barylscy. Ks. Maciej uczył modlitwy medytacyjnej w oparciu o krótkie fragmenty Pisma Świętego, co było ważnym doświadczeniem dla uczestników.
4.09 – w parafii pw. św. Mateusza w Bydgoszczy Fordonie ok. 300 osób przeżywało Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty DK diecezji bydgoskiej. Mszy św. przewodniczył ks. moderator DK Piotr Wencel, koncelebrowali ks. ks. Artur Durski, Maciej Tyckun, Tomasz Kalociński i Jarosław Klusek, posługę sprawowali dk Maciej Musiał i dk Tomasz Dadek. W konfesjonale służyli ks Dariusz Białkowski i ks. Tomasz Dadek (moderator diecezjalny RŚ-Ż)
5.09 - małżeństwa z Domowego Kościoła wraz z przedstawicielami rodzin Szensztackich uczestniczyły w specjalnej Mszy w Katedrze Bydgoskiej dla uczczenia MB Pięknej Miłości. W koncelebrze z ks. Piotrem Wenclem był ks. Zbigniew Maruszewski.
16-18.09 w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu odbyło się podsumowanie pracy rocznej DK, w którym uczestniczyła nasza para diecezjalna wraz z moderatorem diecezjalnym i parą filialną. Obecna też była s. Jadwiga Skudro. Uczestnicy zostali zapoznani z działalnością grupy „Odwaga z Lublina, pomagającą osobom z problemem homoseksualnym. Grupą kieruje ks. Dariusz Larus.
24-25.09 - w pielgrzymce małżeństw i rodzin na Jasną Górę rodziny DK prowadziły nocną adorację przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, a w trakcie głównej Mszy św. przed ołtarzem na szczycie małżonkowie: Bożena i Andrzej Barylscy, Justyna i Jurek Rypolcowie oraz Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie odnowili przysięgę małżeńską.
10-12.11 - w parafii Matki Boskiej Fatimskiej rekolekcje 0 st. i pogłębiające duchowość małżeńską – rekolekcje prowadził ks. Piotr Wencel, pomagają mu pary moderatorskie: Magdalena i Sławomir Dyhidowie oraz Jurek i Kazia Chmielewscy.
Nadal odbywają się spotkania w ramach Szkoły Animatora a także śródroczne dochodzące rekolekcje pogłębiające duchowość małżeńską oraz rekolekcje st. 0.

2006 rok - Parą diecezjalną są Bożena i Andrzej Barylscy, a moderatorem diecezjalnym ks. Piotr Wencel. Ks. Piotr dostał dekret od Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, że z dniem 25 stycznia kieruje Go do parafii w Dźwiersznie Wielkim na czas choroby ks. proboszcza Kajetana Rybackiego.
Wydarzenia:
Rekolekcje letnie w Górce Klasztornej:
11-27.07 – OR I0 prowadził ks. Damian Pawlikowski oraz Wisława i Bogdan Szydłowscy.
27.07-01.08 - „Sesję o pilotowaniu kręgów” prowadził ks. Piotr Wencel oraz Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie.
1-07.08 - ORAR II st. prowadził ks. Maciej Tyckun oraz Ewa i Janusz Nowaccy.
7-13.08 - „Dialog małżeński” prowadził ks. Dariusz Białkowski oraz Bożena i Andrzej Barylscy
13-18.08 - „Dialog – ewangelizować płciowość” prowadził ks. Piotr Wencel oraz Elżbieta i Krzysztof Cerkascy.
18-23.08 - ORAR I st. oraz rekolekcje wprowadzające w duchowość małżeńską prowadził ks. Piotr Wencel i para moderatorska Jolanta i Wiktor Stromscy.
7.01 – odbył się w SP 65 I Oazowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar moderatora RŚ-Ż ks. Zbyszka Grzegorzewskiego. Do walki stanęło 9 drużyn, podzielonych na dwie grupy. W pierwszej znalazło się 5 drużyn z Oazy Młodzieżowej, w drugiej cztery drużyny z DK. Puchar trafił do Oazy Młodzieżowej z parafii św. Mateusza.
11.02 - w budynku gimnazjum nr 16 odbył się 10 bezalkoholowy bal karnawałowy organizowany głównie przez Grażynę i Krzysztofa Mężydło.
11.03 – wiosenne DWDD filii pelplińskiej odbyło się w parafii św. Józefa, w której proboszczem jest ks. Józef Orchowski. W spotkaniu wziął udział moderator krajowy RŚ-Ż ks. Roman Litwińczuk, a obradom przewodniczył ks. Sławomir Skonieczka, moderator filii pelplińskiej. W spotkaniu wziął też udział oazowicz senior – o. Czesław Chabielski, twórca ośrodka rekolekcyjnego w Suchej na Pomorzu.
26.03 – kolejny raz RŚ-Ż spotkał się w kościele MB Królowej Męczenników na Eucharystii, po której wszyscy wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej w Dolinie Śmierci.
1.04 - już po raz dziewiąty rodziny DK z całej Polski spotkały się w Kaliszu u św. Józefa. Myśl przewodnia tego spotkania to „Jan Paweł II – papież rodziny”. Wysłuchaliśmy świadectwa s. Jadwigi Skudro o Jej spotkaniach z Ojcem Świętym. Drogę Krzyżową prowadziły rodziny z naszej diecezji, a całe spotkanie prowadzili Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie w zastępstwie pary krajowej, która była nieobecna z powodu choroby.
W maju została zorganizowana toruńsko-bydgoska pielgrzymka do Krościenka i Szczawnicy, by dotknąć historii Ruchu, pomodlić się u grobu Założyciela ks. Franciszka Blachnickiego. Żal tylko, że tak mało osób z dwóch diecezji pojechało – 28 uczestników. Spotkali się tam z moderatorem generalnym RŚ-Ż ks. Romanem Litwińczukiem, moderatorem DK ks. Janem Mikulskim, z parą krajową DK Anią i Jackiem Nowakami, z paniami z INMK a także z redaktorami „Listu do wspólnot rodzinnych” Agnieszką i Tomkiem Talagami.
10.09 – w Nakle odbył się Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty. Eucharystii przewodniczył ks moderator DK Piotr Wencel, koncelebrował ks. Florian Cieniuch wikariusz biskupi Punte Fijo w Wenezueli- rodem z Szubina, przed wyjazdem aktywny oazowicz. Po Eucharystii pary rejonowe obejmujące posługę i pary diakonijne otrzymały specjalne błogosławieństwo na czas służby. Nowe pary diakonijne to: Ania i Roman Kilanowscy – diakonia muzyczna (zdawali Ewa i Piotr Górscy) oraz Marlena i Remigiusz Galiccy - diakonia modlitwy.
16-17.09 - W trakcie podsumowania pracy rocznej DK zakończyli posługę pary krajowej Ania i Jacek Nowakowie i ks. Jan Mikulski. Wybrano na kolejne lata posługi nową parę krajową DK Jolę i Mirka Słobodów ze Szczecina, którzy dotychczas byli parą filialną filii poznańskiej.
23-24.09 - w trakcie ogólnopolskiej pielgrzymki rodzin na Jasną Górę w roku 2006, reprezentanci naszej diecezji Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie wraz z ks. Piotrem Wenclem (w porozumieniu z Centralą DK) w obecności ks. biskupa Stanisława Stefanka przedstawili ogólnopolską wspólnotę Domowy Kościół (z ekspozycją portretu ks. Fr. Blachnickiego, przywiezionego specjalnie z Domu DK na Jagiellońskiej w Krościenku, i ikoną Świętej Rodziny). Świadectwem uczestnictwa i formacji w DK oraz posługą w ramach poradnictwa rodzinnego podzielili się Alicja i Maciej Tobijańscy oraz Urszula i Janusz Dregerowie. Ks. bp. Stefankowi wysłaliśmy kopię Ikony wraz z tekstem opisującym ten obraz oraz modlitwą odmawianą przez małżonków w trakcie peregrynacji Ikony po naszej diecezji - za czasów pary diecezjalnej Zadłużnych. Obsługa liturgiczna głównej Mszy św. na Wałach należała też do naszej diecezji – czytania Ewa Nowacka i Wiktor Stromski, psalm Ania Kilanowska, dary Ula i Janusz Dregerowie z synkiem. Śpiewy prowadziła diakonia muzyczna pod kierunkiem Ani i Romka Kilanowskich. Znak DK z wielkim poświęceniem w upale, prezentowali na placu pod szczytem Marysia i Wojtek Hankiewiczowie.
22.10 - jako para filialna Gabrysia i Jacek zostali wydelegowani do udziału w Kongregacji DIAKONII w Niepokalanowie. Główny temat tych obrad „Charyzmat oazy rekolekcyjnej”. Udział wzięło 104 delegatów reprezentujących 1200 członków DIAKONII. IV Kongregacja DIAKONII miała też duże znaczenie dla potwierdzenia roli DK jako gałęzi rodzinnej – integralnej części RŚ-Ż. W obradach po raz pierwszy w charakterze gościa udział wzięła s. Jadwiga Skudro.
23.11 - na posiedzeniu KEP zatwierdzono nowego moderatora krajowego DK. Został nim dotychczasowy moderator diecezjalny DK w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej – ks. Andrzej Wachowicz.

2007 rok Parą diecezjalną są Bożena i Andrzej Barylscy a moderatorem diecezjalnym ks. Piotr Wencel.
Wydarzenia:
13-14.01 – W ogólnopolskim spotkaniu opłatkowym w Olsztynie k. Częstochowy w ośrodku rekolekcyjnym „Święta Puszcza” tym razem poza parą filialną Gabrysią i Jackiem Andruszkiewiczami, parą diecezjalną Bożeną i Andrzejem Barylskimi uczestniczyli Wiesia i Wiesiu Kulowie. Siostra przy składaniu życzeń, dzieląc się opłatkiem spojrzała głęboko w oczy Wiesia i powiedziała, że widzi w nich dużo pokory. Na pytanie Wiesi „a ja” powiedziała - „ty musisz sobie wydłubać jedno oko”. Była też okazja przywitania nowej pary krajowej Joli i Mirka Słobodów oraz moderatora diecezjalnego ks. Andrzeja Wachowicza. Siostra Jadwiga mimo złamanej ręki poprowadziła z Jackiem poloneza w rytm kolędy „Bóg się rodzi”. Nasz moderator diecezjalny ks. Piotr Wencel przewodniczył sobotniej Jutrzni. W całym spotkaniu wziął udział ks. bp Stanisław Budzik, delegat KEP do spraw RŚ-Ż oraz moderator generalny RŚ-Ż ks. Roman Litwińczuk.
3.02 - II Oazowy Turniej Piłki Nożnej Halowej w sali gimnastycznej przy SP 65.
23-25.02 – w parafii Matki Boskiej Fatimskiej odbyły się rekolekcje tematyczne „Dar Spotkania i rekolekcje st. 0. Prowadził je ks. Dariusz Białkowski z Ewą i Januszem Nowackimi.
18.03 – tradycyjnie RŚ-Ż spotyka się na Eucharystii w kościele pw. MB Królowej Męczenników, by po niej powędrować w Dolinie Śmierci rozważając stacje Drogi Krzyżowej.
31.03 – X Jubileuszowa Pielgrzymka DK do św. Józefa w Kaliszu.
11-13.05 - w Warszawie IV Światowy Kongres Rodzin pod hasłem „Rodzina wiosną dla Europy i Świata”, na którym m.in. dzięki staraniom ks. Piotra Wencla s. Jadwiga Skudro, Eleonora i Roman Gwardzikowie zostali uhonorowani specjalnym medalem wydanym w związku z tym Kongresem. Ponadto udział w tym Kongresie wzięli Bożena i Andrzej Barylscy, Terenia Buzała, która wraz z mężem Zygfrydem należy do najstarszego, pierwszego kręgu DK.
6.06 - w kościele pw. św. Marcina w Szubinie jubileusz 55 lecia kapłaństwa obchodził ks. prałat Jan Kątny. Jak wynika ze świadectwa uczestników kręgu, ks. Jan jako opiekun kręgu zachwyca swoją pokorą i tym jak z zaangażowaniem dzieli się w czasie dzielenia się „Zobowiązaniami” i przeżyciami duchowymi z minionego okresu. Mimo wieku jest na każdym spotkaniu od początku do końca, aktywnie uczestnicząc we wszystkich jego częściach.
W czerwcu krąg diecezjalny zgodnie z pkt. 33 c Zasad DK na wniosek pary filialnej, w tajnym głosowaniu przedłużył na dwa lata kadencję pary diecezjalnej DK – Bożeny i Andrzeja Barylskich.
26.06 - IV Kongregacja DIAKONII RŚ-Ż zebrana na sesji wyborczej w Krościenku wybrała trzech kandydatów na moderatora generalnego, którzy zostali przedstawieni na najbliższej sesji KEP, która odbyła się w dniach 15-16.06. Spośród przedstawionych propozycji zatwierdzono ks. Adama Wodarczyka, postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. Fr. Blachnickiego.
14-16.09 – we Wrocławiu odbyło się podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła. Udział w niej wzięły pary diecezjalne wraz z moderatorami z Austrii,i Ukrainy. Naszą diecezję reprezentowali moderator diecezjalny z parą diecezjalną oraz pełniąca posługę para filialna z naszej diecezji.
23.09 – odbyła się Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin pod hasłem „Przywróćcie nadzieję Rodzinie”, w której wzięło udział około 10 tys. uczestników. W ramach spotkania odbył się zjazd rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz sesja doradców życia rodzinnego.
Jurek Rypolc wraz z synem Mikołajem trasę do Rzymu pokonali na rowerach. Jurek z żoną Justyną są od 15 lat związani z Domowym Kościołem. Wraz z synem lubią pokonywać różne trasy rama w ramę. Wcześniej na rowerach dotarli do Częstochowy i Wilna. Trasa do Rzymu liczyła ponad 1927 km. Podróżnicy po drodze czytali i rozważali Pismo Święte co bardzo zbliżyło ojca i syna do siebie. W dzienniku rowerzystów czytamy „kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie”.
Rekolekcje letnie w Górce Klasztornej:
11.-27.07 - OR II0 prowadził ks. Maciej Tyckun oraz Regina i Marek Piątkowscy.
27.07-03.08 - ORAR I0 prowadził ks. Marek Kusy oraz Bożena i Andrzej Barylscy.
3-10.08 - Dialog Małżeński „Ewangelizować płciowość” prowadził ks. Dariusz Białkowski oraz Arleta i Tomasz Kempa.
10-16.08 - ORAR II0 prowadził ks. Maciej Musiał oraz Ewa i Janusz Nowaccy.
16-22.08 - rekolekcje BIBLIJNE prowadził ks. Rafał Muzolf oraz Halina i Bogdan Turkoszowie.
9.09 - Diecezjalny Dzień wspólnoty DK odbył się w parafii św. Mateusza w Fordonie.
23.09 - KEP podjął decyzję o zmianie delegata do spraw Ruchu Światło-Życie. Został nim ks. bp pomocniczy archidiecezji przemyskiej Adam Szal.
1-2.12 - w Dźwiersznie Wielkim para krajowa Jola i Mirek Słobodowie wraz z parą filialną warszawską Grażyną i Romkiem Strugami, parą filialną pelplińska Gabrysią i Jackiem Andruszkiewiczami oraz z ks. moderatorem diecezjalnym ks. Piotrem Wenclem zajmowali się doskonaleniem materiałów formacyjnych dotyczących pilotowania nowych kręgów. Pracujących nad materiałami odwiedziła też para diecezjalna Bożena i Andrzej Barylscy.
8.12 - w święto patronalne RŚ-Ż na terenie parafii oo. Jezuitów w Bydgoszczy miał miejsce DDW RŚ-Ż, poświęcony tematyce ewangelizacyjnej. Duże wrażenie wywarła pantonima przygotowana przez wspólnotę młodzieżową z Osowej Góry z par. św. Maksymiliana Kolbego.

2008 rok - Parą diecezjalną są Bożena i Andrzej Barylscy a moderatorem diecezjalnym ks. Piotr Wencel.
Wydarzenia:
Rekolekcje letnie w naszej diecezji:
OR I – moderator ks. Ignacy Stawarz, para prowadząca R. M. Piątkowscy – z naszej diecezji 8 małżeństw; Sesja o pilotowaniu kręgów - moderator ks. Piotr Wencel, para prowadząca G. J. Andruszkiewiczowie - z naszej diecezji 2 małżeństwa; Dialog o płciowości – moderator ks. Piotr, para prowadząca A. T. Kempowie – z naszej diecezji 4 małżeństwa ORAR I st. - moderator ks. Maciej Musiał, para prowadząca E. K. Cerkascy – z naszej diecezji 3 małżeństwa; ORAR II st – moderator ks. M. Kusy, para prowadząca U. J. Dregerowie z naszej diecezji 7 małżeństw; biblijne – moderator ks. M. Tyckun, para prowadząca H. B. Turkoszowie, z naszej diecezji 11 małżeństw. Kilka małżeństw wzięło też udział w rekolekcjach poza naszą diecezją.
19-20.01 - w Częstochowie odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe. Naszą diecezję reprezentowali para diecezjalna i moderator diecezjalny. Nie zabrakło też siostry Jadwigi i tradycyjnego tańca z Jackiem A. w rytm kolęd, co poderwało całą zebraną wspólnotę do tanów.
Na spotkaniu tym głównym tematem obrad była ewangelizacja w miejscu pracy. Jako chrześcijanie , a zwłaszcza jako członkowie DK mamy „czynić uczniów”.
Jak wynika z przedstawionych danych statystycznych, ilość uczestników DK stale wzrasta, jest nas prawie 25 000 osób.
Centralna Diakonia Ewangelizacji zaproponowała bardzo konkretny wysiłek, aby być świadkiem Chrystusa. Temu służy OPERACJA ANDRZEJ polegająca na modlitwie za konkretne osoby a potem konkretne działanie przez świadectwo.
8-10.02 – w Szubinie rekolekcje „Pogłębiające duchowość małżeńską” prowadził ks. Dariusz Białkowski Oraz Wiesia i Wiesiu Kulowie. Wspierał ich ks. Michał Andrzejewski, w konferencjach jako słuchacz wziął udział ks. Roman Michalski.
22-25.02 w Częstochowie odbyła się XXXIII Kongregacja Odpowiedzialnych. Zgromadziła niemal 900 osób z całej Polski oraz z Carlsbergu, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy i Litwy. Głównym gościem Kongregacji był Larry Thompson, dyrektor Ruchu Nowego Życia Agape. Przez osiem lat mieszkał w Polsce, wielokrotnie (średnio raz w miesiącu) spotykał się z ks. Blachnickim. To On odwoził naszego Założyciela na lotnisko 10 grudnia 1981r. Wtedy to ks. Franciszek na zawsze opuścił Polskę. Ks. Jacek Międzybrodzki ostatni z prelegentów wystąpił z konferencją o wspólnotach dorosłych w Ruchu. Postawił na koniec pytanie o brak oazowych wspólnot dorosłych. Wśród osób przyjmujących błogosławieństwo do służby w Ruchu, czyli wstępujących do stowarzyszenia DIAKONIA był ks. Leopold Kotwicki z Łodzi - 92 letni kapłan, co poruszyło wielu uczestników Kongregacji.
1.03 – III oazowy turniej piłki nożnej halowej.
2.03 - coroczna Droga Krzyżowa w Bydgoszczy Fordonie, poprzedzona Eucharystią w kościele z udziałem całego RŚ-Ż.
5.04. - ogólnopolska pielgrzymka rodzin DK do Kalisza, w liczbie ok. 3,5-4 tys. osób. Tym razem po raz pierwszy bez s. Jadwigi. Przeżywaliśmy 14 stacji Drogi Światła przygotowane przez diecezję zielonogórsko-gorzowską. Śpiewy podczas Eucharystii prowadziła diakonia muzyczna z Bydgoszczy. W procesji z darami poniesiono votum dziękczynne DK dla św. Józefa za 10 lat opieki nad Domowym Kościołem. Votum zaprojektowali Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie a wykonawstwo złotnicze – Wisława i Bogdan Szydłowscy z Nakła. Na to votum składała się cała wspólnota DK. Votum w postaci „domku DK” do dzisiaj wisi z prawej strony kaplicy św. Józefa.
19.04 - na spotkaniu DWDD naszej filii, które odbyło się w Grudziądzu wybrano nową parę filialną. Zostali nią Beata i Tomasz Strużanowscy z diecezji toruńskiej. Tym samym zakończyła się pięcioletnia posługa dotychczasowej pary Gabrysi i Jacka Andruszkiewiczów. Uroczyste przekazanie posługi odbyło się na Ogólnopolskim Podsumowaniu pracy Formacyjnej 14. września w Olsztynie.
Ofiarną i owocną posługę Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego zakończyła Grażyna Frymark. Nowym doradcą został ustanowiony Stojgniew Paluszewski, którego w posłudze będzie wspierała żona Kasia.
1-5.05 – na Piaskach w Bydgoszczy rekolekcje „Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem w świetle aktu małżeńskiego” prowadził ks Ksawery Knotz.
6.09 – w ramach uroczystości odpustowych wraz z innymi ruchami i stowarzyszeniami naszej diecezji małżeństwa z DK wzięły udział we Mszy św. w Katedrze Bydgoskiej. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. P. Wencel. Koncelebransami byli ks. prałat Zbigniew Maruszewski, kustosz Sanktuarium i ks. Wenancjusz Zmuda z Kurii Bydgoskiej.
7.09 – Mszą św. w kościele pw. św. Mateusza w Bydgoszczy Fordonie rozpoczął się porekolekcyjny Dzień Wspólnoty nasze diecezji. Uczestników powitał gospodarz – ks. proboszcz Mariusz Kuciński. Liturgii przewodniczył moderator diecezjalny DK ks. Piotr Wencel, w koncelebrze wzięli udział ks. ks. Dariusz Białkowski, Marek Kusy, Maciej Tyckun, Maciej Musiał, Jarosław Paczkowski oraz ks. Tomasz Dadek – moderator diecezjalny RŚ-Ż, posługę pełnił też diakon Paweł Hoppe. Po Mszy św. uczestnicy spotkali się na agapie w pobliskiej szkole.
27-28.09 – nasza diecezja wzięła udział w XXIV Pielgrzymce rodzin i małżeństw w Częstochowie. Odbyła się ona pod hasłem „Polska odnawia małżeńskie śluby”. W drodze powrotnej zdarzył się wypadek i potrzebny był nowy autobus. Czas oczekiwania wędrowcy wykorzystali na radosne świętowanie odnowienia ślubów małżeńskich. Odbyło się wspólne biesiadowanie ze śpiewem i tańcami. Sposób przeżywania przez małżonków, tej przecież trudnej sytuacji stał się wydarzeniem ewangelizacyjnym dla właścicieli pizzerii.
23.10 – w ramach „szkoły animatora” odbyło się spotkanie z p. Jackiem Pulikowskim. Tematem spotkania była komunikacja w małżeństwie.
5-7.11 – w kaplicy sióstr Klarysek odbywały się rekolekcje szkoły modlitwy pt. „Dom na skale zbudowany”, które poprowadził ks. P. Wencel. Rekolekcje pokazały, że aby zbudować prawdziwą miłość w rodzinie, musimy opierać małżeństwo na nieustannej modlitwie i zawierzeniu wszystkiego panu Bogu.
10.11 - odeszła do Pana Krysia Kropińska w wieku 65 lat, 5 lat po śmierci męża, z kręgu przy parafii M. B. z Góry Karmel. Śmierć męża nie przerwała jej udziału w spotkaniach kręgu. W czasie rekolekcji chętnie służyła w diakonii wychowawczej. W trudnym okresie choroby, połączonym z wielkim cierpieniem, bardzo wiele serca okazał jej ks. Darek Białkowski.
8.12 – w Dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, w ramach Uroczystości Patronalnej RŚ-Ż spotkaliśmy się na Eucharystii w kościele pw. św. Jadwigi Królowej.
W dalszym ciągu regularnie odbywają się spotkania szkoły animatora we Fordonie i na Osowej Górze a także diakonii muzycznej, diakonii modlitewnej oraz Msze św. w intencji KWC u oo. Jezuitów.

2009 rok - posługę pary diecezjalnej podejmują we wrześniu Regina i Marek Piątkowscy. Moderatorem DK nadal jest ks. Piotr Wencel.
Wydarzenia:
Rekolekcje letnie:
Ciężkowice:
27.06-13.07 - OR II0 prowadził ks. Maciej Musiał oraz para moderatorska Bożena i Andrzej Barylscy.
Górka Klasztorna:
26.07-31.07 - „Sesję o pilotowaniu nowych kręgów” prowadził ks. Piotr Wencel oraz Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie.
31.07-05.08 - „Nam nie wolno w miejscu stać” prowadził ks. Marek Borowski oraz Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie.
5-11.08 - „Natura projektem Boga” prowadził ks. Piotr Wencel i para moderatorska Katarzyna i Stojgniew Paluszewscy.
11-16.08 - ORAR II st. prowadził ks. Marek Kusy oraz Urszula i Janusz Dregerowie.
16-21.08 - „Dialog Małżeński - Ewangelizować płciowość” prowadził ks. Dariusz Białkowski oraz Arleta i Tomasz Kempa.
21-26.08 - ORAR I stopnia prowadził ks Jarosław Paczkowski MSF ze Złotowa oraz Sabina i Piotr Łój.
Ponadto:
16-18.01 – odbyło się ogólnopolskie spotkanie opłatkowe na które para diecezjalna Bożena i Andrzej Barylscy zabrali Justynę i Jurka Rypolców. Moderator generalny ks. Adam Wodarczyk zachęcił wszystkich członków DK do udziału w pielgrzymce Ruchu do Warszawy w dniu 6.06.2009 r. Na Spotkanie w II Święcie Dziękczynienia, które ma charakter ogólnopolski, z udziałem Episkopatu Polski zaproszenie skierował abp Kazimierz Nycz.
17.01 – w parafii Świętej Rodziny odbył się Diecezjalny Dzień Rodziny, w którym wzięło udział blisko 300 osób z ruchów i stowarzyszeń katolickich i prorodzinnych, w tym także Dk wraz z moderatorem diecezjalnym ks. Piotrem Wenclem. Dzień ten był w łączności z VI Spotkaniem Rodzin w Meksyku. Modlitwom i obradom towarzyszyły relikwie św. Joanny Beretta Molla. Gospodarzem tego spotkania był ks. prałat Michał Andrzejewski. Dzień Rodziny zakończyło spotkanie opłatkowe z ks. bp. Janem Tyrawą.
7.03 - IV oazowy turniej piłki nożnej halowej w sali gimnastycznej przy SP nr 65.
22.03 - odbyła się już tradycyjna Droga Krzyżowa RŚ-Ż we Fordonie, poprzedzona Eucharystią, a po niej agapa.
4.04 - kolejna ogólnopolska pielgrzymka rodzin DK do Kalisza. W procesji z darami, z ofiar, które pozostały z votum, przekazano patenę i kielich mszalny ze znakiem DK dla którego zbudował specjalną szafkę z drewna Jacek Gwardzik. Wszyscy uczestnicy otrzymali jako pamiątkę obrazek z „Domkiem”, który jako wotum wisi w gablocie przy ołtarzu św. Józefa.
9.06 – po dziesięcioletnim okresie solidnego i ofiarnego pełnienia posługi pary diecezjalnej (pięć lat w archidiecezji gnieźnieńskiej i pięć lat w diecezji bydgoskiej) krąg diecezjalny dokonał wyboru nowej pary diecezjalnej DK na kolejną kadencję w osobach Reginy i Marka Piątkowskich z parafii pw. św. Mateusza z Fordonu. Na prośbę ks. Piotra Wencla o udzielenie im misji, ks. biskup dnia 22 lipca wydał stosowny dokument zatwierdzający wybór. Uroczyste przekazanie posługi i błogosławieństwo było 13 września w trakcie ogólnopolskiego podsumowania pracy rocznej DK w Kielcach.
6.09 - w parafii pw. św. Mateusza miał miejsce porekolekcyjny dzień wspólnoty. Uczestniczyło w nim kilkaset osób – małżeństw i rodzin z naszej diecezji oraz rodziny z Chełmna, Warszawy i Poznania a także klerycy i diakoni– uczestnicy rekolekcji letnich. Małżeństwa obchodzące określone rocznice ślubu odnowiły uroczyście przysięgę małżeńską i otrzymały specjalne błogosławieństwo. Wśród jubilatów obchodzących 50 lecie małżeństwa byli Maria i Władysław Strzałkowie z rejonu nakielsko - szubińskiego. Dzięki staraniom Reni i Marka Piątkowskich otrzymali specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego.
Szczególnie uroczystym akcentem Dnia Wspólnoty było podziękowanie Bożenie i Andrzejowi Barylskim za 10-letnią ofiarną i owocną posługę (pięć lat w archidiecezji gnieźnieńskiej i pięć lat w diecezji bydgoskiej).
11-13.09 – w Skorzeszycach k. Kielc odbyło się Ogólnopolskie Podsumowanie roku pracy formacyjnej DK oraz przekazanie posługi par diecezjalnych. W sposób uroczysty m.in. posługę nowej parze diecezjalnej Reni i Markowi Piątkowskim przekazali Bożena i Andrzej Barylscy. Przekazanie posługi odbyło się w kościele Świętego Krzyża na szczycie Gór świętokrzyskich. Eucharystię koncelebrowali ks. bp Adam Szal, delegat KEP ds. RŚ-Ż, bp pomocniczy diecezji kieleckiej Kazimierz Gurda oraz 16 kapłanów (wśród nich moderator diecezjalny ks. Piotr Wencel).
26-27.09 – odbyła się XXV Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Z naszej diecezji rodziny DK po raz kolejny pojechały autobusem. Na zakończenie pielgrzymki zostały zawierzone opiece królowej Polski. W drodze powrotnej pielgrzymi zajechali do Gidel, by tam pokłonić się Matce Bożej Gidelskiej
W poniedziałek 28 września, nad ranem, Bóg przyjął całopalną ofiarę życia Siostry Jadwigi Skudro i zabrał Ją do Siebie. W grudniu 2009 r. skończyłaby 95 lat. Jest skałą, na której został zbudowany Domowy Kościół. „Jeżeli ziarno obumrze, wyda plon obfity”(por. J 12,24). My wszyscy jesteśmy z tego zasiewu, my - plon wielotysięczny.
W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział ok. 30-osobowa grupa uczestników DK z naszej diecezji, z ks. moderatorem Piotrem Wenclem i parą diecezjalną Renią i Markiem Piątkowskimi.
10.10 – odbyła się uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego, związana z 20-leciem posługi ks. Piotra Wencla oraz 35-leciem od pierwszych piętnastodniowych rekolekcji I stopnia przeżytych przez Eleonorę i Romana Gwardzików. O 20-leciu posługi ks. Piotra możemy przeczytać w Rodzince nr 5/2009.
3.11 - w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego odbyło się pierwsze spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności RŚ-Ż, w którym wzięli udział moderator diecezjalny RŚ-Ż ks. Tomasz Dadek, moderator diecezjalny DK ks. Piotr Wencel, para diecezjalna DK Renia i Marek Piątkowscy, odpowiedzialni za wspólnoty i członkowie Stowarzyszenia DIAKONIA. Udział w spotkaniu wziął ks. proboszcz Mirosław Kiedzik, zasłużony dla ruchu RŚ-Ż. Ustalono plan pracy do czerwca 2010.
9.11 - zmarł Roman Gwardzik. We Mszy Św. pogrzebowej i ceremonii na cmentarzu uczestniczyło 19 kapłanów z diecezji bydgoskiej, gnieźnieńskiej i krakowskiej, wspólnota Sióstr Klarysek i kilkuset wiernych świeckich z diecezji bydgoskiej, gnieźnieńskiej, pelplińskiej i elbląskiej. Śp. Roman wraz z żoną Eleonorą byli prekursorami powstania DK w naszej diecezji, byli też pierwszą parą diecezjalną, a przez s. Jadwigę Skudro nazywani nieoficjalnie pierwszą parą krajową
14.11 - w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych RŚ-Ż, filii pelplińskiej. Spotkało się 12 diakonii specjalistycznych, 7 par diecezjalnych i ks. moderatorzy poszczególnych 7 diecezji – łącznie 120 osób.
4-6.12 - w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne pod hasłem „Chodźcie zobaczyć Jezusa”. Rekolekcje głosił ks. Grzegorz Barth. Para moderatorska to Magdalena i Sławek Dyhid.
8.12 - w Katedrze pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Tyrawy wraz z innymi wspólnotami obchodziliśmy 5-lecie istnienia Diecezji jak również Święto Patronalne RŚ-Ż. W procesji z darami Asia i Marek Dłuscy nieśli artystycznie wykonaną laurkę z wykazem członków czterech róż różańcowych modlących się za kapłanów a powstałych z inicjatywy ks. Macieja Tyckuna oraz Ani i Rolanda Nieznańskich, odpowiedzialnych za diakonię modlitwy.
13-17.12 - odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, które poprowadził ks. Zbigniew Snarski z Białegostoku, dawny Moderator Centralnej Diakonii Ewangelizacji.
W Zespole Szkół Katolickich odbył się bezalkoholowy bal sylwestrowy, ze Mszą św. w kaplicy tejże szkoły.

2010 rok - Parą diecezjalną są Regina i Marek Piątkowscy, moderatorem diecezjalnym jest ks. Piotr Wencel
Wydarzenia:
Rekolekcje letnie:
Warcino k/Słupska: 15-31.01 - OR I st. prowadził ks. Jan Mikulski oraz Gabriela i Piotr Rozworowscy. Pierwsze cztery dni rekolekcji poprowadził ks. Piotr Wencel. (ks. Jan miał problem z dotarciem).
Ciężkowice: 26.06-12.07 - OR II st. prowadził ks. Maciej Musiał oraz Bożena i Andrzej Barylscy.
Rościnno: 11-27.07 - OR I st. kapłan prowadzący ks. Marcin Jiers oraz Ewa i Janusz Nowaccy
Górka Klasztorna:
30.07-05.08 - rekolekcje BIBLIJNE prowadził ks. Maciej Tyckun oraz Monika i Maciej Münnich.
5-10.08. ORAR I st. prowadził ks. Rafał Muzolf oraz Sabina i Piotr Łój.
10- 16.08 - ORAR II st. prowadził ks. Marek Kusy oraz Wisława i Bogdan Szydłowscy.
16-21.08 - „Sesja o pilotowaniu nowych kręgów” prowadził ks. Piotr Wencel oraz Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie.
21-25.08 - „Apostolska Rola Rodziny” prowadził ks. Marian Twardawa ze wspierającym go ks. Łukaszowi Grzonce i para moderatorska Dorota i Zbigniew Płachta.
Ponadto:
15-17.01 - odbył się krajowy Opłatek DK w Warszawie Lasku Bielańskim. Naszą diecezję poza parą diecezjalną Renią i Markiem Piątkowskimi reprezentowali Agata i Jarek Alwinowie,
Na Jasnej Górze odbyła się Kongregacja Odpowiedzialnych, w której głównym prelegentem był Josh McDowell. W swoich konferencjach przybliżył nam swój program 7 kroków do pełnych miłości relacji rodzinnych polegający na afirmacji, akceptacji, docenianiu, dostępności, okazywaniu uczucia, wchodzenia w świat naszych dzieci, odpowiedzialność – stawianie granic i gotowość do rozliczenia w oparciu o bliskie więzi osobowe z dziećmi. Udział w tym spotkaniu m. in. wziął ks. Piotr wraz z parą diecezjalną Renią i Markiem Piątkowskimi, Beatą i Jackiem Czerniakami, Magdą i Arturem Kniołami, Gabrysią i Jackiem Andruszkiewiczami.
13.02 - V oazowy turniej piłki halowej o puchar moderatora generalnego RŚ-Ż ks. Adama Wodarczyka. Z tej okazji ks. Adam Wodarczyk przyjechał do Bydgoszczy już 12.02. i odprawił Mszę św. w kościele pw. św. Mateusza a następnego dnia w kościele oo. Jezuitów. Po tych Eucharystiach spotkał się ze wspólnotami RŚ-Ż i księżmi moderatorami wspólnot młodzieżowych i DK.
Powołano diakonię moderacji naszej diecezji w skład, której weszli ks. Piotr Wencel, ks. Andrzej Lemiesz, Renia i Marek Piątkowscy, Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie, Aleksandra Wachowiak i Wojciech Kosmowski.
14.03 – Dzień Wspólnoty RŚ-Ż w parafii MBKM, a w ramach tego dnia Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci.
10.04 – para odpowiedzialna za małżeństwa pilotujące nowe kręgi G. J. Andruszkiewiczowie spotkała się w sali WSD z parami pilotującymi aktualnie, jak i tymi małżonkami, którzy przeżyli Sesję o pilotowaniu. Spotkaniu przewodniczył ks. Piotr Wencel.
9.05 – w Złotowie odbył się IV Diecezjalny Dzień Wspólnoty, na którym spotkały się dzieci, młodzież i rodziny RŚ-Ż. Konferencję pt „Ewangelizacja bez granic”, którą wygłosił ks. Krzysztof Sokół MSF, była jakby wstępem do tego, że ksiądz Krzysztof został posłany do pracy na misji w Papui Nowej Gwinei. Homilię w czasie Eucharystii wygłosił ks. Piotr Wencel
29.05 – kolejna pielgrzymka DK do Kalisza.
6.06 – to historyczny dzień beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki
3.09 – Józek Karwowski uczestnik DK rejonu III otrzymał „Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej i prawa człowieka. Otrzymał też drugie odznaczenie „Medal Solidarności”. Na rewersie, którego jest Wizerunek MB Pięknej Miłości – za godną postawę w pracy i życiu wierną ideałom „Solidarności”, a także jako wyraz wdzięczności za wkład budowania struktur związkowych i aktywne ich wspieranie.
5.09 - Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty RŚ-Ż ze Mszą św. w Katedrze z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich jubilatów. W trakcie Liturgii nastąpiło przekazanie posługi odpowiedzialnych za KWC przez Elę i Andrzeja Langów małżeństwu Małgosi i Zbyszkowi Szefsom oraz odpowiedzialnych za organizację rekolekcji przez Gabrysię i Jacka Andruszkiewiczów małżonkom Izie i Konradowi Malińskim. Po Mszy św. odbyła się agapa w WSD.
6.09 - po ciężkiej chorobie w wieku 74 lat odszedł do Boga Alfons Bonna, wieloletni uczestnik wspólnoty DK, Apostolstwa Dobrej Śmierci, odnowy w Duchu Świętym oraz odznaczony złotą odznaką chórzysta bydgoskiego chóru „Fordonia”.
11.09 – na podsumowaniu roku pracy DK pary diecezjalne i członkowie kręgu centralnego dokonali wyboru nowej pary krajowej. Nową parą krajową zostali Beata i Tomasz Strużanowscy – z Torunia, pełniąca posługę pary filialnej.
19.09 - rejon fordoński numer V został podzielony na dwa rejony. W skład rejonu V weszły kręgi z parafii św. Mateusza, Łukasza, Mikołaja i Jana. Kręgi z parafii MBKM i św. Marka stanowią rejon VI. W związku z tym rejon krajeńsko-pałucki otrzymał nr VII.
25-26.09 - wypełnionym autobusem udała się pielgrzymka rodzin DK na Spotkanie Małżeństw i Rodzin do Częstochowy, gdzie wzięli udział w różnych ciekawych spotkaniach. Dużym przeżyciem był koncert Eleni i jej świadectwo, a także wykład dra Tadeusza Wasilewskiego na temat in vitro i świadectwo Jego nawrócenia.
2.10 – po krótkiej ale bardzo gwałtownej chorobie odeszła na wieczną oazę do Pana Danka Mielecka, moderatorka RŚ-Ż, sekretarka filii pelplińskiej (wspomnienia: Rodzinka 5/2010 z 13.10).
24.10 – nowym moderatorem RŚ-Ż został mianowany ks. Maciej Tyckun.
22-24.10 - w parafii pw. Świętej Trójcy rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw, rodzin i narzeczonych zorganizowane przez DK głosił ks. Grzegorz Barth. Tematem przewodnim tych rekolekcji były słowa „Miłość mi wszystko wyjaśniła”. Niedziela 24.10. była zwieńczeniem tych rekolekcji i jednocześnie jesiennym Diecezjalnym Dniem Wspólnoty RŚ-Ż.
5-7.11 - w Zamku Bieżgłowskim odbył się weekend formacyjny „Józef Egipski – przewodnikiem po drogach wiary”, które poprowadził ks. Janusz Tomczak.
6.11 - w Sanktuarium matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju, Pani Kujaw w Markowicach odbył się jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Na spotkanie przybyły pary diakonijne z całej filii, serdecznie witane przez gospodarzy: Teresę i Kazika Roszaków, księży Marka Siwkę moderatora RŚ-Ż i Tomasza Krawczyka moderatora diecezjalnego DK. Spotkanie było poświęcone tematowi „Od diakonii do Stowarzyszenia DIAKONIA”. W rekolekcjach uczestniczyli przedstawiciele Centralnych Diakonii, a m.in. gorąco witana przez wszystkich p. Stasia Orzeł z INMK, współpracownica ks. Fr. Blachnickiego, reprezentująca Centralną Diakonię Wyzwolenia.
11-14.11 - w Dźwiersznie Wielkim odbyły się rekolekcje ORAR II st. prowadzone przez rolników dla rolników. Rekolekcje wraz z ks. Piotrem Wenclem prowadzili Danka i Krzysztof Świtajowie – rolnicy z Tuczna k. Inowrocławia.
7.12 - z okazji święta patronalnego RŚ-Ż w katedrze spotkał się na Eucharystii cały Ruch,
13-16.12 – w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne przygotowane przez RŚ-Ż, w trakcie których Słowo Boże głosił ks. Maciej Krulak.
30.12/1.01 – odbył się Sylwestrowy bal bezalkoholowy w Zespole Szkół Katolickich w Bydgoszczy.
Zgodnie z prośbą - apelem byłego moderatora krajowego DK ks. Jana Mikulskiego, aby w dniu śmierci ks. Franciszka Blachnickiego każdego 27 dnia miesiąca, aż do dnia beatyfikacji, organizować Mszę św. w tej intencji. Cały RŚ-Ż w naszej diecezji odpowiedział pozytywnie na ten apel. W parafii św. Mateusza zorganizowano do czerwca 2. takie Msze św. Zarezerwowano też terminy na Msze św. w tej intencji do końca roku. Do apelu przyłączyła się też wspólnota skupiona u oo. Jezuitów i w kościele pw. św. Andrzeja Boboli 27. każdego miesiąca odbywają się Msze św. w intencji beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego.
Zakończyła się działalność Szkoły Animatora.
Gabrysia i Piotr Rozworowscy zrealizowali film pt. „Nasza Siostra, za co należą im się specjalne podziękowania. Jest to piękny dar dla całego Ruchu, dający możliwość kolejnym pokoleniom poznania s. Jadwigi Skudro.

2011 rok - Parą diecezjalną są Regina i Marek Piątkowscy, moderatorem diecezjalnym jest ks. Piotr Wencel
Wydarzenia:
W roku formacyjnym 2010/2011 w rekolekcjach DK organizowanych przez diecezję bydgoską wzięły udział 123 małżeństwa z naszej diecezji, 55 małżeństw z Polski, a także 5 małżeństw z zagranicy.
Rekolekcje letnie:
Ciężkowice: 25.06-10.07 - OR II0 prowadził ks. Łukasz Żarek oraz Regina i Marek Piątkowscy.
Górka Klasztorna:
22-28.07 - „Dialog Małżeński - Ewangelizować Płciowość” prowadził ks. Dariusz Białkowski oraz Arleta i Tomasz Kempa,
28.07-02.08 - ORAR II st. prowadził ks. Maciej Musiał oraz Urszula i Janusz Dregerowie.
02-07.08 - ORAR I st. prowadził ks. Łukasz Boruch oraz para moderatorska Magdalena i Sławomir Dyhidowie.
07-12.08 - Apostolska rola rodziny- wraz z ks. Piotrem Piksą prowadzili je Dorota i Zbyszek Płachtowie
12-17.08 - Sesja o pilotowaniu kręgów prowadził ks. Piotr Wencel oraz Grażyna i Roman Strugowie z Bełchatowa, para filialna warszawska.
17-25.08 - „Nam nie wolno w miejscu stać” - kapłan prowadzący ks. Marek Borowski oraz Jolanta i Wiktor Stromscy.
21-23.10 – Laskowice, rekolekcje ewangelizacyjne – prowadził ks. Janusz Tomczak oraz Jola i Wiktor Stromscy
10-13.11 – Górka Klasztorna, ORAR II st – prowadził ks. Piotr Wencel oraz Wisława i Bogdan Szydłowscy
14-16.01 - po raz drugi w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe DK. Poznaliśmy nowego moderatora krajowego DK, którym został ks. Marek Borowski, którego słowo skierowane do uczestników spotkania napełniło wszystkich otuchą, radością i wiarą. Przywołał słowa Jana Pawła II, mówiące o tym byśmy nie lękali się otwierać drzwi naszych serc Chrystusowi. Zachęcił by siebie i tych do których Chrystus nas posyła zawierzyli Niepokalanej, zaprosił do codziennego odmawiania różańca, abyśmy nikogo nie przekreślali ale każdego „okopali modlitwą i nawieźli dobrym słowem”. Uczestnicy modlili się przy grobie ks. Wojciecha Danielskiego.
23.01. - w Zespole Szkół Katolickich odbyło się kolędowanie przygotowane przez diakonię muzyczną Anię i Romka Kilanowskich, poprzedzone Eucharystią.
18-20.02 – w Kruszynie k/Bydgoszczy odbywały się rekolekcje wprowadzające w duchowość małżeńską, które prowadził ks. Waldemar Indycki.
9-13.03. - w par. św. Mateusza odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadził ks. Grzegorz Barth z diakonią ewangelizacyjną. Myślą przewodnią były słowa z ewangelii św. Marka 8,18 „Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy a nie słyszycie”.
26.03 - odbył się VI Oazowy Turniej Piłki Nożnej Halowej, tym razem o puchar Moderatora Diecezjalnego RŚ-Ż ks. Macieja Tyckuna. Rozgrywki piłkarskie odbyły się w sali gimnastycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
27.03 - w parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników odbył się Diecezjany Dzień Wspólnoty RŚ-Ż połączony z Drogą Krzyżową w Dolinie Śmierci.
8.04 – drugie spotkanie diakonii pilotażu, któremu przewodniczyła para odpowiedzialna za tą diakonię Gabrysia i Jacek Andruszkiewiczowie z ks. Piotrem Wenclem.
Nowy termin : Msze św. KWC odbywają się w parafii oo. Jezuitów w każdy 3 poniedziałek miesiąca.
28.05 - miała miejsce kolejna Ogólnopolska Pielgrzymka DK do Kalisza.
10-12.06 - w Rościnnie rekolekcje „Akt małżeński – szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem”, które poprowadził o. K. Knotz OOFMCap.
10.09 - krąg w rejonie złotowskim uroczyście obchodził 25 lecie powstania
28-30.10 - w parafii Świętej Trójcy odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw i narzeczonych, które poprowadził ks. Grzegorz Barth z diakonią ewangelizacji.
5.11 - W Gietrzwałdzie odbył się jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, gdzie podczas Eucharystii posługę liturgiczną sprawowała nasza diecezja, pod kierunkiem Wojciecha Kosmowskiego. Ważnym pktem programu było spotkanie z proboszczami, którzy dzielili się swym doświadczeniem pracy w RŚ-Ż oraz wykorzystaniem idei ks. Franciszka, ukazującą parafię jako diakonijną wspólnotę wspólnot. Swym doświadczeniem dzielili się kapłani: ks. Wacław Dokurno, ks. Marek Siwka, ks. Ryszard Andrukiewicz, ks. Zenon Pipka i o. Andrzej Lemiesz.
10.11 - w auli Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się Spotkanie z p. Dorotą Seweryn z INMK z Krościenka, świadka życia ks. Fr. Blachnickiego.
10-13.11 - w Górce Klasztornej odbyły się rekolekcje ORAR II st., które prowadził ks. Piotr Wencel oraz Wisława i Bogdan Szydłowscy.
26.11 - w Katowicach otrzymaliśmy decyzję o utworzeniu Oddziału Fundacji „Światło-Życie”. Myśl powołania takiego Ośrodka powstała z inspiracji pary diecezjalnej DK – Reni i Marka Piątkowskich oraz moderatora diecezjalnego RŚ-Ż ks. Macieja Tyckuna. Zarząd Fundacji powołał na stanowisko kierownika oddziału w Bydgoszczy Jakuba Piątkowskiego oraz księgową Małgorzatę Zamorską. Można przekazywać 1% podatku na działalność statutową tego Ośrodka,
7.12. - w katedrze, w wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP - RŚ-Ż uczestniczył we Mszy św. z okazji święta patronalnego Ruchu.
W Zespole Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II odbył się Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy.

2012 rok - Parą diecezjalną są Regina i Marek Piątkowscy, moderatorem diecezjalnym jest ks. Piotr Wencel
Wydarzenia:
Rekolekcje:
22-25.02 – w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy ks. Janusz Tomczak poprowadził rekolekcje ewangelizacyjne.
23-25.02 – Nakło, rekolekcje „dochodzące” - ORAR I st, poprowadził ks. Łukasz Boruch oraz Magda i Sławek Dyhidowie,
31.07-15.08 - OR I st. w Jastrzębiej Górze, prowadził ks. Łukasz Żarek oraz Joanna i Jacek Kochańscy
30.06-16.07 - OR II st w Szczyrku - Czyrna, prowadził ks Adam Rożniakowski oraz Grażyna i Marek Makowscy,
18.07-3.08 – OR I st. Ciężkowicach prowadził ks. Jacek Godos oraz Wisia i Bogdan Szydłowscy,
18-20.05 – Bydgoszcz – Miłość małżeńska może być piękna – ks. Paweł Zalewski oraz Mieczysław Guzewicz, wspomagali Aleksandra i Leszek Mrozowie
W Górce Klasztornej:
20.07-26.07 – Praca i świętowanie w rodzinie, Ks. Wenancjusz Zmuda oraz Magdalena i Artur Kniołowie,
26.07-31.07 - Sesja o pilotowaniu kręgów, ks. Piotr Wencel oraz Jolanta i Mirosław Słobodowie,
31.07-5.08 - ORAR I st., ks. Waldemar Indycki oraz Magdalena i Tomasz Białkowscy,
5-12.08 - O wychowaniu dzieci, ks. Mariusz Wieczorkiewicz oraz Dorota i Wojtek Chmielewiczowie,
12.07-17.08 - ORAR II st., ks. Piotr Wachowski oraz Bożena i Andrzej Barylscy,
17.08-23.08 – Biblijne, ks. Maciej Tyckun oraz Halina i Bogdan Turkoszowie.
Podsumowanie: 31 rodzin wyjechało na rekolekcje organizowane przez inne diecezje, z czego 4 rodziny uczestniczyły na rekolekcjach OR III st. w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, jedno małżeństwo Wilnie na OR III, jedno w Carlsbergu na rekolekcjach OR II st. W rekolekcjach organizowanych przez naszą diecezję uczestniczyło 245 rodzin, z czego 5 rodzin było ze Słowacji, a 3 z Niemiec.
17-20.02 - w Częstochowie odbyła się XXXVII Kongregacja Odpowiedzialnych. Uczestniczyło w niej około 1000 osób, w tym ok.130 kapłanów reprezentujących Ruch z całego świata. Byli też nasi pasterze – ks. bp Wojciech Polak- sekretarz generalny KEP, abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, bp Adam Szal – delegat KEP do spraw RŚ-Ż. Były delegacje kręgów DK z USA oraz członkowie rozwijających się wspólnot Ruchu z Ukrainy, Austrii, Białorusi, Litwy, Czech, Słowacji, Niemiec i Chin. Kongregacja odbywała się w 25 rocznicę śmierci ks. Blachnickiego i 50 rocznicę Soboru Watykańskiego II.
31.03 - wzięliśmy liczny udział w Bydgoskiej Drodze Krzyżowej na Wyspie Młyńskiej, której przewodniczył ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Jan Tyrawa.
19.05 – odbyła się pielgrzymka rodzin DK do Kalisza.
2.06 – w Dźwiersznie uroczyście obchodzono 25 lecie Święceń Kapłańskich naszego moderatora ks. Piotra Wencla.
3.06 - Domowy Kościół włączył się w organizację Bydgoskiego Marszu dla Życia i Rodziny, który radosnym korowodem przemaszerował ulicami Bydgoszczy, a zakończył się piknikiem rodzinnym na Wyspie Młyńskiej. Hasło marszu „Rodzina, Praca, Świętowanie” było nawiązaniem do tematu światowego spotkania papieża Benedykta XVI z rodzinami w Mediolanie.
16.06 - święto 25 lecia istnienia Wspólnoty RŚ-Ż przy parafii pw. o. M. Kolbego na Osowej Górze. W Uroczystości uczestniczył moderator generalny RŚ-Ż ks. Adam Wodarczyk.
30.06 – w drodze na rekolekcje II st. w Szczyrku w wyniku wypadku samochodowego Zmarła Marta Romaszewska wraz z dwójką dzieci: Dominikiem 7 lat i Bartkiem 1 rok. Wypadek przeżył mąż Rafał i córka Kinga. Od 6 lat wraz z mężem formowali się w kręgu DK przy parafii MBKM we Fordonie.
We wrześniu obchodziliśmy Uroczyście podsumowanie roku pracy i odbyła się uroczystość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich par obchodzących okrągłe jubileusze Sakramentu Małżeństwa. W tym roku aż 3 pary małżeńskie obchodziły jubileusz 50-lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Byli to: Irena i Kazimierz Biliccy z rejonu złotowskiego, Helena i Bogdan Morzyńscy rejonu krajeńsko-pałuckiego, Ewa i Aleksander Kulpińscy z rejonu IV Bydgoszcz.
22.09 - odbyło się sympozjum „MAGIA - cała prawda”, zorganizowane przez Bydgoski Ośrodek Fundacji „Światło-Życie”. W skład grupy inicjatywnej weszli: Barbara i Łukasz Zielińscy, Joanna i Marek Dłuscy oraz para diecezjalna R i M Piątkowscy. Miejsca użyczył Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy.
16-18.11 - w Zespole Szkół Katolickich odbyły się rekolekcje „Zachować dziedzictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Rekolekcje prowadziły panie z INMK Grażyna Miąsik i Dorota Seweryn.
23-25.11 - w Dźwiersznie Wielkim rekolekcje ewangelizacyjne poprowadził ks. Janusz Tokarczyk - salezjanin z Rumii przy pomocy dwóch par z DK
7.12 - zgromadziliśmy się jako Ruch z okazji święta patronalnego w katedrze na Mszy świętej.
31.12/1.01 – w Zespole Szkół Katolickich odbył się Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy, który rozpoczął się Mszą św. w kaplicy tejże szkoły.
Diakonia Społeczna powstała w naszej bydgoskiej diecezji w kwietniu 2012 roku, a oficjalne błogosławieństwo otrzymała we wrześniu 2013 r. Z powstaniem Diakoni wiążą się bezpośrednio dwa ważne wydarzenia. 30. rocznica założenia przez Sługę Bożego Ks. Franciszka Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodu, kontynuującej program Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej „Prawda Krzyż Wyzwolenie” założonej 11 listopada 1981 roku i rozwiązanej na skutek wybuchu Stanu Wojennego oraz powstanie 13 marca 2012 roku Dokumentu Konferencji Episkopatu Polski, przygotowanego przez Radę ds. Społecznych pt. „W trosce o człowieka i dobro wspólne”. Nasze spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Na tym etapie opieramy się na dwóch wspomnianych już pozycjach Sługi Bożego „Prawda Krzyż Wyzwolenie” oraz Dokumentu Episkopatu Polski „W trosce o człowieka i dobro wspólne” a w ostatnim czasie dołączona została Adhortacja Apostolska Papieża Franciszka Evangelii Gaudium.
Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” wsparł następujące wydarzenia w naszej diecezji: VII Oazowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar bp. Jana Tyrawy, Marsz dla Życia i Rodziny, Piknik Rodzinny na Wyspie Młyńskiej, Sympozjum „MAGIA-cała prawda”, akcję „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”
W naszej diecezji, w której jest 78 kręgów przeprowadzono akcję, aby każdy krąg przyjął jako swego patrona świętego. Ma to znaczenie, gdyż krąg wybierający patrona, ma nie tylko nazwę, ale ma do kogo się zwracać w modlitwach za uczestników kręgu.

2013 rok-Parą diecezjalną są Małgorzata i Mariusz Maciejewscy, p.o. moderatora DK – ks. Maciej Tyckun. Wydarzenia:
Rekolekcje śródroczne: Dialog małżeński w Nakle organizowany przez Wisię i Bogdana Szydłowskich, ORAE organizowane przez Asię i Marka Dłuskich z ks. Krulakiem, Warsztaty muzyczne na Piaskach, i w Laskowicach „Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie abyś żył ty i twoje potomstwo” organizowane przez Małgosię i Mariusza Maciejewskich z ks. Dominikiem Chmielewskim oraz „Jak budować szczęście w małżeństwie” z Mieczysławem Guzewiczem, organizowane przez Magdę i Artura Kniołów.
Rekolekcje letnie:
17.07-2.08 – OR I st w Bańskiej Wyżnej – ks. Waldemar Indycki z Małgosią i Mariuszem Maciejewskimi,
29.06-14.07 – OR II w Rowach k/Ustki – ks. Piotr Wachowski oraz Wisława i Bogdan Szydłowscy,
4-11.08 – w Kodniu k/Białej Podlaskiej rekolekcje tematyczne „Wychowanie dzieci - w oparciu o główne prawdy wiary” - ks. Mariusz Wieczorkiewicz oraz Dorota i Wojtek Chmielewiczowie,
18-23.07 – ORAR I w Górce Klasztornej – ks. Wenancjusz Zmuda oraz Gabriela i Piotr Rozworowscy
23-28.07 – ORAR II st w Górce Klasztornej – ks. Karol Rawicz Kostro oraz Grażyna i Marek Makowscy,
28.07-2.08 – Sesja o pilotowaniu kręgów w Górce Klasztornej , którą poprowadził ks. Piotr Wencel z Marią i Ryszardem Karolewskimi.
Podsumowanie rekolekcji letnich:
W tym roku w 7 turnusach uczestniczyło 129 rodzin, 7 kapłanów moderatorów, 1 diakon, 6 kleryków, 42 osoby posługujące w diakonii wychowawczej dla dzieci, co daje 507 osób. Wśród uczestniczących rodzin 61 rodzin była z naszej diecezji, pozostali reprezentowali 21 innych diecezji, jedna rodzina przyjechała z Czech. Z rekolekcji organizowanych przez inne diecezje skorzystało 36 naszych rodzin, w tym 2 rodziny uczestniczyły w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, 1 rodzina przeżywała rekolekcje OR III st. w Rzymie.
23-25.02 - w Częstochowie odbyła się XXXVIII Kongregacja Odpowiedzialnych, na której m.inn. naszą diecezję reprezentowali poza parą diecezjalną Renią i Markiem Piątkowskimi - Ela Gwardzik i Terenia Buzała, których świadectwo, w którym wspominają o swoich pierwszych doświadczeniach obecności na KKO (Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych, tak to spotkanie się nazywało w początkowym okresie, gdy Ruch rozwijał się tylko w Polsce ), można przeczytać w Rodzince nr 1/2013.
3.03 – odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty RŚ-Ż ,w ramach którego odbyła się Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci.
23.03 - odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta z bazyliki św. Wincentego a Paulo na Plac Wolności , w której RŚ-Ż wziął aktywny udział.
27.04 - w Kaliszu u św. Józefa odbyła się XVI Pielgrzymka Rodzin. Świętowaliśmy w tym dniu 40 lecie Domowego Kościoła w skali krajowej. Udział wzięła rekordowa liczba małżeństw, a także ok. 70 kapłanów moderatorów. Była to wielka lekcja historii DK. Wysłuchaliśmy świadectw i mieliśmy możliwość ujrzeć pary odpowiedzialne i kapłanów - moderatorów odpowiedzialnych za 40 lat DK a więc ks. Franciszka Kołacza z Zosią i Eugeniuszem Bednarzami, Hanią i Jurkiem Matuszkami, a także Elę i Witka Kowalczyków, ks. Jana Mikulskiego z Anią i Jackiem Nowaków, ks. Andrzeja Wachowicza z Jolą i Mirkiem Słobodów i aktualnie posługujących ks. Marka Borowskiego z Beatą i Tomkiem Strużanowskimi. Pielgrzymka odbywała się pod hasłem: „Bogu dziękujmy-Ducha nie gaśmy”. W tym spotkaniu uczestnicy DK licznie wzięli udział wraz z księdzem moderatorem diecezjalnym.
26.05 - II Marsz dla Życia i Rodziny, którego współorganizatorami z innymi przedstawicielami wspólnot działających w Bydgoszczy jako przedstawiciele DK byli Kinga i Tomasz Skonieczni, Halina i Bogdan Turkoszowie, R i M Piątkowscy.
1.05 - Pan powołał niespodziewanie do wieczności po 50 latach życia i 23 latach małżeństwa Jacka Rybackiego z kręgu pw. św. Izydora w Dźwiersznie. Mimo różnych dolegliwości chorobowych zawsze chętnie pomagał sąsiadom, wraz z żoną Krysią uczestniczył pilnie w spotkaniach kręgu i rekolekcjach DK dla rolników prowadzonych w parafii.
8.06 - podczas czerwcowego spotkania kręgu diecezjalnego odbyły się wybory nowej pary diecezjalnej.
1.09 - odbył się porekolekcyjny dzień wspólnoty RŚ-Ż, w czasie którego małżonkowie obchodzący okrągłe jubileusze uroczyście odnawiali przyrzeczenia małżeńskie. Gabrysia i Jurek Rybkowie, którzy obchodzili 50 rocznicę i z tej okazji otrzymali błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka. Pod koniec Eucharystii ks. Maciej Tyckun odczytał i wręczył Małgorzacie i Maciejowi Maciejewskim dekret ks. biskupa Jana Tyrawy, udzielający im misji do posługi pary diecezjalnej na okres 3 lat. Małgorzata i Mariusz podziękowali ustępującej parze diecezjalnej Reni i Markowi za 4-letnią radosną posługę, za otwarte serce, umiejętność słuchania, zaangażowanie o dobro Wspólnoty. Błogosławieństwo do pełnienia posługi pary odpowiedzialnej za diakonię społeczną otrzymali Mirka i Marek Chmielewiczowie. Do diakonii komunikowania społecznego powołana została Aleksandra Wachowiak, a do diakonii słowa Beata i Paweł Kleinschmidt. Po 7 latach odpowiedzialności za diakonię muzyczną posługę przekazali Anna i Roman Kilanowscy – Joannie i Leszkowi Pliszkom.
14.09 - odbyło się sympozjum „MAGIA - cała prawda”, zorganizowane po raz drugi w Bydgoszczy przez Bydgoski Ośrodek Fundacji „Światło-Życie”. W skład grupy inicjatywnej weszli: Barbara i Łukasz Zielińscy, Joanna i Marek Dłuscy, Anna i Roland Nieznańscy oraz R i M Piątkowscy. Konferencje odbyły się w auli Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
19-22.09 - w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji, w którym wzięły udział rodziny z naszej diecezji na czele z Joanną i Markiem Dłuskimi.
21-22.09 – przedstawiciele Duszpasterstwa Rodzin diecezji bydgoskiej na czele ze Stojgniewem Paluszewskim i Grażyną i Krzysztofem Mężydło zorganizowali kolejny wyjazd małżeństw DK na pielgrzymkę rodzin do Częstochowy.
14.09 - Dzięki przychylności pani rektor Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej tegoroczne sympozjum „ Magia – cała prawda” odbyło się w auli przy ulicy Toruńskiej 55. Celem było upowszechnianie wiedzy na tematy związane z różnego typu zagrożeniami duchowymi.
30.09 - w 4 rocznicę śmierci Siostry Jadwigi Skudro odprawiono Mszę św. w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej ul. B. Głowackiego. Po Mszy św. odbyła się półgodzinna konferencja na podstawie unikatowych nagrań video pod tytułem „Co Siostra Jadwiga mówiła na temat zobowiązań", przygotowana przez Piotra Rozworowskiego.
5.10 - zorganizowano wyjazd autokarowy z Bydgoszczy na czuwanie modlitewne do stóp Matki Bożej Jasnogórskiej, w intencji DK i jedności w całym Ruchu Światło-Życie.
Cel – podziękowanie Niepokalanej za opiekę przez 40 lat nad DK i prośba o łaskę jedności w Ruchu i przestrzegania jego charyzmatu zgodnie z założeniami ojca Blachnickiego.
26.10 – jesienne DWDD odbyło się w Zespole Szkół Katolickich. Spotkanie było okazją do refleksji nad służebną postawą Chrystusa, „który nie przyszedł aby Mu służono lecz aby służyć” i nad Jego posłuszeństwem „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał”. Odbyły się też wybory nowej pary filialnej. Po 3 latach posługi Teresy i Kazika Roszaków z archidiecezji gnieźnieńskiej wybrani zostali Marta i Jan Nadolni z archidiecezji warmińskiej.
8-11.11 – w Kazimierzu Biskupim rekolekcje tematyczne „Kładę dzisiaj przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie abyś żył Ty i Twoje potomstwo.”, które prowadził ks. Dominik Chmielewski wraz z parą diecezjalną Małgorzatą i Mariuszem Maciejewskimi.
8.12 - w parafii św. M.M. Kolbe na Osowej Górze, odbyły się obchody Święta patronalnego Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. W czasie Eucharystii, której przewodniczył moderator generalny RŚ-Ż ks. Adam Wodarczyk wysłuchaliśmy też wygłoszonej przez Niego nauki. Po Eucharystii wzięliśmy udział w spotkaniu z księdzem moderatorem.
31.12/1.01 - BEZALKOHOLOWY BAL SYLWESTROWY - Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy.....Tradycyjnie jak w latach ubiegłych DK zorganizował bezalkoholowy bal Sylwestrowy w auli Zespołu Szkół Katolickich w Bydgoszczy. Zaproszenie skierowano do małżeństw (bez dzieci) oraz narzeczonych nie tylko z DK. Oprawę muzyczną zapewnili Kasia i Tomek Szewczyk . Uroczysta Msza św. Noworoczna odbyła się w kaplicy szkolnej.

Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bydgoszczy działa już 2 lata. W czasie działalności z pozyskanych środków wsparła takie inicjatywy jak: warsztaty dla muzycznych na Piaskach, VIII Turniej Piłki Nożnej Halowej, Tydzień Ewangelizacji Bydgoszczy, Marsz dla Życia i Rodziny w Bydgoszczy, Rekolekcje dla Młodzieży w Pasterce, Sympozjum „MAGIA-cała prawda”, XIII Dzień Papieski w Bydgoszczy.

2014 rok-Parą diecezjalną są Małgorzata i Mariusz Maciejewscy, moderatorem diecezjalnym od lutego jest ks. Janusz Konysz.
Wydarzenia:
Rekolekcje letnie:
28.06-14.07 – OR III0 w Cyrhli k/Zakopanego – ks. Wenancjusz Zmuda oraz Regina i Marek Piątkowscy,
14-118.07 – ORAR I0 w Górce Klasztornej – ks. Piotr Wencel oraz Ewa i Janusz Nowaccy,
20-24.07 – ORAR II0 w Górce Klasztornej – ks. Wenancjusz Zmuda oraz Barbara i Łukasz Zielińscy,
26-31.07Sesja o pilotowaniu nowych kręgów w Górce Klasztornej – ks. Marek Borowski oraz Maria i Ryszard Karolewscy,
1-5.08 – ORAR I 0 w Górce Klasztornej –prowadzili ks. Michał Stanikowski oraz Elżbieta i Krzysztof Chałubek,
15-31.07 – OR I0. w Bańskiej Wyżnej – ks. Adam Rożniakowski oraz Małgorzata i Mariusz Maciejewscy. Ponadto ks. Michał Borowski prowadził formację dzieci uczestników rekolekcji,
1-17.08 – OR II0 w Jastrzębiej Górze – prowadził ks. Waldemar Indycki oraz Magdalena i Tomasz Białkowscy.
6.01 – I Orszak Trzech Króli. Orszak poprowadzili trzej królowie na koniach w strojach odpowiadających wydarzeniom opisanym w Ewangelii. Za królami podążyło ok 5000 osób. Organizatorem była diakonia ewangelizacji RŚ-Ż z moderatorem diakonii ks. Januszem Tomczakiem.
Zmarł Stefan Miś uczestnik DK. Msza św. pogrzebowa 13 lutego (w czwartek) o godz. 12:00 w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy. Pół godz. wcześniej różaniec. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
20-22.02 - w Częstochowie odbyła się XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych RŚ-Ż. W Kongregacji udział wzięła kilkuosobowa grupka Rodzin DK na czele z parą diecezjalną Małgosią i Mariuszem. Z zainteresowaniem wysłuchano konferencji ks. biskupa Grzegorza Rysia, który mówił o wyzwaniach i inspiracjach wynikających z lektury dwóch dokumentów papieskich: papieża Pawła VI – Evangelii Nuntiandi i papieża Franciszka - Evangelii Gaudium.
15.03 - IX Oazowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o puchar ks. F Blachnickiego odbył się w sali gimnastycznej ZS nr 9 w Bydgoszczy przy ul. Cichej 59. Jak co roku poza zmaganiami na boisku odbył się również konkurs na najlepszych, najbardziej oryginalnych kibiców. Nagrodą była Złota Wuwuzela im. Natalii Płachty.
23.03 - Wielkopostny Dzień Wspólnoty w parafii MBKM na zakończenie Droga krzyżowa w Dolinie Śmierci. W czasie Mszy św. wspólnota DK złożyła podziękowanie za 24 lata pełnienia posługi moderatora diecezjalnego DK – ks. Piotrowi Wenclowi, oraz powitała nowo powołanego Moderatora diecezjalnego DK – ks. Janusza Konysza.
Msza Święta w intencji dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka nadal odbywa się w trzeci poniedziałek miesiąca w parafii OO. Jezuitów w Bydgoszczy.
16-18.05 – Diakonia Społeczna RŚ-Ż zorganizowała rekolekcje pt. „Życie moje oddaję za Kościół” -ks. Franciszek Blachnicki. Rekolekcje prowadziły panie z INMK p. Dorota Seweryn i Grażyna Miąsik.
24.05 - XVII pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!»(Mt 14,27).
1.06 – ulicami Bydgoszczy, już po raz III przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Marsz wyruszył po Mszy św. w katedrze ze Starego Rynku, a zakończenie było na placu przy bazylice św. Wincentego a Paulo. Tam odbył się piknik rodzinny. Jak co roku było radośnie i kolorowo.
7.06 – w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego odbyło się czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego, według programu z Krościenka, gdzie co roku odbywa się uroczyste czuwanie całonocne.
7.06 – wykład dr Mieczysława Guzewicza „Męskość i ojcostwo”.
15.06 - 40 lat od powstania pierwszego kręgu DK w Bydgoszczy. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w Sanktuarium Zawierzenia MB Trzykroć Przedziwnej na Piaskach, ul. Smukalska 113. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Bogdan Wojtuś. Z okazji dziesięciolecia istnienia Diec. Bydgoskiej w uznaniu zasług w dziele budowania wspólnoty Kościoła bydgoskiego ksiądz biskup Jan Tyrawa przyznał Reni i Markowi medal wdzięczności Bene Merito Diecezis Bydgostiensis za czynne zaangażowanie w dzieło budowania wspólnoty Kościoła bydgoskiego.
Przyznanie tego medalu przez naszego pasterza biskupa Jana, jest i będzie już zawsze wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla nas wszystkich, członków Domowego Kościoła diecezji bydgoskiej.
Na uroczystość do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej przybyło wielu zaproszonych gości, m.in.: Beata i Tomek Strużanowscy – para krajowa oraz Marta i Jan Nadolni – para filialna Domowego Kościoła. Był z nami Moderator Krajowy Domowego Kościoła ksiądz Marek Borowski, jak i wielu kapłanów z Ruchu Światło Życie.
7.09 – odbył się porekolekcyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Msza św. była w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Po Eucharystii na placu przy WSD odbyła się agapa i prezentacja poszczególnych grup, które latem uczestniczyły w rekolekcjach. W podsumowaniach tegorocznych rekolekcji podkreślono fakt, że OR III st. odbyła się po raz pierwszy w diecezji bydgoskiej.
27-28.09 - XXX Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.
30.09 - Msza św. inaugurująca nowy rok formacyjny w parafii św. Antoniego na Czyżkówku. Szczególnie zaproszono tegorocznych animatorów kręgów, którzy otrzymają na czas tej odpowiedzialnej posługi, specjalne błogosławieństwo księdza Moderatora. Po Mszy wyświetlono archiwalny materiał filmowy o siostrze Jadwidze Skudro.
7-11.11 - rekolekcje ORAR II st. w Przewozie na Kaszubach, które prowadził ks. Karol Rawicz Kostro oraz Wisława i Bogdan Szydłowscy .
7-11.11 - rekolekcje tematyczne "Małżeństwo-pocałunek miłości Boga", poprowadził ks. Dominik Chmielewski w Laskowicach Pomorskich. Skierowane były do młodych małżeństw z dziećmi do ok 15 lat stażu małżeńskiego.
26.10 - XXII Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Ruch Światło-Życie, przy wsparciu Bydgoskiego Ośrodka Fundacji „Światło-Życie” włączył się w organizację XXII Biegu Sztafetowego Szlakiem Męczeńskiej Drogi Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który rozpoczął się w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, gdzie bł. ks. Jerzy odprawił swoją ostatnią Mszę św. Bieg zakończył się w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Jako Ruch wystawiliśmy dwie drużyny. Jedną drużynę tworzyła oaza młodzieżowa (młodzież powyżej 16 roku życia), drugą drużynę tworzył DK. Uczestnicy mieli do przebycia dystans około 42 km. Ostatnie 2,5 km został pokonany wspólnie przez wszystkich uczestników. W biegu uczestniczyło ok. 200 zawodników podzielonych na 10-osobowe zespoły.
9.13 i 15.11 - Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie w osobach Mirka i Marek Chmielewicz przygotowali i poprowadzili „Koncerty patriotyczne” ku chwale Boga i Ojczyzny.
8.12 - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy święto patronalne Ruchu Światło-Życie. Z tej okazji Msza św. w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze.
29.12 - zmarł ks. Jan Kątny wieloletni opiekun Kręgu Domowego Kościoła w Szubinie, który powstał dzięki Jego staraniu w maju 1995 roku. Jeszcze 9 grudnia był na spotkaniu kręgu. Przez wszystkie lata nie opuścił żadnego spotkania. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział prymas Polski - ks. bp Wojciech Polak.

Bydgoski Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” działa już trzeci tok. W minionym roku współorganizował wydarzenia takie jak: Marsz dla Życia i Rodziny, Tydzień Ewangelizacji Bydgoszczy, IX Turniej Piłki Nożnej Halowej, Dzień Papieski, I Bydgoski Orszak Trzech Króli, konferencję „Co we współczesnym świecie zagraża naszym dzieciom”, XXII Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi ks. Jerzego Popiełuszki.
Regina i Marek Piątkowscy zostali powołani przez moderatora RŚ-Ż ks. Macieja Tyckuna do nowo powstałej Diakonii Organizacji i Środków Materialnych.

13 grudnia - Moderator generalny biskupem!!! Ks. Adam Wodarczyk - moderator generalny Ruchu Światło-Życie został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej.

2015 rok – Parą diecezjalną są Małgorzata i Mariusz Maciejewscy, moderatorem diecezjalnym jest ks. Janusz Konysz.

Wydarzenia:
Rekolekcje letnie:
1-17.08 – OR I st. w Darłowie – ks Dominik Grenda z Dorotą i Ryszardem Kochańskimi,
27.06-13.07 – OR II w Przewozie na Kaszubach – ks. Karol Rawicz Kostro z Joasią i Jackiem Kochańskimi,
14-30.07 – OR II st. w Bańskiej Wyżnej na Podhalu z ks. Januszem Konyszem oraz Elą i Krzysztofem Chałubek,
15-31.07 – OR III st. w Czarnej Górze na Podhalu z ks. Markiem Borowskim i Jolą i Wiktorem Stromskimi,
W Górce Klasztornej:
27-31.07 – w ORAR I0 – prowadził ks. Janusz Tomczak oraz Violetta i Mariusz Odjas,
20-25.07 – Sesja o pilotowaniu kręgów – ks. Marek Borowski z Beatą i Tomkiem Strużanowskimi.
2-6.08 – ORAR II0 – ks. Piotr Wencel z Ewą i Januszem Nowackimi,
8-12.08 – ORAR I0 - prowadził ks. Tomasz Kalociński z Edytą i Mirosławem Jaroszami,
W rekolekcjach letnich udział wzięły 174 rodziny z 27 polskich diecezji, w tym z naszej diecezji 94 rodziny oraz 6 rodzin z Niemiec, Anglii i Szwecji. W naszej diecezji aktualnie mamy 86 kręgów i10 wspólnot pilotowanych.
6.01 - po raz drugi ulicami Bydgoszczy przeszedł Orszak Trzech Króli. Pochód poprowadzili Kacper, Melchior i Baltazar w strojach z epoki. W tym roku królowie pojechali na wielbłądzie, koniu oraz w karecie. Wielbłąd przyjechał do Bydgoszczy z mini zoo w Horodyszczu (woj. lubelskie). Organizatorami tego orszaku byli R i M Piątkowscy wraz z moderatorem RŚ-Ż ks. M. Tyckunem.
09-11.01 - Podczas spotkania opłatkowego Domowego Kościoła, które odbyło się w Zduńskiej Woli, została wybrana nowa para krajowa - Katarzyna i Paweł Maciejewscy z archidiecezji poznańskiej.
W dniu 17 stycznia Ks. Biskup Adam Szal powołał do pełnienia posługi moderatora krajowego DK Księdza Tomasza Opalińskiego z diecezji płockiej.
31.01 - w auli WSD odbyła się konferencja pt. „Co we współczesnym świecie mediów zagraża naszym dzieciom”. Poprowadziła je Małgorzata Więczkowska, pedagog i medioznawca.
20-23.02 - w Częstochowie na Jasnej Górze odbyła się Kongregacja Odpowiedzialnych wprowadzająca w hasło kolejnego roku formacyjnego „W mocy Ducha Świętego”. W spotkaniu licznie uczestniczyli członkowie Ruchu z naszej diecezji wraz z duszpasterzami ks. Januszem Konyszem oraz o. Andrzejem Lemieszem SJ. W swoim słowie programowym bp. Adam Wodarczyk powiedział, że „Czas Kościoła, w którym jesteśmy jest czasem odkrywania Ducha Świętego. Doświadczenie Ducha Świętego było celem naszego założyciela ks. Franciszka, który w roku 1975 powiedział „ Wybiła godzina Ducha Świętego” ustanawiając ten rok w Ruchu rokiem odnowy w Duchu Świętym.
26.02-01.03 - odbyły się rekolekcje dojazdowe w Nakle n/Not. Tematem rekolekcji była „Liturgia w Rodzinie".
14.03 – odbył się X Oazowy Turniej Piłki Nożnej Halowej w sali gimnastycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
15.03 - Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie odbył się w parafii MBKM oraz na zakończenie Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci. Temat przewodni dnia wspólnoty "Kochać ubogich" wpisuje się w akcję "100 dni dla Syrii", dlatego zebrane ofiary na tacę podczas Mszy św. zostały przekazane dla prześladowanych chrześcijan w Syrii.
8.04 - pogrzeb Violetty Łosoś. Violetta-żona Jacka, z kręgu pilotowanego przy par. Wniebowstąpienia Pańskiego, odeszła do domu Ojca. Msza Święta pogrzebowa została odprawiona w sobotę 11 kwietnia o godz. 12.00 w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego. Po Mszy św. odbył się pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Osówcu. Violetta prowadziła w parafii zespół muzyczny. Była osobą głębokiej wiary i zawierzenia a dla wszystkich była bliskim i dobrym człowiekiem. Uczestnicy pogrzebu na znak jedności przyszli, każdy z białą różą.
9.05 - XVIII Pielgrzymka rodzin DK do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, z udziałem ks. Piotra Wencla, który uczestniczył we wszystkich dotychczasowych spotkaniach.
23.05 - w kościele przy par. św. Maksymiliana Kolbego odbyło się wspólnotowe czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego.
29.09 – w parafii św. Antoniego odbyła się inauguracja roku formacyjnego DK i błogosławieństwo par animatorskich i par pilotujących kręgi.
30.05 - Diecezjalna Oaza Matka (DOM) oraz Jubileusz 25 lecia kapłaństwa Moderatora diecezjalnego ks. Janusza Konysza w parafii św. Antoniego w Bydgoszczy.
W czasie Diecezjalnej Oazy Matki połączonej z obchodami 25 – lecia kapłaństwa Moderatora Diecezjalnego Domowego Kościoła ks. Janusza Konysza, w naszej diecezji została powołana Diakonia Miłosierdzia. Parą odpowiedzialną za Diakonię Miłosierdzia zostali Izabela i Radosław Jesionkowscy.
31.05 – ulicami Bydgoszczy przeszedł IV Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpoczął się Mszą św. w katedrze następnie przeszedł ulicami: Stary Rynek, Kręta, Podwale, Grodzka, Mostowa, Focha, Gdańska, Al. Mickiewicza, Al. Ossolińskich na plac przy Bazylice, gdzie odbył się piknik rodzinny.
6.09 – odbył się Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty RŚ-Ż, który rozpoczęto uroczystą Mszą św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich w bydgoskiej katedrze.
1.10 - o godzinie 12.00 Watykan podał informację, iż Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Założyciela Ruchu Światło-Życie.
25.10 - Ruch Światło-Życie wspólnie z NSZZ „Solidarność” Region Bydgoski zorganizował XXIII Bieg sztafetowy ks. Jerzego Popiełuszki, z parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Górska. W tym roku po raz pierwszy w biegu uczestniczyły dwie drużyny RŚ-Ż diecezji bydgoskiej. Kapitanem drużyny z oazy młodzieżowej był Szymon Olszewski, a kapitanem młodzieży i rodziców z DK był Romaric Abdoul.
8.12 - w święto patronalne RŚ-Ż Msza święta wspólnotowa odbyła się w katedrze bydgoskiej.

2016 rok - Parą diecezjalną są Marlena i Remigiusz Galiccy, moderatorem diecezjalnym jest ks. Janusz Konysz.

Wydarzenia:
Rekolekcje letnie w Górce Klasztornej:
28.06-2.07 – ORAR I st. - prowadził ks. Marcin Wierzchosławski oraz Edyta i Mirosław Jaroszowie,
20-25.07 – Sesja o pilotowaniu nowych kręgów - prowadził ks. Marek Kusy z Beatą i Tomaszem Strużanowskimi
28.07-3.08 – Rekolekcje ewangelizacyjne „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” prowadził ks. Marek Kusy z Ewą i Januszem Nowackimi,
5-21.08 – OR I st. prowadził ks. Janusz Konysz oraz Joanna i Krzysztof Królowie
22-26.08 – ORAR II st prowadził ks. Piotr Wencel oraz Gabrysia i Piotr Rozworowscy
1-17.07 – w Przewozie k/Chmielna - OR II st prowadził ks. Marcin Chrostowski oraz Ewa i Wiesław Jaźwińscy;
5-21.08 – w Bańskiej Wyżnej - OR III st. prowadził ks. Karol Rawicz Kostro oraz Joanna i Jacek Kochańscy.
6.01 – III Bydgoski Orszak Trzech Króli. Orszak Prowadzą Kacper, Melchior i Baltazar, którzy jechali na koniach i wielbłądzie. Ich świtę stanowiły orszaki królewskie ubrane w czerwone, niebieskie i zielone stroje, symbolizujące wiarę, nadzieję i miłość. Podobnie jak w latach ubiegłych w organizację Orszaku włączyły się małżeństwa z DK.
12.01 - zmarła Ewa Kulpińska, która wraz z mężem Aleksandrem 27 lat formowała się w kręgu Domowego Kościoła przy parafii M.B.Fatimskiej w Bydgoszczy. Ewa służyła ludziom nie tylko w bliskiej ale i w dalszej rodzinie. W kręgu była wzorem cierpliwości, rozsądku i empatii. Potrafiła słuchać, nie mówiła o nikim źle, a nawet przyjęła regułę – nie myśleć źle o innych. Msza św. pogrzebowa odbyła się w kościele parafialnym w Brzozie. Małżonkowie wychowali 4 dzieci, doczekali się dwanaściorga wnucząt.
19-24.01 w Górce Klasztornej rekolekcje ORDR II st. poprowadzili Danuta i Andrzej Bartosikowie z ks. Januszem Konyszem.
30.01 - Charytatywny Bezalkoholowy Bal Karnawałowy dla uczestników Domowego Kościoła "RADOŚĆ W KAPELUSZU" – przy parafii Matki Bożej Fatimskiej ul. Ogrody18, w salce domu parafialnego. Nasze głowy ozdabiamy KAPELUSZEM; wszystkie epoki dozwolone.
13.02 - w auli WSD odbyła się konferencja z udziałem p. Małgorzaty Więczkowskiej i ks. Sławomira Kostrzewy zorganizowana przez diakonię społeczną.
21.02 - w Sanktuarium MBK Męczenników odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty RŚ-Ż w ramach, którego odbyła się Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci.
26-29.02 - na Jasnej Górze odbyła się Kongregacja Odpowiedzialnych. Treści podejmowane w tym roku na XXXXI Kongregacji koncentrowały się wokół tematu miłosierdzia. Bardzo ciekawy i ważny był wykład ks. dr Jana Konarskiego pt. „Kult miłosierdzia Bożego na tle praktyki pokutnej Kościoła. Prelegent przypomniał, że w czasie wielkiego Postu wędrujemy z Chrystusem na pustynię – miejsce kuszenia i górę Tabor - miejsce przemienienia. Ważne też było wystąpienie Jacka Pulikowskiego zatytułowane: „Miłosierni jak Ojciec – ojcostwo miarą męskości”.
12.03 – odbył się XI Oazowy Turniej Piłki Nożnej Halowej w sali gimnastycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2.
14.05 - wspólnotowe czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego odbyło się w parafii św. Maksymiliana Kolbego.
21.05 - w parafii św. Antoniego odbyła się Diecezjalna Oaza Matka, w trakcie której nastąpiło „posłanie” odpowiedzialnych za prowadzenie rekolekcji w nowym roku formacyjnym oraz szczególna modlitwa o prowadzenie przez Ducha Świętego wszystkich uczestników rekolekcji.
22.05 - odbył się V Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny.
W czerwcu odbyły się wybory pary diecezjalnej DK, po których ks. bp. Jan Tyrawa wskazał i udzielił misji do pełnienia posługi Marlenie i Remigiuszowi Galickim.
9-11.09 – uroczyste przekazanie posługi parze diecezjalnej Marlenie i Remigiuszowi odbyło się w Poznaniu na spotkaniu Odpowiedzialnych DK.
4.10 - w Parafii św. Antoniego w Bydgoszczy małżeństwa i rodziny Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej rozpoczęły nowy rok formacyjny uroczystą Eucharystią zakończoną błogosławieństwem animatorów. Mszę św. celebrował Moderator Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej ks. Janusz Konysz wraz z innymi kapłanami odpowiedzialnymi za rejony DK w Diecezji Bydgoskiej.
7-9.10 – w Laskowicach Pom wraz z ks. Januszem Tomczakiem odbyły się „Dni Radości”.
9.10 - odbył się I maraton i XXIV bieg sztafetowy szlakiem męczeńskiej drogi ks. Jerzego Popiełuszki. RŚ-Ż jest współorganizatorem tego biegu.
5.11 - w Gdyni Obłużu odbył się DWDD na którym wybrano nową parę filialną po trzech latach ofiarnej posługi Marty i Jana Nadolnych. Nowa para filialna to Dorota i Piotr Jasińscy z archidiecezji warmińskiej.
12.11 - wspólnota DK w rejonie złotowskim obchodziła swój jubileusz 30-lecia powstania. Msza św. dziękczynna była odprawiona w Górce Klasztornej. W koncelebrze stanęło 7 kapłanów (sześciu misjonarzy MSF): ks. Marian Machinek, ks. Adam Samsel, ks. Sebastian Jarczyk, ks Krzysztof Buda, ks. Paweł Zimniewicz, ks. Bogdan Kulik oraz ks. Piotr Wencel, moderator rejonowy rejonu złotowskiego. Pierwszy krąg w tej wspólnocie to: Celina i Włodek Stankiewiczowie, Elżbieta i Manfred Zodrow, cztery miesiące później dołączyli Zosia i Kaziu Tucholscy. Przyłączały się kolejne małżeństwa, a opiekunem kręgu był ks. Marian Machinek.
8.12 - w święto patronalne RŚ-Ż, obchodzone w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, cały Ruch zgromadził się na Mszy św. w katedrze bydgoskiej.
27.12.-1.01 – w domu rekolekcyjnym w Bańskiej Wyżnej odbyła się Noworoczna Oaza Modlitwy, połączona z zabawą sylwestrową bezalkoholową, jak to jest w tradycji Ruchu.

2017 rok-Parą diecezjalną są Marlena i Remigiusz Galiccy, moderatorem diecezjalnym jest ks. Janusz Konysz.
Wydarzenia:
Rekolekcje Letnie:
Górka Klasztorna:
10-14.07 - ORAR II st, prowadzili ksiądz Łukasz Krzemiński oraz Dorota i Zbyszek Płachtowie
16-21.07 - Mężczyzną i niewiastą stworzył ich - rekolekcje ewangelizacyjne, ks. Karol Rawicz Kostro oraz Ewa i Janusz Nowaccy
23-29.07 - Dialog małżeński, prowadził ks. Marek Kusy oraz Magdalena i Sławomir Dychidowie
30.07-3.08 - Nam nie wolno w miejscu stać prowadził ks. Łukasz Polasik oraz Ala i Tomasz Kempowie
Pelplin:
4-20.08 - OR I st., prowadził ks. Mateusz Skiera Joanna i Marek Dłuscy
14-22.07 - „Modlitwa, taniec, seks...”; prowadził ks. Ireneusz Staniszewski oraz Anna i Jarosław Synakowie
Przewóz k/Chmielna :
OR II st.; prowadził ks. Waldemar Indycki oraz Magda i Tomasz Białkowscy
Stasikówka k/Zakopanego:
4-20.08 - OR III st. prowadził ks. Janusz Konysz oraz Dorota i Ryszard Kochańscy
Rzym: 16.06-1.07 OR III st. prowadził ks. Tomasz Kalociński oraz Maria i Janusz Bujak
Chorwacja: 5-12.08 - ORAR I st. prowadził ks. Janusz Tomczak oraz Jolanta i Wiktor Stromscy
Rekolekcje zimowe:
Bańska Wyżna: 27.12.2016-1.01.2017 - ORAR I st. prowadził ks. Maciej Musiał oraz Barbara i Łukasz Zielińscy
6.01 - przeszedł ulicami Bydgoszczy IV Bydgoski Orszak Trzech Króli. Rozpoczął się Mszą Świętą w kościele Świętej Trójcy pod przewodnictwem ordynariusza diecezji bydgoskiej ks. bp. Jana Tyrawy. Orszak wyruszył sprzed kościoła i przeszedł ulicami: ks. A. Kordeckiego, Focha, Mostową do Starego Rynku.
18.02 - odbyły się warsztaty zorganizowane przez Diakonię Społeczną RŚ-Ż: Fascynacje młodych. Moda. Kult ciała. Pseudo potrzeby. Prowadzącymi warsztaty byli: ks. Sławomir Kostrzewa, pedagog Małgorzata Więczkowska i Agnieszka Kowalkowska.
18.02 - w Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana Pawła II odbył się XII Turniej Piłki Nożnej Halowej w Bydgoszczy, o puchar Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w jego 30 rocznicę śmierci. W tym roku organizatorami turnieju byli Dorota i Rysiu Kochańscy.
W związku z przypadającą w tym roku 30 rocznicą śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, w niedzielę 26 lutego w parafii oo. Jezuitów oraz 27 lutego w parafii św. Mateusza w Fordonie, odbyły się jubileuszowe Msze św. w intencji rychłej beatyfikacji Ojca założyciela Ruchu Światło-Życie. Bezpośrednio po Mszy św. w parafii św. Mateusza odbyła się krótka konferencja, którą wygłosił Jerzy Korecki, uczestnik pierwszej Oazy III stopnia w Rzymie.
10-12.03 - w Nakle odbyły się rekolekcje „dojazdowe” DK „O dobrej spowiedzi”, które wygłosił ks. Karol Rawicz Kostro, moderator rejonowy DK rejonu pałucko - krajeńskiego.
18.03 - w Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana Pawła II odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Temat główny spotkania to „Sługa Niepokalanej i wychowawca wolnych ludzi”.
04.03 - Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie odbył się wyjątkowo w parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy, gdzie przeżywaliśmy Drogę Krzyżową "Ślad losu" przygotowaną przez diakonię muzyczną.
25.03 - ks. Piotr Wachowski – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży w imieniu własnym oraz młodzieży parafii zaangażowanych w przygotowanie i realizację Drogi Krzyżowej ulicami miasta „Jesteś moją Pasją”, zaprosił wszystkich Małżonków DK na to wyjątkowe w swej formie i treści wielkopostne wydarzenie.
20.03 - w uroczystość św. Józefa w kościele oo. Jezuitów godzinie 18.00 odbyła się Msza święta KWC połączona z Drogą Krzyżową z rozważaniami dotyczącymi Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Mszę św. odprawił i Drogę Krzyżową poprowadził ks. Piotr Wencel – nowy moderator Krucjaty. Naszą wielką radością był liczny udział członków Krucjaty.
20.05 - odbyła się XX pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu – Światło-Życie do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Temat przewodni tego spotkania to „Ksiądz Franciszek Blachnicki - Sługa Niepokalanej”. W Kaliszu spotkaliśmy moderatora generalnego RŚ-Ż ks. Marka Sędka, moderatora krajowego ks. Tomasza Opalińskiego, odpowiedzialną główną INMK p. Jolantę Szpilarewicz oraz około 2 tys. uczestników DK.
11.06 - ulicami Bydgoszczy przeszedł VI Marsz dla Życia i Rodziny, Była to wspaniała okazja by zamanifestować swoje przywiązanie do rodziny i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci. Hasłem Marszu było „Czas na Rodzinę!”. W czasie pikniku rodzinnego na placu przy bazylice przeprowadzono akcję Krwiodawstwa i „Dzień dawcy szpiku”.
26.08 - w 140 rocznicę objawień obyła się filialna pielgrzymka Ruchu Światło - Życie do Gietrzwałdu. Od 5 lat w ostatnią sobotę sierpnia filia pelplińska Ruchu Światło-Życie pielgrzymuje do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie, gdzie miały miejsce dziewiętnaście lat po Objawieniach w Lourdes, i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Objawienia te są uznane przez Kościół.
3.09 - odbył się porekolekcyjny Dzień Wspólnoty RŚ-Ż, który rozpoczął się Mszą Świętą dziękczynną za rekolekcje w katedrze bydgoskiej, którą celebrowało 10 księży.
W trakcie Mszy Św. nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przez jubilatów, którzy w tym roku przeżywają swoją okrągłą rocznicę sakramentu małżeństwa – 1, 5, 10, …. W tym roku 50-lecie małżeństwa przeżywali Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie, którzy otrzymali z rąk kapłana i pary diecezjalnej okolicznościowy dyplom podpisany przez ks. Tomasza Opalińskiego – moderatora krajowego DK oraz parę krajową Dk Katarzynę i Pawła Maciejewskich. Na zakończenie Mszy Św. nastąpiło również podziękowanie dotychczasowym pięciu parom rejonowym Domowego Kościoła oraz przekazanie tej posługi nowo wybranym małżeństwom. Jak w Rodzince nr 3/2017 podała para diecezjalna, w agapie odbywającej się na terenie parafii św. Antoniego uczestniczyło około 1000 osób.
29.09-2.10 - w związku z 30 rocznicą śmierci ks. Franciszka Blachnickiego Ruch Światło – Życie oraz Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej zorganizowali w ramach filii pelplińskiej pielgrzymkę do Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem oraz do grobu Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego również w Krościenku.
15.10 - odbył się XXV Bieg Sztafetowy i II Maraton szlakiem męczeńskiej drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Bieg rozpoczął się Mszą Świętą w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników. Po Mszy świętej miało miejsce złożenie wiązanek przed obeliskiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego. Start maratonu i biegu sztafetowego odbył się z placu przy kościele. Bieg zakończył się w Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. J. Popiełuszki w Górsku. Celem biegu jest oddanie hołdu bł. Księdzu Jerzemu Popiełuszce, przybliżenie biegaczom Jego ostatniej męczeńskiej drogi, propagowanie aktywnego trybu życia poprzez sport – bieganie.
Organizatorami Maratonu i Biegu sztafetowego jest Ruch Światło-Życie diecezji bydgoskiej, Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Bydgoszczy i Region Bydgoski NSZZ „Solidarność”.
26-28.10 - w Górce Klasztornej odbyły się rekolekcje z dr Jackiem Pulikowskim pt. „O większe szczęście małżeńskie”.
6-8.10 – w ramach Jubileuszu 30-lecia śmierci ks. Franciszka Blachnickiego diakonia społeczna zorganizowała rekolekcje w formie dojazdowej, prowadzone przez Panią Dorotę Seweryn z INMK z Krościenka, świadka życia ks. Franciszka. Temat: „Człowiek wiary konsekwentnej – ks. Franciszek Blachnicki”.
11.11 - odbył się I Bezalkoholowy Bal Niepodległości RŚ-Ż w Bydgoszczy. Rozpoczął się odśpiewaniem hymnu Polski, następnie był blok artystyczny. W ramach bloków muzycznych był blok pieśni patriotycznych z podkładem grupy artystycznej oraz blok muzyczno-taneczny.
18.11- w Kościelcu Kujawskim odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Spotkały się pary odpowiedzialne za wspólnoty DK i osoby odpowiedzialne za diakoni diakonijne
19.11 - w rejonie pałucko - krajeńskim na comiesięcznej Eucharystii w parafii pw. św. Andrzeja Boboli towarzyszył w modlitwie peregrynująca w naszej diecezji Ikona Krzyża KWC. Po Mszy św. odbyła się Droga Krzyżowa, podczas której podążając za krzyżem, uczestnicy nabożeństwa z filii pelplińskiej, na czele z ks. Zenonem Pipką mogli adorować Chrystusa dającego wyzwolenie. Następnie małżonkowie mogli zabrać krzyż KWC do domu, by tam adorować i modlić się w rodzinie skupionej przy tej Ikonie. W ten sposób Krzyż KWC nawiedził wszystkie rodziny DK tego rejonu.
20.11 - w kościele oo. Jezuitów została odprawiona Msza św. w intencji członków i sympatyków KWC. Po niej w kaplicy Matki Boskiej nastąpiła inauguracja cyklu spotkań w ramach kampanii społecznej NIE PIJĘ BO KOCHAM. Pierwszy wykład „Ku trzeźwości narodu” wygłosił ks. Piotr Wencel, opiekun diecezjalny KWC.

2018 rok-Parą diecezjalną są Marlena i Remigiusz Galiccy, moderatorem diecezjalnym jest ks. Janusz Konysz.
Wydarzenia:
Rekolekcje zimowe :
10-14.02 - ORAR II st. w Bańskiej Wyżnej, które prowadził ks. Sebastian Jarczy oraz Beata i Paweł Kleinschmidt
Rekolekcje letnie:
Górka Klasztorna:
9-13.07 – rekolekcje ORAR I st., które prowadził ks. Łukasz Boruch oraz Aleksandra i Leszek Mróz,
15-21.07 – Dialog małżeński, który prowadził ks. Dawid Sewruk oraz Hanna i Krzysztof Gęsińscy,
24-29.07 – Nam nie wolno w miejscu stać – prowadził ks. Marek Borowski oraz Wisława i Bogdan Szydłowscy,
3-19.08 - Pelplin – OR I st. prowadził ks. Waldemar Różycki oraz Agata i Andrzej Hutek;
17.07-2.08 - Bańska Wyżna – OR II st. prowadzili ks. Mateusz Skiera oraz Irena i Tomasz Fiszerowie;
3-19.08 - Stasikówka k/Poronina – OR III st. prowadził ks. Piotr Wencel oraz Dorota i Ryszard Kochańscy;
3-19.08 - Rzym – OR III st. prowadził ks. Karol Rawicz Kostro oraz Joanna i Jacek Kochańscy;
22-29.07 – Białogóra n/morzem – „Modlitwa, taniec, seks i inne ćwiczenia pogłębiające jedność małżeńską”, ks. Ireneusz Staniszewski oraz Anna i Jarosław Synakowie;
19-26.08 - Chorwacja – rekolekcje ewangelizacyjne „Widżety, gadżety, lajki, a może ubieram buty i schodzę z kanapy” prowadził ks. Janusz Tomczak, pomagał dk. Igor Wichrowski, para moderatorska to Violetta i Mariusz Odjas;
6.01 - już po raz piąty odbył się V Bydgoski Orszak Trzech Króli. Kolorowy pochód poprowadzili Kacper, Melchior i Baltazar w strojach z epoki. Królowie jechali ulicami miasta na koniach i wielbłądzie. Tym razem orszak przeszedł zupełnie nową trasą, a królowie pokłonili się Świętej Rodzinie w Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka. Hasłem tegorocznych orszaków w całej Polsce są słowa „Bóg Jest Dla Wszystkich”. W tym roku trzej królowie, reprezentujący zwyczajowo trzy kontynenty, reprezentowali również trzy pokolenia. Pierwszy Król był młodzieńcem, który dopiero rozpoczyna swoją drogę w dorosłość. Drugi Król był mężczyzną w sile wieku, który reprezentuje mężów i ojców. Trzeci Król był starcem, który dopiero u schyłku wieku, bogaty w wieloletnie ludzkie doświadczenie, odnajduje gwiazdę i drogę do Jezusa. Scenariusz został wzbogacony o scenkę „Dwór Heroda”.
19-21.01 - W roku formacyjnym „Sługa Niepokalanej” odbyły się rekolekcje z Panią Dorotą Seweryn – świadkiem życia Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. W tych spotkaniach wzięło udział około 120 osób reprezentujących Dzieci Boże, młodzież, Domowy kościół oraz kapłanów.
27.01 - Jak co roku rozegrano Oazowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o puchar Czcigodnego Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Ta XIII edycja turnieju odbyła się w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Nowodworskiej w Bydgoszczy. Organizatorem turnieju jest Rysiu Kochański i nasz Ośrodek Fundacji Światło-Życie.
3.02 - Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie zaprosiła po raz kolejny na Ogólnopolskie Sympozjum zatytułowane „Współczesne zagrożenia w literaturze, muzyce i edukacji”. Odbyło się ono w Domu Polskim w Bydgoszczy. Zaproszeni zostali prelegenci – Małgorzata Więczkowska, Małgorzata Nawrocka i Grzegorz Kasjaniuk przedstawili i omówili zagrożenia, których często nie dostrzegamy w życiu codziennym.
16-18.02 - Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie diecezji bydgoskiej zorganizowała REKOLEKCJE LITURGICZNE (dojazdowe) w Nakle nad Notecią. W tym roku ks. Karol Rawicz-Kostro w czasie katechez przybliżył dwa kolejne Sakramenty święte: Kapłaństwo i Małżeństwo.
23-25.02 - w Częstochowie przedstawiciele rodzin DK z naszej diecezji uczestniczyli w 43 Kongregacji Odpowiedzialnych. Temat Kongregacji jak i całego roku formacyjnego to „Młodzi w Kościele”.
04.03 - Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej w kościele MBKM Bydgoszczy (Fordon). W ramach tego dnia została wygłoszona konferencja pt. "Oddanie się Niepokalanej". Po Mszy świętej IKONA Krzyża KWC niesiona była podczas Drogi Krzyżowej w Bydgoskiej Dolinie Śmierci – miejscu upamiętniającym zbrodnie hitlerowskie na bydgoskiej ziemi.
17.03 – ulicami Bydgoszczy przeszła Droga Krzyżowa, która swój początek miała przed katedrą bydgoską a zakończyła się w kościele pw. Świętej Trójcy.
19.03 - jak co miesiąc w trzeci poniedziałek miesiąca w kościele oo. Jezuitów odbyła się Msza św. w intencji członków KWC oraz wszystkich osób uzależnionych lub zniewolonych. Po Mszy św. odbył się kolejny wykład w ramach cyklu „Nie piję bo kocham” pt. Odpowiedzialność Kościoła w trosce o trzeźwość”, który wygłosił Ks. Piotr Wencel.
13-14.04 - w Zespole Szkół Katolickich w Bydgoszczy odbyły się „Rekolekcje Wychowawcze Vademecum - 11 godzin, które zmienią Twoje Rodzicielstwo”. Rekolekcje prowadzili Ks. Waldemar Różycki, Hala i Przemek Gorzelak. Poruszane były następujące zagadnienia: Rodzinna szkoła uczuć, Moc współpracy, Nowy wymiar posłuszeństwa, Samodzielność od zaraz, Blaski i cienie grania ról.
26.05 - rodziny DK udały się na XXI Pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, aby jak co roku spotkać się tam na szczególnym krajowym spotkaniu Domowego Kościoła. Pielgrzymka miała szczególny charakter ze względu na ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok św. Józefa w Sanktuarium w Kaliszu. będzie on trwał do 6 stycznia 2019 r., czyli do święta Objawienia Pańskiego.
1-2.06 odbyło się w Bydgoszczy Ogólnopolskie Sympozjum Popularno Naukowe „Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – wizjoner nowego człowieka i żywego kościoła”. Gościem honorowym był ksiądz biskup Adam Wodarczyk – postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego. Słowo wstępne wygłosił ks. bp Jan Tyrawa. Konferencje wygłaszali:dr Robert Derewenda, dyr. Instytutu i. ks. Franciszka Blachnickiego - „Wyszyński - Wojtyła -Blachnicki – twórcy współczesnego oblicza Kościoła w Polsce, dr hab. Tomasz Nowicki - „Ruch Światło-Życie w Polsce w świetle danych statystycznych”, ks. Dr Paweł Hoppe - „Ruch Światło-Życie oraz Domowy kościół – gałąź rodzinna RŚ-Ż w diecezji bydgoskiej”, o. Andrzej Lemiesz - „Ojciec Czesław Chabielski SJ – duchowy syn Sługi Bożego i 40 lat rekolekcji oazowych w Suchej na Pomorzu”, ks. Karol Rawicz Kostro - „Formacja liturgiczna duchownych w myśli ks. Franciszka Blachnickiego”, ks. Tomasz Opaliński - „Sługa Niepokalanej i Jej Dzieło: duchowość maryjna Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego”, Katarzyna i Paweł Maciejewscy - „Formacja Domowego Kościoła w służbie odnowy małżeństwa i rodziny w Kościele”, Małgorzata i Robert Telus - „Nauka społeczna ks. Franciszka Blachnickiego”, ks. bp dr Adam Wodarczyk - „Nowy człowiek – święty człowiek – droga do świętości Czcigodnego Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego”, ks. dr Marek Sędek - „Idea żywego Kościoła jako wspólnoty, wizja odnowy parafii”, ks. dr Sylwester Warzyński - „Dzieło ks. F. Blachnickiego na tle współczesnej kultury”, ks. dr Jan Mikulski - „Czy Polska potrzebuje dzisiaj prawdy o wolności i wyzwoleniu głoszonej przez ks. F. Blachnickiego”, ks. dr hab. Mirosław Gogolik - „Katecheza kerygmatyczna wg ks. F. Blachnickiego - inspiracje dla współczesności”. Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny, w którym prelegenci podjęli próbę odpowiedzi na pytanie co zrobić, aby przyciągnąć ludzi do Kościoła.
10.06 - odbył się kolejny „Marsz dla życia i rodziny”, w organizację którego zaangażowane są głównie rodziny DK.
14.06 - Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bydgoszczy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowali „Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku trzeźwości Narodu” w Toruniu. Kongres rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. NMP, a sesja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu. Słowo wstępne wygłosił ordynariusz diecezji toruńskiej, ks. bp. Wiesław Śmigiel. Wolontariuszami Bydgoskiego Ośrodka Fundacji byli: Mirka i Marek Chmielewiczowie, Wisława i Bogdan Szydłowscy, Małgosia i Zbyszek Szefsowie, Wojciech Kosmowski oraz Renia i Marek Piątkowscy.
25.08 - po raz szósty członkowie KWC filii pelplińskiej Ruchu Światło-Życie zorganizowali pielgrzymkę do Gietrzwałdu. W pielgrzymce tej wzięli udział uczestnicy RŚ-Ż z naszej diecezji. Ostatnia sobota sierpnia została wybrana w związku z pamiątką dnia 29 sierpnia 1960r., kiedy to w sposób brutalny władze komunistyczne zlikwidowały centralę Krucjaty Wstrzemięźliwości. Opatrznościowo jest to w liturgii dzień wspomnienia św. Jana Chrzciciela – patrona ruchów trzeźwościowych.
2.09 – spotkaliśmy się na porekolekcyjnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło Życie Diecezji Bydgoskiej. Dzień Wspólnoty rozpoczął się w Katedrze Bydgoskiej (Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Po zawiązaniu Wspólnoty została odprawiona dziękczynna Eucharystia za rekolekcje. Następnie odbyła się agapa na terenie Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy przy ul. Nowodworskiej 17 w Bydgoszczy.
W trakcie Mszy Św. Odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przez jubilatów, którzy w tym roku przeżywają swoją rocznicę sakramentu małżeństwa. Wśród Jubilatów były małżeństwa, które zostały szczególnie wyróżnione w związku z długim stażem małżeńskim. Małżonkowie Gabriela i Jerzy Rybkowie obchodzili 55 - letnią rocznicę, a Cecylia i Włodzimierz Stankiewiczowie - 50 - lecie zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Otrzymali Oni z rąk kapłanów i pary diecezjalnej życzenia w postaci okolicznościowego dyplomu podpisanego przez ks. Tomasza Opalińskiego – moderatora krajowego DK i przez karę krajową DK – Katarzynę i Pawła Maciejewskich. Na zakończenie Mszy Św. nastąpiło również podziękowanie dotychczasowym trzem parom rejonowym oraz przekazanie tej posługi nowo wybranym małżeństwom.
10.09 - Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bydgoszczy oraz Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy zorganizowali Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku Trzeźwości Narodu”, który odbył się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Kongres rozpoczął się Mszą św. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, a sesja w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3. Słowo wstępne wygłosi ks. biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.
7.10 – odbył się XXVI Bieg Sztafetowy i III Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi Bł. ks. J. Popiełuszki. W biegu wystartowało niemal 100 osób więcej niż przed rokiem.
10.11 – z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się II Bezalkoholowy Bal Niepodległości w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy. Bal rozpoczął się od koncertu patriotycznego przygotowanego przez Diakonię Społeczną RŚ-Ż.