PARAFIA

Ruchy i wspólnoty

Wspólnota "Żywego Różańca"

 • Żywy Różaniec jest wspólnotą założoną przez bł. Paulinę Jaricot w 1826 r. w Lyonie, zatwierdzoną przez papieża Grzegorza XVI. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX w. Od kilku lat Stowarzyszenie Żywy Różaniec ma swój statut, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Dziś w prawie każdej parafii w Polsce istnieje i działa wspólnota Żywego Różańca. Jej członkowie, modląc się w papieskich intencjach Apostolstwa Modlitwy, każdego dnia oplatają modlitwą różańcową cały Kościół i świat, a przede wszystkim tych, którzy najbardziej modlitwy potrzebują. Do Żywego Różańca w całej Polsce należy około 2 mln wiernych. Koła i Róże różańcowe działają we wszystkich diecezjach w Polsce. W 2013 roku dzieło Żywego Różańca w Polsce otrzymało nową ogólnopolską strukturę, która została ujęta w Statucie "Stowarzyszenia Żywy Różaniec" i zatwierdzona przez polskich biskupów. Pismem formacyjnym dla wspólnot Żywego Różańca jest miesięcznik "Różaniec", wydawany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

   

 • Rok założenia WŻR w naszej parafii: 1978 Do r. 1996 główną zelatorką była śp. Barbara Królikowska, następnie została Jadwiga Kotik, a od r. 2014 jest Melania Kin-Bergmann. Zastępcą głównej zelatorki jest Danuta Tomaszewska, pełni również rolę skarbnika. Od r. 2021 Wspólnota Żywego Różańca liczy 4 róże (80 osób) w tym 7 mężczyzn i 5 małżeństw.

  • Róża I – patron św. Antoni, zelatorką róży jest Danuta Tomaszewska
  • Róża II – patron św. siostra Faustyna, zelatorką róży jest Maria Sarbiewska
  • Róża III – patron św. Franciszek, zelatorką róży jest Danuta Topolska
  • Róża IV – patron św. Ojciec Pio, zelatorką róży jest Barbara Szczepańska

  Jest jeszcze Róża V (bez zelatorki), do której należą osoby nieaktywne, które miały długi staż przynależności do Wspólnoty, ale z różnych względów, w tym zdrowotnych, nie uczestniczą w spotkaniach formacyjnych i nie dokonują wymiany tajemnic różańcowych. Te osoby również obejmujemy modlitwą