KULT MB ZWYCIĘSKIEJ

Gosprzydowa - kapliczka z kamienną figura Matki Bożej Zwycięskiej

Figura przydrożna wykuta w kamieniu przedstawia postać Maryi stojącej na globie ziemskim, trzymającą prawie nagie Dzieciątko Jezus. Rzeźba umieszczona jest na murowanym postumencie, na którym wyryto napis: „Maryjo, Matko Zwycięska, módl się za nami. 1884". Posąg postawiony został w pobliżu granicy z Gnojnikiem, blisko skrzyżowania dróg. Rzeźba miała być ufundowana jako wotum za uspokojenie się buntów chłopskich. Z tymi wydarzeniami łączy się zapewne tytuł Matki Bożej, która tu nazwana jest Zwycięską". Jak wynika z daty, wyrytej na postumencie, fundatorem był prawdopodobnie Zdzisław de Sulim Włodek, ówczesny właściciel majątku gosprzydowskiego, a nie jak podaje Schematyzm Diecezji Tarnowskiej z roku 1983, hrabia Hipolit Markuszewski, gdyż on przybył do Gosprzydowej dopiero w roku 1889. W 1994 roku posąg został przesunięty w kierunku wschodnim o ok. 30 m. Opisywana postać przedstawia Maryję zamyśloną i zatroskaną. Otoczona ogródkiem i nakryta żelaznym daszkiem figura jest z daleka widoczna, zawsze ustrojona świeżymi kwiatami, jakby czekała na doświadczonych życiem pielgrzymów, by zwyciężać kłopoty i pomagać w trudnościach, które niesie codzienne życie. Figura otaczana jest kultem prywatnym i publicznym. Pod nią przez długie lata odprawiane były majówki. Co roku 3 maja, gromadzą się tu mieszkańcy Gosprzydowej i innych parafii Gminy Gnojnik, aby wspólnie sławić Maryje, w dniu Święta Królowej Polski.

B. Prus, E. Prus, T. Kowalczyk, P. Prus, Z. Kornas: GOSPRZYDOWA Z DZIEJÓW WIOSKI I PARAFII, Mała Poligrafia Redemptorystów, 2006, s. 492-493