KULT MB ZWYCIĘSKIEJ

Modlitwa do MB Zwycięskiej

Wszechmogący Boże, Ty Najświętszą Maryję Pannę, nazwaną w tym Cudownym Obrazie Panią Zwycięską, dałeś jako obronę wszystkim, którzy Ją wzywają: użycz nam łaski, abyśmy na Jej wstawiennictwem byli mocni w wierze, stali w nadziei i wytrwali w miłości.  Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen.