KULT MB ZWYCIĘSKIEJ

MB Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa z Szensztat - Królową Nowej Ewangelizacji Europy

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 2012r., w Centrum Ruchu Szensztackiego w Szensztat /Niemcy/, abp. Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji ukoronował Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną w Jej pielgrzymującym wizerunku zwanym Auxiliar, na Królową Nowej Ewangelizacji Europy.

Z tej okazji sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, Tarcisio Bertone nadesłał specjalne pozdrowienia i błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI. Pod opiekę Zwycięskiej Królowej pragniemy oddać rozpoczynający się Rok Wiary i Nowej Ewangelizacji Europy. Niech Pan przez Jej wstawiennictwo otworzy wiele ludzkich serc na Dobrą Nowinę wiary,  a nas niech uczyni zafascynowanymi świadkami swojej miłości?. Tymi słowami papież udzielił pielgrzymom swojego apostolskiego błogosławieństwa. W spotkaniu udział wzięli pielgrzymi z 18 krajów Europy, które nawiedza pielgrzymujący wizerunek Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.  Na uroczystości przybyły także delegacje z Polski, Rosji, Białorusi i Słowacji. Licznie reprezentowana była Polonia Niemiecka, której przewodził zastępca Rektora Polskich Misji Katolickich w Niemczech - ks. Prałat dr Ryszard Mroziuk. (Ruch Szensztacki)