Warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Chrystus zaprasza - "Pójdź za Mną!" Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej informuje, że kandydaci po rozmowie wstępnej w Seminarium mogą zgłaszać się na Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu. Warunki przyjęcia do Seminarium są następujące:

kaplanstwo1 

1. Wstępne rozeznanie powołania do kapłaństwa dokonane z Duszpasterzem

2. Szczera chęć służenia Panu Bogu i Kościołowi w Diecezji Bydgoskiej

3. Gotowość współpracy z łaską powołania w ramach formacji seminaryjnej

4. Pozytywny wynik wstępnej weryfikacji powołania w trzech etapach:

  • rozmowa kwalifikacyjna w Seminarium
  • egzamin wstępny na kierunek "teologia" na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu (pozytywny wynik nie jest równoznaczny z przyjęciem do Seminarium)
  • 3-tygodniowa sesja propedeutyczna we wrześniu, po której podejmowana jest decyzja o przyjęciu kandydata.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.thfac.poznan.pl.