KULT MB ZWYCIĘSKIEJ

Litania do Matki Boskiej Zwycięskiej

MBZKyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się ...
Św. Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się ...

 

Matko Boska Zwycięska, przed wiekami wybrana na Matkę Zbawiciela Świata,
Matko Boska Zwycięska, w raju zapowiedziana Pogromicielką szatana,
Matko Boska Zwycięska, Niepokalanie Poczęta Maryjo,
Matko Boska Zwycięska, najpokorniejsza w chwili Zwiastowania,
Matko Boska Zwycięska, najwdzięczniejsza w pieśni „Magnificat",
Matko Boska Zwycięska, najuboższa w stajence betlejemskiej,
Matko Boska Zwycięska, najpracowitsza w życiu ukrytym Zbawiciela Świata,
Matko Boska Zwycięska, najcichsza w pracy apostolskiej Jezusa Chrystusa,
Matko Boska Zwycięska, boleściwa w męce i śmierci Swego Syna,
Matko Boska Zwycięska, rozradowana w Zmartwychwstaniu Najświętszego Odkupiciela,
Matko Boska Zwycięska, pełna chwały w Wniebowstąpieniu Pańskim,
Matko Boska Zwycięska, obdarowana łaskami w Zesłaniu Ducha Świętego,
Matko Boska Zwycięska, wywyższona w Dzień Swojego Wniebowzięcia,
Matko Boska Zwycięska, ukoronowana w niebie na Królową Wszechświata,
Matko Boska Zwycięska, Płomieniu i Blasku Kościoła Świętego,
Matko Boska Zwycięska, modlitwą Różańca świętego rozpraszająca duchy ciemności,
Matko Boska Zwycięska, w Szkaplerzu Świętym, Tarczo osłony dla dzieci Twoich,
Matko Boska Zwycięska, najcudniejsza Pani Świętych,
Matko Bosaka Zwycięska, Wszechpośredniczko łask,
Matko Boska Zwycięska, Opiekunko narodów chrześcijańskich,
Matko Boska Zwycięska, od wieków sławiona w Polsce pieśnią „Bogurodzica",
Matko Boska Zwycięska, któraś proszącemu Łokietkowi zwycięstwo dać raczyła,
Matko Boska Zwycięska, Wspomożycielko naszych praojców pod Grunwaldem,
Matko Boska Zwycięska, któraś okazała Swą potęgę pod Chocimiem,
Matko Boska Zwycięska, Wybawicielko narodu w cudownej obronie Jasnej Góry,
Matko Boska Zwycięska, przez króla Jana Kazimierza i naród polski we Lwowie Królową Ojczyzny naszej obwołana,
Matko Boska Zwycięska, wspomagająca hufce polskie w odsieczy wiedeńskiej,
Matko Boska Zwycięska, u której na ordynansach stali konfederaci barscy,
Matko Boska Zwycięska, Ucieczko narodu w cierpieniach niewoli,
Matko Boska Zwycięska, triumfująca w „Cudzie nad Wisłą”,
Matko Boska Zwycięska, Hetmanko niebieska walczącego narodu polskiego,
Matko Boska Zwycięska, Gwiazdo żeglarzy i lotników,
Matko Boska Zwycięska, Pociecho wygnańców, więźniów i sierot,
Matko Boska Zwycięska, na Ostrej Bramie w Wilnie królująca,
Matko Boska Zwycięska z Kozielska,
Matko Boska Zwycięska, którą chwalą polskie ziemie, miasta i wioski,
Matko Boska Zwycięska, którą naród polski ślubuje wielbić wiecznie,
Matko Boska Zwycięska, Niepokalana i Wniebowzięta Królowo Polski,
Matko Boska Zwycięska, błogosławieństwo rodzin,
Matko Boska Zwycięska, Kwiecie i Ozdobo dziewic,
Matko Boska Zwycięska, Patronko młodzieży,
Matko Boska Zwycięska, Przewodniczko na drodze życia,
Matko Boska Zwycięska, Pomocy nieustająca,
Matko Boska Zwycięska, Ucieczko grzeszników,
Matko Boska Zwycięska, Pocieszycielko zrozpaczonych,
Matko Boska Zwycięska, Uzdrowienie chorych,
Matko Boska Zwycięska, Ucieczko w godzinę śmierci,
Matko Boska Zwycięska, Ochłodo dusz w ogniu czyśćcowym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

V. Módl się za nami, o Matko Boska Zwycięska,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo.
Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

Módlmy się: O Zwycięska Matko, która masz tak potężny wpływ przy boku Swego Boskiego Syna w zdobywaniu serc nawet najbardziej zatwardziałych, wstaw się za tymi, których Ci polecamy, aby skruszeni łaską Bożą mogli wrócić do jedności prawdziwej wiary. Amen.

 

Nowenna do Matki Boskiej Zwycięskiej, Jerozolima 1944, s. 132-136

 

pobierz