KULT MB ZWYCIĘSKIEJ

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Bydgoszczy

Obecny w kapliczce obraz Maryi jest kopią obrazu stworzonego w końcu dziewiętnastego stulecia przez malarza Crosio. Pierwotnie obraz ten nosił tytuł Ucieczki grzeszników. Zrządzeniem Bożej Opatrzności obraz ten został przeniesiony z końcem kwietnia 1915 r. z Freiburga w Breisgau do Szensztatu i umieszczony nad ołtarzem sanktuarium. Obraz odzwierciedla głęboką więź Chrystusa i Maryi. Także zadanie Maryi jako Matki i Wychowawczyni w dzisiejszych czasach jest w tym obrazie zawarte przez to, że Jej pełne miłości oczy są wciąż zwrócone na tego, kto na ten obraz spogląda.
Gdy uczniowie domu Studiów w Szensztacie usłyszeli o zbawiennej historii Kongregacji Mariańskiej w Ingolstadt za czasów kontrreformacji, przejęli z tamtych czasów tytuł: Mater ter admirabilis - MTA - Matka Trzykroć Przedziwna. Świątobliwy jezuita, Ojciec Rehm w r. 1604 w chwili religijnego uniesienia poznał, że Maryja chciała być tam czczona właśnie pod tym wezwaniem. W Szensztacie, w początkowych latach mówiono o paraleli Ingolstadt - Szensztat. Podobnie jak z małej grupy w Ingolstadt zrodziła się chrześcijańska odnowa południowych Niemiec, tak w Szensztacie powinien zrodzić się i rozprzestrzeniać maryjny i apostolski ruch odnowy, który skłaniałby ludzi dzisiejszych czasów do przyznania Bogu miejsca w ich codziennym życiu. W świetlanych ramach otaczających obraz w Prasanktuarium umieszczone zostały słowa: "Servus Mariae nunquam peribit". "Sługa Maryi nigdy nie zginie!". W dowód wdzięczności za działanie Matki Bożej, Jej tytuł został rozszerzony: Matka Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa z Szensztatu.