KULT MB ZWYCIĘSKIEJ

Formularz Mszy św. o Matce Bożej Zwycięskiej

Formularz Mszy używany w Sanktuarium MB Zwycięskiej w Brdowie.

Kolekta.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty Najświętszą Pannę Maryję, Chwalebną Rodzicielkę swego Syna dałeś jako obronę wszystkim, którzy Ją wzywają: użycz nam laski, abyśmy za Jej wstawiennictwem byli mocni w wierze, stali w nadziei i wytrwali w miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami.

Panie, Ojcze Święty, oświeciłeś nasze serca światłem wiary, daj aby dary Tobie złożone w ofierze i modlitwy do Ciebie zaniesione, za pośrednictwem Matki Odkupiciela uczyniły nas wytrwałymi w wierze i żarliwymi w miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

Modlitwa po komunii:

Boże, Ty w różnoraki sposób jesteś obecny w swoim Kościele; skladamy Ci dzięki za przyjęty Sakrament i pokornie, błagamy, abyśmy ufni w obronę Błogosławionej Dziewicy Maryi, postępowali za nakazami wiary tu na ziemi i mogli dojść do oglądania Twej chwały w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.