KRONIKA

Bp J.Tyrawa wyraził zgodę na funkcjonowanie w parafii Wspólnoty Nowe Przymierze.

Pismem z dn. 29 sierpnia 2014 r. Bp Jan Tyrawa wyraził zgodę na funkcjonowanie w parafii pw MB Zwycięskiej w Bydgoszczy Parafialnej Wspólnoty Ewangelizacyjnej - Nowe Przymierze. Jej członkom oraz kapłanowi - opiekunowi duchowemu udziela swego błogosławieństwa.

Jednocześnie Ksiądz Biskup wyraża nadzieję, że działalność prowadzona na polu ewangelizacji posłuży całej wspólnocie parafialnej w ożywieniu jej ducha religijnego i będzie zachętą dla innych wspólnot ewangelizacyjnych w diecezji.