KRONIKA

Niedziela św. Franciszka w naszej parafii

Czy mamy świadomość tego, że jesteśmy „koroną stworzenia”? – pytał biskup Krzysztof Włodarczyk w bydgoskiej parafii Matki Boskiej Zwycięskiej, która była miejscem diecezjalnych obchodów Niedzieli Św. Franciszka. Wydarzeniu przyświecało przesłanie encykliki „Laudato si”. – W swoim nauczaniu papież uwrażliwia nas na właściwe rozumienie pojęcia ekologii – zauważył proboszcz parafii ks. Wenancjusz Zmuda, dziękując za obecność biskupa ordynariusza. Sam Ojciec Święty wskazuje, że inspiracją do napisania encykliki był dla niego Franciszek z Asyżu. – Święty nawrócił się, wpatrując w Ukrzyżowanego. W Tego, który oddał życie z miłości do każdego z nas. Czy my dzisiaj widzimy Jezusa? – pytał bp Krzysztof Włodarczyk. Przypomniał zarazem słowa z Księgi Rodzaju, gdzie Bóg mówi do człowieka, by czynił sobie ziemię poddaną. – Nasze panowanie nad przyrodą ma być zgodne z Bożym zamysłem – apelował, przestrzegając przed błędnie pojmowaną ekologią, która dla wielu organizacji staje się tylko źródłem zysku – dodał.
Motywem przewodnim tegorocznej Niedzieli św. Franciszka był tzw. „Podzielnik”, będący formą dzielenia się dobrem (w różnym zakresie i postaciach) z innymi. – Zachęcamy, by okazać wsparcie osobom wykluczonym i bezdomnym poprzez zbiórki odzieży, nowej bielizny, środków higienicznych i pielęgnacyjnych – powiedział dyrektor diecezjalnej Caritas ks. prałat Wojciech Przybyła. – Inną formą dzielenia się może być także odpowiedzialne przekazywanie żywności, która następnie rozdysponowana zostanie do jadłodajni lub dla indywidualnych osób, podopiecznych borykających się z ubóstwem – dodał animator diecezjalny projektu „Laudato si” Sławomir Piotrowski. Zebrane w ramach „Podzielnika” dary można było dostarczyć w trakcie obchodów do parafii Matki Boskiej Zwycięskiej, a także do wszystkich innych wspólnot na terenie diecezji lub do Caritas. Przed kościołem na bydgoskich Bartodziejach zorganizowano m.in. specjalne stoiska dla dzieci, przy których prowadzone były zajęcia z edukacji ekologicznej.

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

http://diecezja.bydgoszcz.pl/2021/10/03/niedziela-sw-franciszka-3/