KRONIKA

Międzyparafialna Droga Krzyżowa

W piątek 12 kwietnia o g.19.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową z kościoła MB Ostrobramskiej do kościoła MB Zwycięskiej, ulicami: Kijowską, Kołobrzeską, Bałtycką i Kołobrzeską. Po jej zakończeniu zapraszamy na czuwanie z okazja do spowiedzi do g.22.00. Tego dnia nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej o g.17.30 i 20.30.