CZYTELNIA

ks. Wojciech Węgrzyniak - 10 powodów, dla których warto czytać Biblię

1) żeby się spotykač z Bogiem, albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowe" (Sobór Watykański II, Konstytucja o Objawieniu 21);

2) żeby poznać Jezusa, bo nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa" (św. Hieronim);

3) żeby być wiernym Jezusowi, który mówi: „Pisma nie można odrzucie" (J 10,35);

4) żeby być wiernym Kościołowi, który zachęca, aby w każdym domu byla Biblia... by można ją było czytać i poslugiwać się nia w modlitwie" (Benedykt XVI, Vebum Domini 85);

5) żeby nie zmarnować życia, bo każdego, kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, „moźna porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadl deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runal, bo na skale był utwierdzony" (Mt 7.24-25);

6) by rozumieć 1/3 ludzkości, czyli chrześcijan i Żydów;

7) by rozumieć literaturę, jak "Na wieży" Babel Szymborskiej czy "Mistrza i Malgorzatę" Bulhakowa;

8) by rozumieć dzieła sztuki, jak "Powrót Syna Marnotrawnego" Rembrandta czy "Ofiary Izaaka" Caravaggia;

9) by rozumieć muzykę, chociazby "Pasję według św. Mateusza" Bacha czy "Mesjasza" Haendla:

10) by rozumieć język, gdy ktoś powie o zakazanym owocu czy nazwie cię faryzeuszem.