Ukazał się XIII tom Studiów Bydgoskich

Ukazał się XIII tom Studiów Bydgoskich. Przez minione lata w naszym roczniku ukazały się dziesiątki artykułów, recenzji, sprawozdań. Coraz częściej w pracach naukowych różnych autorów można spotkać odwoływanie się do Studiów Bydgoskich, co jest wyznacznikiem utrzymywania właściwego poziomu naukowego oraz zainteresowania Czytelników. Zapraszamy na odnowioną stronę internetową Studiów Bydgoskich, gdzie dostępne są w formacie PDF wszystkie dotychczas opublikowane artykuły http://studiabydgoskie.diecezja.bydgoszcz.pl  Studia Bydgoskie można kupić w Bibliotece Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej.