Wykład „Ostatnie godziny ks. Jerzego Popiełuszki”

Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład dr. Mileny Kindziuk pod tytułem: „Ostatnie godziny ks. Jerzego Popiełuszki”. Spotkanie odbędzie się 23 listopada (piątek) o godz. 19 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Dr Milena Kindziuk – adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; autorka wydanej właśnie książki „Jerzy Popiełuszko. Biografia”, także biografii Marianny Popiełuszko pt. „Matka świętego” oraz innych książek o ks. Jerzym, które były także tłumaczone m.in. na język włoski, francuski, słoweński, hiszpański.