W ramach projektu partnerskiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu utworzył Regionalne Centrum Informacji Senioralnej. Centrum odpowiada m.in. za wprowadzenie systemu teleopieki, dyżury osobiste i telefoniczne (pod nr telefonu 56 657 14 69) oraz organizowanie tematycznych spotkań służących podnoszeniu wiedzy w obszarze profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, a także budowę i prowadzenie tematycznego portalu informacyjnego dla osób starszych -dostępnego pod linkiem: www.infosenior.rops.torun.plOd kwietnia br. uruchomiono 5 punktów informacyjnych, w których seniorzy i ich opiekunowie mogą uzyskać informacje w zakresie aktywizacji i integracji realizowanych na rzecz osób starszych w obszarach edukacji, kultury i sportu, a także w zakresie pomocy i świadczeń realizowanych w obszarach zdrowia i opieki, w tym usług opiekuńczych, pomocy instytucjonalnej, poradni geriatrycznych i innych. Pracownicy RCIS są do dyspozycji seniorów i ich opiekunów w Bydgoszczy w każdą środę w godz. od 9:00 do 13:00 w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, ul. Dr E. Warmińskiego 10.