Tegoroczny nabór kandydatów do kapłaństwa do naszego Seminarium Diecezjalnego rozpocznie się 1 czerwca (dla młodzieńców już posiadających świadectwo maturalne), a po 4 lipca dla tegorocznych maturzystów. Przyjmowanie kandydatów zakończy się 13 września. Kandydaci zgłaszający się do Seminarium winni przedstawić prócz świadectwa maturalnego, metryki chrztu i bierzmowania, także własnoręcznie napisany życiorys i prośbę zaadresowaną do Biskupa ordynariusza, oraz dwie opinie - Proboszcza parafii zamieszkania i katechety uczącego w ostatniej klasie. Informacja o pozostałych dokumentach jest podana na stronie internetowej Seminarium.