Komunikat Policji

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!! 

Komisariat Policji Bydgoszcz - Śródmieście informuje, że dochodzi do coraz częstszych przypadków kradzieży w następujący sposób:
1. na wnuczka - sprawca dzwoniąc na telefon komórkowy podaje się za członka rodziny i pod legendą pożyczki, wypadku drogowego itp. wyłudza od osoby pokrzywdzonej różne kwoty pieniędzy, po które zgłasza się wskazana przez sprawcę inna osoba.
2. na policjanta - sprawca dzwoniąc na telefon komórkowy lub stacjonarny podaje się za policjanta i pod legendą pomocy bliskim w załatwieniu spraw związanych z uczestnictwem w wypadku drogowym, czy kaucji nakładanej przez prokuratora lub proszą o udział w zorganizowanej akcji policyjnej podając się za f-sza CBŚ itp. wyłudza od osoby pokrzywdzonej różne kwoty pieniędzy, po które zgłasza się wskazana przez sprawcę inna osoba.
3. na saszetkę - sprawca lub sprawcy podający się za obcokrajowców zaczepiają na ulicy i pod legendą wypadku drogowego, operacji dziecka wyłudzają od pokrzywdzonego różne kwoty pieniędzy na wskazany cel, a jako wadium pozostawiają saszetkę do której uprzednio chowane są fałszywe pieniądze w obcej walucie. Po uzgodnieniu z pokrzywdzonym sprawcy umawiają się na odbiór pozostawionej kwoty pieniędzy w późniejszym czasie, co nie następuje.
4. na pracowników służby zdrowia, gazowni, wodociągów, spółdzielni mieszkaniowej itp. - sprawcy podają się za różnych pracowników wymienionych służb i adekwatnie do legendy przychodzą do pokrzywdzonego w celu przeprowadzenia bezpłatnych badań, przeglądu instalacji gazowej, wodociągowej itp. Będąc w mieszkaniu wykorzystują nieuwagę, nieporadność osoby pokrzywdzonej i dokonują kradzieży pieniędzy
5. udzielenie pomocy - sprawcy zaczepiają na ulicy osoby starsze, które przenoszą bagaż np. zakupy itp. i pod pretekstem udzielenia pomocy przy wniesieniu do miejsca zamieszkania wykorzystują nieuwagę dokonują kradzieży dokumentów, pieniędzy i innych wartościowych rzeczy.
6. sprzedaż różnych przedmiotów - sprawca lub sprawcy nawiązują kontakt z pokrzywdzonym w miejscu zamieszkania i pod legendą sprzedaży dywanów, garnków, art. spożywczych itp. wykorzystując nieuwagę dokonują kradzieży pieniędzy, biżuterii itp. lub dokonują sprzedaży po zawyżonych cenach różnych produktów np. czujników gazu, termometrów elektronicznych, drzwi, okien, dekoderów do odbioru telewizji cyfrowej oraz usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych itp.
Należy pamiętać, aby zachować ostrożność i nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy a wypłata gotówki z banku lub bankomatu przez osoby starsze powinna odbywać się w obecności członków rodziny lub znajomych. Wpuszczanie do mieszkań osób postronnych powinno odbywać się w obecności sąsiada lub rodziny po potwierdzeniu celu wizyty, okazaniu odpowiedniego dokumentu oraz weryfikacji tożsamości osoby przychodzącej! Nie należy podpisywać podejrzanych umów!!!

BĄDŹ CZUINFORMUJ POLIJNY I CJĘ O PODOBNYCH ZDARZENIACH! 

TELEFON 997 lub 112 lub Komisariat Policji Bydgoszcz - Śródmieście, Dyżurny Komisariatu tel. 052-588-11-59