Wykaz grup rodzinnych AL - ANON w Bydgoszczy

„Grupy Rodzinne A!-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików, istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

grupa „Teresa”, Dom Parafialny, ul. Plac Piastowski 5 (nacisnąć domofon 37) 85-012 Bydgoszcz, środa - 11.00.

grupa „Mateusz”, Parafia św. Mateusza, ul. Skarżyńskiego 4, 85-791 Bydgoszcz, wtorek - 18.30.

grupa „Tęcza”, Stowarzyszenie Alwernia, ul. Dworcowa 87, I piętro p. 10, (domofon nr 23), 85-009 Bydgoszcz, czwartek - 18.00.

grupa „Czwarty Stopień”, BORPA, ul. Przodowników Pracy 12, 85-843 Bydgoszcz, czwartek - 18.00, telefon dyżurny: 696 280 586, dyżur w godz. 16:00 - 20:00.