Dyżury Parafialnego Zespołu Caritas: luty - czerwiec 2020

Dyżury w g.17.00 -18.00, sala za biurem parafialnym: 

luty 17
marzec 2 i 16
kwiecień 6 i 20
maj  4 i 18
czerwiec 8 i 22