Dyżury Parafialnego Zespołu Caritas: X - XII 2020

Dyżury w g.17.00 -18.00, sala za biurem parafialnym: 

październik 12
listopad 9
grudzień 7