Dyżury Parafialnego Zespołu Caritas: wrzesień - grudzień 2019

Dyżury w g.17.00 -18.00, sala za biurem parafialnym: 

wrzesień 9 i 23
październik 7 i 21 
listopad 4 i 18
grudzień 2 i 16