Dyżury Parafialnego Zespołu Caritas: październik - grudzień 2018

Dyżury w g.17.00 -18.00, sala za biurem parafialnym: 

PAŹDZIERNIK: 1.X.2018 , 15.X.2018r.
LISTOPAD: 5.XI.2018 , 19.XI.2018r.
GRUDZIEŃ: 3.XII.2018 , 17.XII.2018r.