JAK POPRAWNIE PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ NA RĘKĘ?

1. Wyraźnie wyciągnięte przed siebie ręce złóż tak, aby lewa dłoń była na górze, a prawa na dole.

2. Natychmiast po otrzymaniu Ciała Pańskiego unieś je prawą dłonią do ust bez przemieszczania się.

3. Spożyj okruchy Hostii św. jeśli jakieś pozostały na twojej dłoni.

4. Powróć na swoje miejsce i pozostań w postawie modlitewnej.

Z katechez Mistagogicznych św. Cyryla Jerozolimskiego (IV w.): ,,Przystępując do Komunii św. nie podchodź z rozłożonymi dłońmi, ale ze swej lewej dłoni uczyń jakby tron dla prawej, która ma przyjąć Króla. Na złożoną dłoń przyjmij Ciało Chrystusa i odpowiedz: Amen. Później, gdy z największą czcią uświęcisz swe oczy oglądaniem świętego Ciała, spożyj je, bacząc, byś nic nie utracił. A gdybyś dopuścił, by upadło cokolwiek, to traktuj to tak jakby uszkodzono twoje własne ciało".