Informacje dla rodziców dzieci klas II i III w ramach przygotowań do I Komunii

Spotkanie rodziców oraz dzieci klas III:
- niedziela 15stycznia Msza o g.10.30, a po Mszy spotkanie formacyjne w kaplicy.

UWAGA: W Adwencie zapraszamy na roraty dla dzieci: poniedziałek,  środa i piątek g.18.00

Osoby spoza SP32 – zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii i przygotowaniu do przyjęcia I Komunii Świętej.

Osoby spoza parafii - zgoda od ks. proboszcza parafii zamieszkania.

Pobranie miary na stroje pierwszokomunijne - w środę 18 stycznia o g.16.00 w sali zabiorem parafialnym!!!

pracownia Szat Liturgicznych Z.P.H. WEG-TOR, Jaśminowa 36, 87-100 Toruń, tel. 690 374 993

I Komunia klas III  - niedziela 28 maja 2023 r. g.12.00 

I Komunia klas II  - niedziela 26 maja 2024 r. g.12.00