Informacje dla rodziców dzieci klas II i III w ramach przygotowań do I Komunii

Spotkanie rodziców oraz dzieci klas III:
- niedziela 2 października Msza o g.10.30 z poświęceniem różańców
- niedziela 9 października Msza o g.10.30, a po Mszy spotkanie formacyjne w kaplicy

UWAGA: Od 1 października zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o g. 17.30. Dla dzieci w poniedziałek i piątek o g. 17.00. Po spotkaniu piątkowym, przewidziane są gry i zabawy w salce parafialnej.

Osoby spoza SP32 – zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii i przygotowaniu do przyjęcia I Komunii Świętej.

Osoby spoza parafii - zgoda od ks. proboszcza parafii zamieszkania.

Pracownia Szat Liturgicznych Z.P.H. WEG-TOR, Jaśminowa 36, 87-100 Toruń, tel. 690 374 993

I Komunia klas III  - niedziela 28 maja 2023 r. g.12.00 

I Komunia klas II  - niedziela 26 maja 2024 r. g.12.00