Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Kościoła na Wschodzie

Od 15 do 17 lutego do g.9.00 odbędzie się w naszej parafii zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Kościoła na Wschodzie oraz Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Zbiórka odbędzie się we wtorek i środę w godzinach od 17.00 do 17.45, a w czwartek 17 lutego od g.8.00 do 9.00 przy wejściu na plebanię.a