Odpusty dla zmarłych - od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 30 listopada!!!

Katolicy, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę od południa 1 listopada i przez cały Dzień Zaduszny, mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Taki odpust mogą uzyskać również ci, którzy w dniach od 1 do 31 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się (w tym roku odpust za zmarłych przez cały listopad - Vatican News).

Więcej o odpustach