OGŁOSZENIA – XXVII Niedziela Zwykła, 3 października 2021 r.

  1. Zapraszamy do odmawiania modlitwy różańcowej. W naszej parafii różaniec o g. 17.30. Dla dzieci we wtorek i w piątek o g. 17.00. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o odmawianie różańca w domach. Za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. W czwartek wspomnienie MB Różańcowej. Wspólnocie Żywego Różańca, która w naszej parafii przeżywa swoje święto składamy jak najlepsze życzenia!!! Msza św. w intencji wspólnoty różańcowej zostanie odprawiona w czwartek o g.18.00.
  1. W ostatnią niedzielę odbyło się badanie praktyk niedzielnych. Dane z naszej parafii przedstawiają się następująco: na Mszy św. było 1300 osób w tym 798 kobiet i 502 mężczyzn. Do komunii św. przystąpiło 625 osób: kobiet 422, mężczyzn 203. Przed pandemią nas na Mszy było 1940 osób.
  1. Jako Diecezja Bydgoska pragniemy podziękować za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i s. Róży Czackiej 24 października w katedrze o g. 11.00. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!
  1. We wtorek 5 października w liturgii wspominamy świętą s. Faustynę Kowalską. W pierwszy czwartek adoracja o uświęcenie kapłanów i o dar nowych powołań od g.7.30 do g.8.00. Ks. Proboszcz chorych i starszych parafian odwiedzi w piątek.
  1. W niedziele 10 X przeżywać będziemy XXI DZIEŃ PAPIESKI. Tego dnia o g.10.30 rocznica I Komunii dla dzieci klas V. Okazja do spowiedzi w piątek od g.17.00.
  1. Spotkanie dla uczniów klas VIII i szkół ponadpodstawowych w ramach przygotowania do sakramentu do bierzmowania odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w kościele.
  1. Zapraszamy dzieci i młodzież, na spotkania Oazy w każdy piątek o godzinie 17.00 w kaplicy, a następnie w kawiarence.
  1. Zbiórka pielgrzymów na wyjazd do Radziejowa Kujawskiego i Lichenia w czwartek o 8:15 przy autokarze.
  1. Polecamy lekturę prasy. W Przewodniku Katolickim: rozmowa z biskupem ordynariuszem Krzysztofem Włodarczykiem. Do nabycia jest również nowy numer Rycerza Niepokalanej.
  1. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Elżbietę Lewandowską. Dobry Jezu…