DEKRET USTANAWIAJĄCY KOŚCIOŁY STACYJNE

oraz odpusty z okazji roku jubileuszowego Św. Józefa w Diecezji Bydgoskiej

Ojciec Święty Franciszek, dnia 08 grudnia 2020 r. ogłosił Rok Św. Józefa, który zakończy się dnia 08 grudnia 2021 r. W związku z tym Penitencjaria Apostolska ustanowiła dekretem z dnia 08 grudnia 2020 r. wykaz odpustów, które wierni mogą. uzyskać na zwykłych warunkach, w okolicznościach i na sposoby określone przez Penitencjarię. W odpowiedzi na dekret Penitencjarii, na podstawie kań. 383 par.l i 387 Kodeksu Prawa Kanonicznego, postanawiam ustanowić następujące kościoły stacyjne:

1. Kościół pw. Św. Józefa w Bądeczu
2. Kościół pw. Św. Józefa w Bydgoszczy

3. Kościół pw. Św. Józefa w Fanianowie
4. Kościół pw. Św. Józefa w Krajence
5. Kościół pw. Św. Józefa w Osieku nad Notecią
6. Kościół pw. Św. Józefa w Sitnie
7. Kościół pw. Św. Mateusza w Bydgoszczy dla dzielnicy Fordon

Na podstawie wskazań Ojca Świętego Franciszka, zawartych w liście apostolskim - Patris corde - a także w oparciu o dekret Penitencjarii Apostolskiej i dokument Komisji Duszpasterstwa KĘP, ogłaszam z dniem 19 marca 2021 r. postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: tzn. sakramentalna spowiedźj Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna intencjami Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, oraz w okolicznościach, gdy wierni:

- przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską,
- na wzór Św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy,
- będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie oraz innych wspólnotach,
- powierzą swą działalność opiece Św. Józefa,
- będą odmawiać Litanię do Sw. Józefa,
- odmówią 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, dowolną prawnią zatwierdzoną modlitwę ku czci Sw. Józefa.

Mając na uwadze obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszysddch, którzy nie mogą wyjść z domu, i odmówią tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda ( np. w szpitalu), akt pobożności ku czci Św. Józefa. - pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci. Dekret obowiązuje na terenie Diecezji Bydgoskiej w dniach od 19 marca 2021 r. do 08 grudnia 2021 r.

Wzywając wstawiennictwa Św. Józefa, Patrona Kościoła, wszystkim nawiedzającym i modlącym się w kościołach stacyjnych, z serca błogosławię.

bp Jan Tyrawa, biskup bydgoski.