Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej oraz Studium Duchowości Karmelitańskiej.

Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, afiliowany do Akademii Katolickiej w Warszawie ogłasza nabór na Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej oraz Studium Duchowości Karmelitańskiej. Studium Duchowości Karmelitańskiej jest propozycją skierowaną dla wszystkich, którzy chcą pogłębić własne życie duchowe. Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą aplikacji MS Teams, dwa razy w miesiącu, we wtorki od godz. 17.00 do 20.30. Ponadto zapraszamy do korzystania z Biblioteki Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, która mieści się przy ul. Grodzkiej 18. Zgłoszenia na w/w formy kształcenia można przesyłać do końca listopada br. Bliższe informacje dotyczące warunków rekrutacji i korzystania z biblioteki dostępne są na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl. Rekrutacja trwa do 30 listopada!