Komunia Święta "na ręke"

UWAGA: Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca, zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że „Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia”. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!! Obu grupom Komunii będą udzielali, jeśli to tylko będzie możliwe różni szafarze. Na środku osoby przyjmujące Komunię do ust, po bokach osoby przyjmujące Komunię na rękę. Jeśli jest tylko jeden szafarz do komunii przystępują najpierw osoby przyjmujące na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio zdezynfekowali sobie dłonie.