Podziękowania dla dobroczyńców naszej parafii.

W związku pandemią koronawirusa wiele osób zdecydowało się skorzystać z dyspensy od fizycznego uczestnictwa we Mszy Świętej. Dziękujemy Drogim Parafianom jak i Przyjaciołom naszej parafii, którzy wspierają ją przelewem na konto bankowe: 31 1020 2746 0000 3002 0260 1284. Pragniemy przypomnieć, że taka wpłata z adnotacją: „darowizna cele kultu religijnego”, umożliwia uzyskanie odliczenia w podatku dochodowym (do wysokości 6% rocznego dochodu). Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.