Środki ostrożności w naszej parafii na dzień 21 marca

1. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię można przyjmować na rękę, czyniąc z nich tron dla Boga i układając je na krzyż na wysokości serca, zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła, że Ciało Pana przyjmujemy na krzyż naszego życia. Komunię spożywamy przy prezbiterze!!!
2. W naszej parafii część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust. Dlatego obu grupom Komunii będą udzielali różni szafarze. Na środku osoby przyjmujące Komunię do ust, po bokach osoby przyjmujące Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.
3. Znak pokoju przekazujemy tylko przez skinienie głowy.
4. Apelujemy, aby osoby z jakimikolwiek objawami nawet "drobnego przeziębienia" nie przychodziły na liturgie.
5. Zwiększamy odstępy pomiędzy uczestnikami liturgii.
6. Kolekta zbierana jest ze względów bezpieczeństwa przy wyjściu z kościoła po zakończonej liturgii!