SYCHAR

Dostrzegamy ostatnio jak wzrasta procent małżeństw z trudnościami i poważnymi kryzysami, które często doprowadzają do rozpadu małżeństwa. Jednym z punktów pomocy są spotkania wspólnoty SYCHAR , która spotyka się w każdy trzeci czwartek miesiąca. Od roku spotkania odbywają się w parafii Św. Trójcy. Najbliższe spotkanie 20 lutego o g.18.00 Msza św. w kościele. Po Eucharystii spotkanie w Domu Katechetycznym.