TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 18 – 25 stycznia 2020

Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2)

Niedziela Kościół Ewangelicko-Augsburski 19.01.2020 Parafia pw. Zbawiciela godz. 17.00 Bydgoszcz, ul. Warszawska 8

Poniedziałek Kościół Rzymskokatolicki 20.01.2020 Parafia pw. NMP z Góry Karmel godz. 18.00 Bydgoszcz, ul. Spacerowa 69

Wtorek Kościół Prawosławny 21.01.2020 Parafia pw. Św. Mikołaja godz. 17.00 Bydgoszcz, ul. Nowy Rynek 5

Czwartek Kościół Ewangelicko – Metodystyczny 23.01.2020 Parafia pw. Opatrzności Bożej godz. 17.00 Bydgoszcz, ul. Pomorska 41

Poniedziałek Kościół Polskokatolicki 27.01.2020 Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego godz. 17.00 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 36

 

Z A P R A S Z A M Y
Kościół Rzymskokatolicki
i Polska Rada Ekumeniczna Oddział Pomorsko – Kujawski