Wykład „Spór o prawdę – spór o człowieka. Jan Paweł II a Uniwersytet”

Biskup ordynariusz Jan Tyrawa zaprasza na wykład ks. prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza, pod tytułem „Spór o prawdę – spór o człowieka. Jan Paweł II a Uniwersytet”. Spotkanie odbędzie się 10 grudnia (wtorek) o godz. 19 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18). Ksiądz prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz jest członkiem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Tytuł doktora uzyskał na KUL-u, a habilitację na ATK w Warszawie.

Na co dzień jest wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Prowadzi zajęcia z etyki na studium doktoranckim Politechniki Poznańskiej oraz z bioetyki na studium doktoranckim Wydziału Biologii UAM. Zajmuje się teologią moralną i etyką (autor publikacji Zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych. Studium na podstawie polskiej łagrowej literatury pamiętnikarskiej), katolicką nauką społeczną i katolicką nauką o małżeństwie i rodzinie (w tym zakresie od 2013 r. podejmuje krytyczne wykłady na temat gender – por. Historia jednego wykładu czyli gen-der zdemaskowany). Od lat bada i popularyzuje myśl Jana Pawła II (antropologia, nauczanie społeczne, teologia ciała). Jest kapelanem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, publicystą katolickim.

Żródło: http://diecezja.bydgoszcz.pl/2019/11/26/wyklad-spor-o-prawde-spor-o-czlowieka-jan-pawel-ii-a-uniwersytet/