Studia teologiczne w Bydgoszczy.

Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, prowadzi studia magisterskie oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkól. Rekrutacja na studia zaoczne trwa do 9 września, a rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone dnia 12-13 września. Bliższe informacje dotyczące warunków rekrutacji i studiów dostępne są na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl. Obecnie w wielu parafiach i szkołach brakuje katechetów, dlatego zapraszamy chętne osoby na:

  • Magisterskie Zaoczne Studia Teologiczne - specjalność katechetyka,
  • 2- letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne,
  • Roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej.