Wystawy „ Wolność jest w nas. Kościół katolicki w PRL".

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy prof. Michał F. Woźniak zaprasza do zwiedzenia wystawy pt „ Wolność jest w nas. Kościół katolicki w PRL. Tematyka wystawy  poświęcona jest stosunkom między Kościołem katolickim i a władzami PRL, oraz jego roli w walce o zachowanie podstawowych swobód obywatelskich i wolności wyznania. Na wystawie ukazano polityka komunistycznych władz dążących do zniszczenia Kościoła i całkowitego wyrugowania jego obecności ze sfery życia publicznego, poprzez szeroko zakrojoną propagandę antykościelną i brutalne prześladowania duchowieństwa. Z drugiej strony ukazano zaangażowanie władz kościelnych oraz indywidualnych kapłanów w działania opozycjonistów oraz rola uroczystości kościelnych w budowaniu narodowej jedności i społecznej konsolidacji w walce o wolność. Ekspozycja bjest również okazją do przypomnienia ważnych rocznic związanych z naszym miastem: papieskiej wizyty w Bydgoszczy w ramach VII pielgrzymki do Polski (7.06.1999 r.) oraz męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (19.10.1984 r.).