APEL W SPRAWIE IZBY PAMIĘCI MĘCZENNIKOWI POCHODZĄCYCH Z DIECEZJI BYDGOSKIEJ

W czerwcu bieżącego roku mija 20 rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Bydgoszczy. Podczas homilii papież powiedział: Bydgoszcz została naznaczona szczególnym znamieniem prześladowania dla sprawiedliwości [...] ta ziemia zaznała wyjątkowego udziału w tej wielkiej współczesnej martyrologii. [...] Przyszedł teraz czas przypomnienia tych wszystkich ofiar i oddania im czci należnej. [...] l dlatego za szczególną powinność naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. [...] Trzeba to zbadać [...], trzeba to spisać. Te słowa są swoistym papieskim testamentem, który Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej chce wypełnić tworząc IZBĘ PAMIĘCI MĘCZENNIKÓW Z OBECNYCH TERENÓW DIECEZJI BYDGOSKIEJ. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do duchowieństwa i wszystkich wiernych diecezji o pomoc w zgromadzeniu pamiątek związanych z męczennikami, kapłanami i świeckimi, którzy złożyli ofiarę życia i krwi, czy to w czasie II wojny światowej, czy też później. W swoich zbiorach Izba Pamięci posiada już dokumenty po bł. bp. Michale Kozalu, listy obozowe bł. Franciszka Dachtery oraz przedmioty związane z bł. ks. Antonim Świadkiem. Osoby, które chciałyby przekazać do Izby Pamięci takie pamiątki-relikwie jak dokumenty, listy, zdjęcia, odznaczenia, spisane relacje świadków, wszystko, co może być świadectwem o męczennikach często wciąż „bezimiennych", prosimy o kontakt z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej.

Ks. Marcin Puziak, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej